Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Prognostický ústav

Mgr.
Lucia
neuvedený
doc. Ing., PhD., DrSc.
Vladimír
neuvedený
Ing., PhD.
Miroslav
neuvedený
 
Mária
neuvedený
RNDr., PhD.
Dušana
neuvedený
Mgr., MA, PhD.
Brian
neuvedený
Ing., PhD.
Elena
neuvedený
Mgr., MSc. PhD.
Richard
02/52495300
Ing., PhD.
Richard
neuvedený
PhDr., CSc.
Anna
neuvedený
Ing., PhD.
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Tomáš
neuvedený
Ing.
Mária
neuvedený
RNDr., CSc.
Pavol
neuvedený
Ing., PhD.
Ľubica
neuvedený
Mgr.
Lucia
neuvedený
LLM
Alexandra
neuvedený
Ing., PhD.
Katarína
neuvedený
Mgr., MA, PhD.
Lucia
neuvedený
Ing., PhD.
Edita
neuvedený
doc. Ing., PhD.
Eduard
neuvedený
 
Ingrid
02/52495300
Mgr., M.A., PhD.
Zuzana
neuvedený
Mgr., PhD.
Martina
neuvedený
Ing.
Martina
neuvedený
Mgr.
Nikoleta
+421918816987
Ing.
Magda
02/52495114
Ing., PhD.
Ivana
neuvedený
 
Helena
neuvedený
Mgr., MA, PhD.
Daniel
neuvedený
doc. RNDr. PhDr., PhD.
Branislav
neuvedený
Mgr., PhD
Miroslav
neuvedený
Ing., M.Sc., Ph.D
Marián
neuvedený

Spoločenskovedný ústav

Mgr., PhD.
Matúš
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Gabriel
neuvedený
Mgr., PhD.
Miroslava
neuvedený
PhDr. Ing., PhD.
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Mária
055/625 58 56
Mgr., PhD.
Denisa
055/625 58 56
Mgr., PhD.
Ondrej
neuvedený
Mgr., PhD.
Patrícia
neuvedený
Doc. PhDr., CSc.
Soňa
055/625 58 56
PaedDr., CSc.
Marian
Emeritný pracovník
0902/ 330 331
Mgr., PhD.
Miroslava
neuvedený
Mgr.
Dominika
+ 421 949 201 490
Mgr., PhD.
Lucia
+
Mgr.
Samar
neuvedený
Ing., PhD.
Anna
055/625 58 63
Mgr., PhD.
Michal
055/625 58 56
Mgr., PhD.
Klara
neuvedený
PhDr., CSc.
Stanislav
Emeritný pracovník
0556255856
Ing.
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Alexander
48728188
doc. Mgr., PhD.
Marcel
neuvedený
 
Monika
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Milan
Emeritný pracovník
055/625 58 56
Mgr., PhD.
Jana
055/6255856
PhDr., PhD.
Tatiana
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivan
neuvedený
Mgr., PhD.
Zlatica
055/625 58 56
PhD.
Veronika
055/6255856
Bc., MSc.
Benjamin
neuvedený
Prof. PaedDr., DrSc.
Štefan
Emeritný pracovník
055/625 58 54
Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Anna
neuvedený
 
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
neuvedený
Dr. theol.
Miroslav
+421907731935

Ústav experimentálnej psychológie

Mgr., PhD.
Magdalena
neuvedený
prof. PhDr., DrSc.
Viera
+421-2-5477 5625
PhDr., PhD.
Eva
+421-2-5477 5625
Mgr.
Simona
neuvedený
Mgr., PhD.
Jana
+421-2-5477 5625
PhDr., PhD.
Ivan
+421-2-5477 5625;
 
Lívia
neuvedený
Mgr.
Juliana
neuvedený
Mgr.
Dana
neuvedený
Mgr., PhD.
Matúš
+421-2-5477 5625
Mgr., PhD.
Jitka
+421-2-5477 5625
Prof. Mgr., PhD.
Peter
+421-2-5477 5625
Mgr., PhD.
Patrik
neuvedený
 
Katarína
+421-2-5477 5625
Mgr.
Rastislav
neuvedený
Mgr.
Bianka
neuvedený
Mgr., PhD.
Mária
+421-2-5477 5625
PhDr., Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Michal
neuvedený
Mgr.
Nelly
neuvedený
doc. PaedDr., PhD.
Vladimíra
+421 - 2 - 5477 5625
Ing., PhD.
Matej
neuvedený
Mgr.
Radoslav
neuvedený
Mgr.
Ida
+421-2-5477 5625
Mgr., PhD.
Martin
+421-2-5477 5625
Mgr.
Beáta
neuvedený
Mgr., PhD.
Viktória
neuvedený
Mgr.
Viktória
neuvedený
Mgr., PhD.
Jakub
neuvedený
Mgr. Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Jana
neuvedený
Mgr., PhD.
Branislav
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
+421-2-5477 5625
Mgr., PhD.
Dáša
neuvedený
Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený

Aktualizuje: