Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
361_23 smaltový drôt  
TME Slovakia s.r.o.
Hollého 6, 01001 ˇYilina
28. 11. 2023 25,96
349_23 rezanie vodným lúčom  
SoftBank
Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
23. 11. 2023 24,00
190_23 dusičnan hlinitý  
Merck spol. s r.o.
Dvořákovo nábr. 4, 810 06 Bratislava
26. 6. 2023 24,00
155_23 Klinový remeň 12,5 x 1268La  
Martino SK, s.r.o.
Jilemnického 3, 080 01 Prešov
18. 5. 2023 24,00
028_23 Servisný štetec  
AV-el MAK.
Stakčínská 752, 069 01 Snina
31. 1. 2023 24,00
370_23 softwer pre elektronovú litografiu  
Raith GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 8, Germany
15. 12. 2023 23,00
357_23 podložné sklíčka  
Fisher Slovakia, spol. s .r.o.
Tranovského 55, 841 02 Bratislava
27. 11. 2023 18,82
333_23 šroub s odpruženou kuličkou  
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého, ČR
14. 11. 2023 18,26
248_23 spínavý zdroj na DIN lištu  
GM electronic
Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava
8. 9. 2023 16,47
136_23 Power modules  
Mouser
Pražáková 69, 63900 Brno, ČR
27. 4. 2023 15,54
227_23 valcový kolík  
Fabory Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1, 058 01 Poprad
11. 8. 2023 11,00
157_23 Klinový remeň 12,5 x 1257  
Commerc Service , s.r.o.
Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
19. 5. 2023 11,00
358_23 tobolky liekové prázdne  
PG chem
Lúčna 7, 940 77 Nové Zámky
27. 11. 2023 7,00
Začiatok  Späť
13
13
Ďalej  Koniec