Informačná stránka organizácie SAV

Elektrotechnický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Berek, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Blaho, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Boháček, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Cambel, Vladimír  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Dobročka, Edmund  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Eliáš, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Ing., CSc  Fabian, Jozef  Vedecký pracovník
 Ing., PhD  Fedor, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Feilhauer, Juraj  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Fröhlich, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Frolek, Lubomír  Odborný pracovník VŠ
 doc. Ing., DrSc.  Gömöry, Fedor  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Gregušová, Dagmar  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Gucmann, Filip  Vedecký pracovník
 Ing.  Hasenöhrl, Stanislav  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Haščík, Štefan  Samostatný vedecký pracovník
 Dr. rer. nat.  Hulman, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Huran, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hušek, Imrich  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Hušeková, Kristína  Odborný pracovník VŠ
 Ing., DrSc.  Chromik, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kapolka, Milan  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Korytár, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kováč, Ján  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Kováč, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kováčová, Eva  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD  Kučera, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Kúdela, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Kuzmík, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Laurenčíková, Agáta  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Li, Shuo  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Lobotka, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Melišek, Tibor  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Mošková, Antónia  Samostatný vedecký pracovník
 Dr.  Mruczkiewicz, Michal  Vedecký pracovník
 doc. Ing., DrSc.  Novák, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Osvald, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Pardo, Enric  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Pitel, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Precner, Marián  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Rosová, Alica  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Rýger, Ivan  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD  Seiler, Eugen  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sekáčová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Sojková, Michaela  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Soloviov, Mykola  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Stoklas, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ščepka, Tomáš  Vedecký pracovník
 Ing., PhD  Šoltýs, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Šouc, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Španková, Marianna  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Štrbík, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ťapajna, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Tóbik, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vanko, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vojenčiak, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Zápražný, Zdenko  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD  Zaťko, Bohumír  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 58