Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Prognostický ústav

Mgr.
Lucia
Interná Ekonomická univerzita v Bratislave
Mgr.
Nikoleta
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Spoločenskovedný ústav

Mgr.
Samar
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Bc., MSc.
Benjamin
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Anna
Interná Filozofická fakulta UPJŠ

Ústav experimentálnej psychológie

Mgr.
Simona
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Juliana
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Dana
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Rastislav
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Bianka
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Radoslav
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Beáta
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Počet doktorandov: 12