Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CAO, Xiaokai - FEČKAN, Michal - SHEN, D. - WANG, JinRong. Iterative learning control for multi-agent systems with impulsive consensus tracking. In Nonlinear Analysis : Modelling and Control, 2021, vol. 26, no. 1, p. 130-150. ISSN 1392-5113. Dostupné na: https://doi.org/10.15388/namc.2021.26.20981 Typ: ADMA
  • FEČKAN, Michal - WANG, JinRong - ZHAO, Hou Yu**. Maximal and minimal nondecreasing bounded solutions of iterative functional differential equations. In Applied Mathematics Letters, 2021, vol. 113, p. 1-7. ISSN 0893-9659. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aml.2020.106886 Typ: ADCA
  • GUAN, Yi - FEČKAN, Michal - WANG, JinRong. Periodic Solutions and Hyers-Ulam Stability of Atmospheric Ekman Flows. In Discrete and Continuous Dynamical Systems, 2021, vol. 41, no. 3, p. 1157-1176. ISSN 1078-0947. Dostupné na: https://doi.org/10.3934/dcds.2020313 Typ: ADEA
  • WANG, JinRong - FEČKAN, Michal - ZHANG, Wenlin. On the nonlocal boundary value problem of geophysical fluid flows. In Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2021, vol. 72, no. 1, art. no. 27. ISSN 0044-2275. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00033-020-01452-z Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus