Informačná stránka organizácie SAV

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská akadémia vied
Komárňanská 108
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.geomag.sk/