Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie pre výskum východného Slovenska

Detašované pracovisko
Hrnčiarska 13
040 01 Košice
tel. 055/6222682
fax: 055/7295558
Slovenská republika