Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Fridrich
Vedecký pracovník
Mgr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
MSc.
Arif
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
RNDr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrii
Samostatný vedecký pracovník
 
Sergei
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing., CSc.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
RNDr., CSc.
Antónia
Samostatná vedecká pracovníčka
Dr.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Marcel
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iuliia
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 21