Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Oddelenie pre výskum východného Slovenska

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In eLife [seriál], 2024, vol. 13. (2023: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 3.932 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-084X. Dostupné na: https://doi.org/10.7554/eLife.79714 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] HAGMANN, Dominik - ANKERL, Barbara - GREISINGER, Michaela - MIGLBAUER, Renate - KIRCHENGAST, Sylvia. Where are the Roman women of Ovilava? A spatio-temporal approach to interpret the female deficit at the eastern Roman cemetery (Gräberfeld Ost) of Ovilava, Austria. In Anthropological Review, 2023-01-01, 86, 2, pp. 89-118. ISSN 18986773. Dostupné na: https://doi.org/10.18778/1898-6773.86.2.08, Registrované v: SCOPUS
  [3.1] ZAPATERO, G. R. Martín Almagro-Gorbea : Más de 50 años construyendo bases para la Prehistoria yla Arqueología de España. In Complutum 34. Madrid : Ediciones Complutense, 2023, s. 9-25. ISSN 1131-6993. https://dx.doi.org/10.5209/cmpl.85230
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Vráble-Fidvár : Un asentamiento fortificafo de la cultura de unetice en el suroeste de Eslovaquia. In Dinastías : Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica. 1 vyd. - Alicante : MARQ Museo Arqueológico Provincial de, 2024, s. 102-107. ISBN 978-84-09-59915-8. Typ: CJA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - PUTŠKO, Mária - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad - Horný hrad (2022) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2022.pdf Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim - PUTŠKO, Mária. Pustý hrad - Horný hrad (2023) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2023.pdf Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Zámok, p.č. 1129/13, vonkajšie nádvorie, kanalizácia : VS 21125/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 77 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Gunda : VS 21126/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 96 s. Typ: GII
 • BENEDIKOVÁ, Lucia - HAJNALOVÁ, Mária - ZACHAR, Ján - FURMAN, Martin - LIESKOVSKÝ, Tibor - LISÁ, Lenka - BAJER, Aleš - PETÖ, Ákos - MURÍN, Igor. "Celtic" fields or not "Celtic" fields? That is a question... In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 13. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFH
 • Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková, Martin Furman, Gertrúda Březinová, Branislav Kovár. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024. 60 s. ISBN 978-80-8196-071-0 (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: FAI
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Všetko najlepšie, milá Elenka! In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • BIELICH, Mário - ČURNÝ, Marián. Pottery from the 16th - 17th Century from Upper Hungary Based on Finds from Tvrdomestice. In Europa 2024 : Postmediaevalis. Ed. Kristýna Matějková, Gabriela Blažková. 1. vyd. - Warszaw ; Praha : Institute of Archaeology and Ethnology PAS : Institute of Archaeology of the CAS, 2024, s. 15. ISBN 978-83-66210-42-4. (Europa 2024 : Postmediaevalis : Patterns and Inspirations) Typ: AFE
 • BIELICH, Mário. Výstava "Gotické opevnené stavby Nitrianskeho kraja". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 51. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • BIELICH, Mário. Výstava "10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 50. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • BIELICHOVÁ, Zora. Dogs in Celtic burial sites in Slovakia: new discoveries and revision of old finds. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 26. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFL
 • BOBEK, Pavol. Trstín - Pri trnavskej ceste, oprava potrubia, p.č. 281/1, ... : VS 21124/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 76 s. Typ: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Eco-parameters of settlement finds from the La Tène period on the territory of south-western Slovakia. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 13-30. ISBN 978-606-020-693-4. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - KOVÁR, Branislav - KUJOVSKÝ, Rudolf. The settlement from the La Tène period in Tekovský Hrádok. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 26-27. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFL
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Alena Bistáková, Gertrúda Březinová (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne, + Supplementum (mimoriadne číslo). ISSN 0560-2793 Typ: FAI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Medzinárodné kolokvium v Muzeu Rumburk. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 36-37. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Keltové/The Celts/Die Kelten 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 30-32. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - ČAMBAL, Radoslav. The Early La Tène settlement between the Little Carpathians and the Váh river in Slovakia. In Early Iron Age in Central Europe : 5th International Conference Linz, 1 - 3 July 2024. 1. vyd. - Vienna : Orbis Ferrorum, 2024, s. 14. (Early Iron Age in Central Europe : International) Typ: GII
