Informačná stránka organizácie SAV

Detašované pracovisko Matematického ústavu SAV v Košiciach

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BATTELLI, Flaviano - FEČKAN, Michal**. On the Poincare-Adronov-Melnikov method for the existence of grazing impact periodic solutions of differential equations. In Journal of differential equations, 2020, vol. 268, p. 3725-3748. ISSN 0022-0396. Typ: ADCA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - ZAHIRI, Omid. What are pseudo EMV-algebras? In Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras, 2020, vol. 1, no. 1, p. 1-20. ISSN 2676-6000. Typ: ADEB
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - LACHMAN, Dominik. Spectral resolutions and observables in n-perfect MV-algebras. In Soft Computing, 2020, vol. 24, p. 843-860. ISSN 1432-7643. Typ: ADMA
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. DOC. RNDr. Roman Frič, DrSc. - 3/4 C? In Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70, no. 1, p. 1-4. ISSN 0139-9918. Typ: GII
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij. RNDr. Kvetoslava Dvořáková passed away. In Mathematica Slovaca, 2019, vol. 69, no. 6, p. 1235-1236. (2018: 0.490 - IF, Q4 - JCR, 0.279 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0139-9918. Typ: GII
  • KAJANOVIČOVÁ, Viktória - NOVOTNÝ, Branislav** - POSPÍŠIL, Michal. Ramsey model with non-constant population growth. In MATH SOC SCI, 2020, vol. 104, p. 40-46. ISSN 0165-4896. Typ: ADMA
  • SHER, Muhammad - SHAH, Kamal - FEČKAN, Michal** - RAHMAT ALI, Khan. Qualitative analysis of multi-terms fractional order delay differential equations via the topological degree theory. In Mathematics, 2020, vol. 8, no. 218, p. 1-13. ISSN 2227-7390. Typ: ADEA
  • SI, Yuanchao - WANG, JinRong** - FEČKAN, Michal. Controllability of linear and nonlinear systems governed by Stieltjes differential equations. In Applied Mathematics and Computation, 2020, vol. 376, p. 1-24. ISSN 0096-3003. Typ: ADEA
  • WANG, JinRong - LI, Mengmeng - O´REGAN, Donal - FEČKAN, Michal**. Robustness for linear evolution equations with non-instantaneous impulsive effects. In Bulletin des sciences mathématiques, 2020, vol. 159, p. 1-47. ISSN 0007-4497. Typ: ADMA
  • WANG, Xu - WANG, JinRong - FEČKAN, Michal**. BP neural network calculus in economic growth modelling of the group of seven. In Mathematics, 2020, vol. 8, no. 37, p. 1-11. ISSN 2227-7390. Typ: ADEA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus