Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV

Detašované pracovisko
Materská pôda: Matematický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.ifi.savba.sk