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2020. Ed. Klaudia Daňová, Ivan Cheben, Dominika Oravkinová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. 210 s. ISBN 978-80-8196-072-7 Typ: FAI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - INS FTTH SRED Šoporňa -II.časť : VS 21127/2024. Nitra : AÚ SAV, 2004. 55 s. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Slovenský tím pre výskum pod vodou v roku 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 17. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - RAJTÁR, Ján. Letná škola archeológie a výskum svetového dedičstva UNESCO - KELEMANTIA 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 60-61. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - RAJTÁR, Ján. Piliere rímskeho mosta v Dunaji - objav roka 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 91. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Nové poznatky k vybraným germánskym žiarovým hrobom v Zohore, poloha Piesky = New Discoveries from Selected Germanic Cremation Graves in Zohor-Piesky Site. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 171-190. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.10 Typ: ADNB
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Settlement of the surroundings of lower Morava River at the beginning of the Roman period. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 49-58. ISBN 978-606-020-693-4. Typ: AFA
 • DROBERJAR, Eduard - MOTYKOVÁ, Karla. Třebusice : Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách. Díl I. Archeologické prameny. Rec. Andrzej Michalowski, Jiří Militký. 1. vyd. Brno : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2023. 640 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 76. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/arub2023-06. ISBN 978-80-7524-074-3. ISSN 1804-1345 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov) Typ: AAA
 • ELSCHEK, Kristian. Die letzten Kelten und frühesten Germanen im südlichen Marchgebiet und Zohor um die Zeitwende. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 16. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFH
 • FARKAŠ, Zdeněk - SAMUEL, Marián - MEZEY, Viliam. Medený sekeromlat typu Szendrő z Hlohovca, časť Šulekovo = The Copper Axe-Hammer of the Szendrő Type from Hlohovec-Šulekovo. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 35-48. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.3 Typ: ADNB
 • FOTTOVÁ, Eva - DEBNÁR, Peter - LABUDA, Jozef. Banská Štiavnica - Kópia bans.domu, Horná ružová, p.č. 3519, 3521 : VS 21130. Nitra : AÚ SAV, 2024. 41 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1V, 1J, pozdĺž aleje, p.č 510/2 : VS 21140/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 10 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúly 3, Pri dúlskej studienke, sek. 3E, 3S, 3Z : VS 21138/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 23 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel*. Lukáčovce - Farské, lokalita 20 : VS 21135/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 13 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Rišňovce - Dúle 1, sek. 1J, kút poľa, p.č. 510/2 : VS 21139/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 9 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Diely, lokalita 25a : VS 21137/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 7 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Jutrá, lokalita č. 2 : VS 21134/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 6 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel. Lukáčovce - Farské, lokalita 21 : VS 21136/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 14 s. Typ: GII
 • GABULOVÁ, Monika - LABUDA, Jozef. Banská Štiavnica - Kaplnka sv. Alžbety : VS 21117/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 48 s. Typ: GII
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - ŠIMČÍK, Peter. Starší horizont badenskej kultúry na príklade nálezov z Fintíc (okr. Prešov) = The Older horizon of the Baden culture on the Example of Finds from Fintice (Prešov dist.). In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 17-34. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.2 Typ: ADNB
 • HROMADOVÁ, Bibiána - SOJÁK, Marián - SABOL, Martin - HUTKA, Dušan. A new plain bone point find from prehistoric context in Kaderníkova 1 Cave (Tisovec, Slovakia). In Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 187-198. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-12 (VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Typ: ABC
 • CHEBEN, Ivan - DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - Športová ul., p.č. 248/1, 1518/82 : VS 21119/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 17 s. Typ: GII
 • JAEGER, Mateusz - STRÓZYK, Mateusz J - OLEXA, Ladislav. Society in Transition: Cultural change in the Early Bronze Age cemetery at Nižná Myšľa in the light of absolute chronology. In Radiocarbon, 2023, vol. 65, nr. 1, p. 135-154. (2022: 8.3 - IF, Q1 - JCR, 4.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0033-8222. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/RDC.2022.76 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] JAEGER, Mateusz. Early Bronze Age Amber finds in Slovakia. In Fontes : Archaeologici Posnaniensis, vol. 58. Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2022, s. 19. ISSN 0071-6863.
