Informačná stránka organizácie SAV

Vitrum Laugaricio - Centrum kompetencie skla, spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD, RONA, a.s. a FCHPT STU

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovenská republika
Stránka organizácie:  neuvedená