Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Detašované pracovisko
Materská pôda
Ondrašovská 16
031 05 Liptovský Mikuláš
(+421 44) 55 22 522
Slovenská republika