 • JAEGER, Mateusz - OLEXA, Ladislav. Sepulturas Feminas Ricas de Nižná Myšľa. In Dinastías : Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica. 1 vyd. - Alicante : MARQ Museo Arqueológico Provincial de, 2024, s. 329-331. ISBN 978-84-09-59915-8. Typ: CJA
 • JAEGER, Mateusz - OLEXA, Ladislav. La Necrópolis del Bronce Antiguo de Nižná Myšľa. In Dinastías : Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica. 1 vyd. - Alicante : MARQ Museo Arqueológico Provincial de, 2024, s. 319-322. ISBN 978-84-09-59915-8. Typ: CJA
 • JAEGER, Mateusz - OLEXA, Ladislav. Un metalúrgico del bronce antiguo : La Tumba 280 de Nižná Myšľa. In Dinastías : Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica. 1 vyd. - Alicante : MARQ Museo Arqueológico Provincial de, 2024, s. 210-212. ISBN 978-84-09-59915-8. Typ: CJA
 • KALAPÁČOVÁ, Anna. Kamenná urna z germánskeho žiarového pohrebiska v Očkove = The Stone Urn from Germanic Cremation Cemetery in Očkov. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 155-170. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.9 Typ: ADNB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra - CHU, Wei - VERPOORTE, Alexander. Výsledky rádiokarbónového datovania uhlíkov zo starých výskumov v Košiciach-Barci I a Košiciach-Barci II = Results of radiocarbon ages from Previous Excavations in Košice-Barca I and Košice-Barca II. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 1-15. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.1 Typ: ADNB
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra - NEMERGUT, Adrián. Revision analysis of the Paleolithic lithic industry from the Močenok site on the lower stream of the Váh river (western Slovakia). In Stone Age : Studying Technologies of Non-analogous Environments and Glacial Ecosystems : Papers in Honor of Jürgen Richter. 1. vyd. - Bonn : Habelt, 2024, s. 339-350. ISBN 978-3-7749-4427-5. Typ: BEE
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. 30. stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 38-40. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Nové nálezy aurignacienu na Východoslovenskej nížine. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024, s. 8. Typ: GII
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Neskorý stredovek v neskorú jeseň v Krosne. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 40-42. ISBN 978-80-974149-2-4. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: GII
 • KOVÁR, Branislav - PIETA, Karol - LIESKOVSKÝ, Tibor. Preconditions of landscape research around the late La Tène hillfort of Trenčianske Bohuslavice. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 95-110. ISBN 978-606-020-693-4. Typ: AFA
 • KROŠLÁKOVÁ, Mária - HUKEĽOVÁ, Zuzana. Július Jakab jubilantom. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 72. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • MALČEK, Róbert - DEBNÁR, Peter - ČIERNY, Miloš. Kremnica - Ul. J. Horvátha, Supermarket, Šp.areál : VS 21118/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 120 s. Typ: GII
 • MANGEL, Tomáš - KOZUBOVÁ, Anita - BEKOVÁ, Martina - BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana - JOŠKOVÁ, Tereza - NOVÁK, Miroslav - NOVOTNÁ, Lucie. Eastern Bohemia in the Hallstatt period – a view from the perspective of hoarding. In Early Iron Age in Central Europe : 5th International Conference Linz, 1 - 3 July 2024. 1. vyd. - Vienna : Orbis Ferrorum, 2024, s. 37. (Early Iron Age in Central Europe : International) Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Golf hotel p.č. 1945/4, 1965/36,37, 39 : VS 21116/24. Nitra : AÚ SAV, 2024. 40 s. Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Early medieval pottery from a mound in Trenčín-Kubrá (western Slovakia). In OΣTPAKON : VI Miedzynarodowe sympozjum Ceramiki i Szkla. 1. vyd. - Wroclaw : Centrum Sztuk Uzytkowych, 2024, s. 67. (OΣTPAKON : International Symposium on Pottery and Glass) Typ: GII
 • MILOVÁ, Beáta. Dražovce - Komunitné centrum p.č. 1581/2, 3/1 : VS 21115/24. Nitra : AÚ SAV, 2024. 35 s. Typ: GII
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková - Vojtech Budinský-Krička: Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry. Archaeologica Slovaca Monographiae. Fontes XXXIII. Nitra. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 82. ISBN 978-80-974149-2-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: GII
 • MITÁŠ, Vladimír. Päť rokov po... Aby sme nezabudli. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 78-79. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • NEMERGUT, Adrián - NOVÁK, Martin. "...instead of conclusion". Commemoration on the Ľubomíra Kaminská life anniversary. In NEMERGUT, Adrián. Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 303-310. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-20 Typ: EDJ
 • NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - LISÁ, Lenka - HAJNALOVÁ, Mária - ČEJKA, Tomáš - ČEKLOVSKÝ, Tomáš - OBUCH, Ján. Nové dáta z výskumov Veľkej ružínskej jaskyne a previsu Miriama. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024, s. 3. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Typ: GII
 • OLŠAV, Štefan. Na vlnách dávnych spoločností. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 12-13. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. El Poblado de Myšia Hôrka en Spišský Štvrtok (Eslovaquia) : Un asentamento fortificado del Compejo curtural otomani-füzesabony. In Dinastías : Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica. 1 vyd. - Alicante : MARQ Museo Arqueológico Provincial de, 2024, s. 98-101. ISBN 978-84-09-59915-8. Typ: CJA
 • PIETA, Karol. Ohrringe/Haarringe - charakteristischer Schmuck der Púchov-Kultur. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 21. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AFH
 • PIETA, Karol. Osemdesiatnik Ladislav Veliačik. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 68-69. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Záchranný archeologický výskum počas obnovy Kina Palace v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 47-48. ISBN 978-80-974149-2-4. (VEGA č. 2/0167/24 : Hospodárske zázemie “centier” vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny) Typ: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Michalovi Slivkovi k jubileu. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 74-75. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Životné jubileum Evy Čaprdovej. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 75-76. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31/2022. Zodpovedný redaktor Zbyšek Šustek. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Typ: BEF
 • RAJTÁR, Ján. Hviezdoslavov - Poľný rímsky tábor, Planá, Čerešňová : VS 21129/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 47 s. Typ: GII
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Vojenský tábor, kastel p.č. 1704/1,4 : VS 21128/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 222 s. Typ: GII
 • ROBAK, Zbigniew. Radiocarbon Dating of St. George´s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): an archaeological comment. In Radiocarbon, 2024, vol. 66, nr. 1, p. 147-154. (2023: 2 - IF, Q2 - JCR, 4.956 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0033-8222. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/RDC.2024.33 (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: ADCA
 • ROBAK, Zbigniew. Joshua M. Cragle. Converting the Saxons: A Study of Violence and Religion in Early Medieval Germany. In Hiperboreea : Balkan History Association, 2024, vol. 11, issue 1, pp. 94-96. (2023: 0.1 - IF, Q3 - JCR). ISSN 2688-8211. Recenzia na: Converting the Saxons : A Study of Violence and Religion in Early Medieval Germany / Joshua M. Cragle. - London : Routledge, 2023. - ISBN 978-1-032-45896-0. Dostupné na: https://doi.org/10.5325/hiperboreea.11.1.0094 (VEGA č. 2/0068/24 : Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes) Typ: EDI
 • RUTTKAYOVÁ, Jaroslava. Nový archeopark pre Slovensko. In Akadémia : správy SAV, 2024, roč. 60, č. 3, s. 11. ISSN 0139-6307. Typ: BDF
 • SABOL, Martin - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián. Zooarcheologické nálezy z Veľkej ružínskej jaskyne - I. Povrchový zber 2023. Martin Sabol, Adrián Nemergut, Marián Soják. In 10. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2024 : Košice, 17.-18.4. 2024 (Zborník abstraktov). - Košice : GEPAARD, 2024, s. 3-4. (VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Typ: GII
