Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie pre výskum východného Slovenska

Detašované pracovisko
Materská pôda: Archeologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Hrnčiarska 13
040 01 Košice
tel. 055/6222682
fax: 055/7295558
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.archeol.sav.sk/