Informačná stránka organizácie SAV

Výskumná základňa pre hydrológiu nížin

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav hydrológie SAV

Slovenská akadémia vied
Hollého 42
071 01 Michalovce
(+421 56) 6425 147
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená