Informačná stránka organizácie SAV

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - PEKÁROVÁ, Pavla. Analysis of Maximum Runoff Volumes with Different Time Durations of Flood Waves: A Case Study on Topl'a River in Slovakia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019. - Prague, 2019, 2019, vol. 362, no. 012013. ISSN 1755-1307.(Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region). Typ: ADMB
 • GARAJ, Marcel - PEKÁROVÁ, Pavla** - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. The Changes of Water Balance in the Eastern Slovakia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019, 2019, vol. 362, no. 012014. ISSN 1755-1307.(Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region). Typ: ADMB
 • KHRYSTIUK, Borys - GORBACHOVA, Liudmyla - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Application of commensurability method for the long-term forecasting of the highest summer floods on the Danube River at Bratislava. In Meteorology Hydrology and Water Management, 2020, vol. 8, iss. 1, p. 1-7. ISSN 2299-3835. Typ: ADEB
 • KOVÁČOVÁ, Viera**. Adsorption of Lead on Agricultural Land at Žitný Ostrov (Slovakia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019, 2019, vol. 362, no. 012049. ISSN 1755-1307.(Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 1/0805/16 : Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data). Typ: ADMB
 • LICHNER, Ľubomír** - IOVINO, Massimo - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - ZVALA, Anton - KOLLÁR, Jozef - PECHO, J. - PÍŠ, Vladimír - SEPEHRNIA, Nasrollah - SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - IOVINO, Massimo - FODOR, Nándor - SÁNDOR, Renáta. Impact of early successional vegetation on properties of acidic and alkaline sandy soils in abandoned fields. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. - Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 56-56. Typ: AFG
 • NOSALEWICZ, A. - SIECINSKA, J. - KONDRACKA, K. - VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter. Plant response to drought and accompanied abiotic stresses. In 11th International Conference PLANT FUNCTIONING UNDER ENVIRONMENTAL STRESS. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2018, p. 1-1.(International Conference PLANT FUNCTIONING UNDER ENVIRONMENTAL STRESS). Typ: AFG
 • PROHASKA, Stevan - PEKÁROVÁ, Pavla - ILIĆ, Aleksandra. Historical Floods of the Danube River in View of Climate Change. In Water Research and Management, 2019, vol. 9, no. 1, p. 3-9. ISSN 2217-5237. Typ: ADEB
 • SCHÜGERL, Radoslav** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - KIMLIČKOVÁ, Tatiana. Comparison of the discharge and flow velocity values determined by ADV device and indicator method. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019, 2019, vol. 362, no. 012056. ISSN 1755-1307.(Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 1/0805/16 : Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data). Typ: ADMB
 • SIMAN, Cyril - JAROSLAVA, Slávková. Trendy vybraných charakteristík snehovej pokrývky na Slovensku v období 1981/1982–2017/2018 [Trends of selected characteristics of snow cover in Slovakia in the period 1981/1982 – 2017/ 2018]. In Meteorologický časopis, 2019, roč. 22, č. 2, s. 93-104. ISSN 1335-339X. Typ: ADFB
 • SLEZIAK, Patrik** - SZOLGAY, Ján - HLAVČOVÁ, Kamila - DANKO, Michal - PARAJKA, Juraj. The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters. In Journal of hydrology, 2019, vol. 583, p. (2018: 4.405 - IF, Q1 - JCR, 1.830 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-1694.(APVV-15-0497 : Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse). Typ: ADCA
 • ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef** - NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam - KOLLAR, J. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. - Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Typ: AFG
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta** - SOKÁČ, M.*. Dispersion Process in Sewer Pipes with Sediments and Deposits. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019, 2019, vol. 362, no. 012107. ISSN 1755-1307.(H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. Vega 1/0805/16 : Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data). Typ: ADMB
 • VITKOVÁ, Justína - RONČÁK, Peter** - ŠURDA, Peter - KORDZAKHIA, George. Evaluation of Biochar Amendment Impact on Soil Water Content Changes in Field Conditions according to the Soil Hydrolimits. In Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2019, vol. 13, no. 4, p. 67-73. (2019 - SCOPUS). ISSN 0132-1447.(VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha. VEGA 2/0053/18 : Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects). Typ: ADMB
 • VITKOVÁ, Justína - GADUŠ, Ján - BOGUTA, Patrycja - GIERTL, Tomáš. Závisloť medzi hydrofyzikálnymi charakteristikami pôdy po aplikácii biouhlia z viniča [Dependence between soil hydrophysical characteristics after grapevine biochar application]. In 26. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV - Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov. - Bratislava : Ústav hydrológie SAV, 2019, s. 1-1. ISBN 978-80-89139-44-6. Typ: AFL

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus