Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Dušan
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Anang
Vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Edmund
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Fridrich
Vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Ghazaleh
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., CSc
Jozef
Vedecký pracovník
Ing., PhD
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Lubomír
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Norbert
Vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Fedor
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Dagmar
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Filip
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Stanislav
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing.
Fedor
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Dr. rer. nat.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Arif
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Imrich
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Štefan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tibor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tetiana
Vedecká pracovníčka
MSc.
Javad
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Andrii
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Agáta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Tibor
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Antónia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
doc. Ing., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Enric
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Saviz
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Rastislav
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Alica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD
Eugen
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Viera
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michaela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mykola
Samostatný vedecký pracovník
Dr.
Arpit Kumar
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD
Marianna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marcel
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marian
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Iuliia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Zdenko
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD
Bohumír
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 75