Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADIPUTRA, Richard - CHEN, Yi-Hung - WU, Shang-Ru - VANKO, Gabriel - ANDOK, Robert - TSAI, Hung-Yin. Study on fabrication of force transducer based on carbon nano-flake balls. In Nanotechnology, 2024, vol. 35, art. no. 035503. ISSN 0957-4484. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ad0050 Typ: ADCA
  • EVSEEV, S.A.** - CHERNYSHEV, B.A. - GUROV, J.B. - DOVBNENKO, M.S. - ZAMIATIN, N.I. - KOPYLOV, Y.A. - ROZOV, S.V. - SANDUKOVSKY, V.G. - HRUBČÍN, Ladislav - ZAŤKO, Bohumír. Radiation damage of SiC detectors irradiated with Xe ions and neutrons. In Physics of atomic nuclei, 2023, vol.86, iss. 5, pp. 841-844. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.238 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1063-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S1063778823050150 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus