Informačná stránka organizácie SAV

Výskumná základňa pre horskú hydrológiu

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav hydrológie SAV

Slovenská akadémia vied
Ondrašovská 16
031 04 Liptovský Mikuláš
(+421 44) 55 22 522
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená