Informačná stránka organizácie SAV

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici

Detašované pracovisko
Materská pôda: Matematický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.savbb.sk/mu