 • SAMUEL, Marián - POMFYOVÁ, Bibiana. Osamote alebo spolu? : Cela verzus dormitórium v kláštornej architektúre = Alone or together? In Okno do historie - Benediktíni a Skalka. 1224 - 2024 : Zborník príspevkov z kultúrno-historického seminára. Zostavil Igor Zmeták ; rec. Eva Gazdíková, Janka Karlíková. 1. vyd. - Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko, 2024, s. 6-15. ISBN 978-80-7092-057-2. (ORA ET ARS - Skalka 2024 : medzinároné výtvarno-literárne sympózium) Typ: AFB
 • SAMUEL, Marián. Pri kostole objavili ďalší náhrobok z 18. storočia. In Bananský hlásnik, 2024, roč. 22, č 1, s. 1, 4. Dostupné na internete: https://www.obecbanka.sk/modules/file_storage/download.php?file=b0ab8410%7C437&inline=1 Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske lúky, výrobné haly S, p.č. 2860/1 : VS 21123/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 21 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Early Medieval Pottery from Hillfort Bojná I - Valy. In OΣTPAKON : VI Miedzynarodowe sympozjum Ceramiki i Szkla. 1. vyd. - Wroclaw : Centrum Sztuk Uzytkowych, 2024, s. 43. (OΣTPAKON : International Symposium on Pottery and Glass) Typ: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. Regional peculiarities of the Zrubna/Timber-grave culture tribes’ calendar system. In SKHID : Analytic and informative Journal, 2023, vol. 5, no. 1, pp. 51-59. ISSN 2411-3093. Typ: ADEB
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, Serhii. The Wooden Bowl in the Pastoralists’ Culture of the Zrubna/Timber-Grave Entity. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2024, roč. 71, č. 1, s. 115-142. (2023: 0.2 - IF, 0.263 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2024.71.7 Typ: ADNB
 • ZABAVIN, Viacheslav - BULYK, M. 25 years of barrow archaeology at MSU. In Aktuaľni problemy nauky ta osvity : Zbirnyk materialiv XXV pidsumkovoji naukovo-praktyčnoji konferenciji vykladačiv. - Kyiv : Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny MDU, 2023, s. 125-128. ISBN 978-80-000-000. Typ: BEE
 • ZABAVIN, Viacheslav - BULYK, M. - NEBRAT, S. - POLIDOVIČ, Ju. Rozvidky na pivdni Doneckoji obl. u 2021 r. In Archeolohični doslidžennja v Ukrajini 2022 r. : naukovyj žurnal sučasnich archeolohičnich doslidžeň. - Kyiv : Instytut archeolohiji NAN Ukrajiny, 2023, s. 44. ISSN 2709-8222. Typ: BEE
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, Serhij Hennadijovyč. Pochovannja dorosloji ljudyny ta dytyny v uročyšči hajdamackyj kut u pivničnomu pryazovji. In Ukrajina u svitovomu istpryčnomu prostori : Zbirnyk materialiv Vseukrajinskoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. - Kyjiv : MDU, 2023, s. 112-114. ISBN 978-966-97742-5-5. Typ: BEE
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. H. 70 rokiv iz dnja narodžennja V. K. Kuľbaky (1954-2009). In Archeolohija : Naukovyj žurnal, 2023, no. 4, pp. 143-144. (2022: 0.1 - IF). ISSN 0235-3490. Typ: GII
 • ZABAVIN, Viacheslav - NEBRAT, S. Serednovični kazany iz kurhaniv pivnično-schidnogo pryazovja. In Travnevi studiji : istorija, mižnarodni vidnosyny. 1. vyd. - Vinnycia : Doneckyj nacionaľnyj universytet im. V. Stusa, 2023, s. 252-255. Typ: GII
 • ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana - ČISŤAKOVA, Viktoria - BRYCHOVÁ, Veronika - LAPČÁK, Ladislav - BŘEZINOVÁ, Gertrúda - KMJEČ, Tomáš - MATOUŠKOVÁ, Šárka - ČIŽMÁŘOVÁ, Hana. Non-metallic decorative inlays in La Tène jewellery - contribution of archaeometry to the understanding of production technologies. In Archaeological and Anthropological Sciences, 2024, vol. 16, no. 4, p. (2023: 2.1 - IF, 0.971 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1866-9557. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12520-024-01963-0 Typ: ADCA
 • ŽAÁR, Ondrej - NEMERGUT, Adrián - MORAVCOVÁ, Martina - ŠEVČÍK, Peter - MANDÁK, Peter. New Early Upper Paleolithic site in Banka-Štepnica 2 (Slovak Republic). In NEMERGUT, Adrián. Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology, Czech Academy of Sciences, 2024, s. 104-126. ISBN 978-80-7524-080. Dostupné na: https://doi.org/10.47382/dvs_26-08 (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Typ: ABC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus