Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Výskumná základňa pre hydrológiu nížin

Detašované pracovisko
Materská pôda
Hollého 42
071 01 Michalovce
(+421 56) 6425 147
Slovenská republika