Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 77 záznamov

Prognostický ústav

Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia: Book of Abstracts
Mýtna Kureková Lucia ed. - Šprocha Branislav ed. - Studená Ivana ed.
Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia: Book of Abstracts
Rok vydania: 2024
ISBN: 978-80-89524-93-8
Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
Škobla Daniel ed. - Filčák Richard ed.
Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-89524-68-6
Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy
Mýtna Kureková Lucia - Kováčová Lucia - Holičková Nina
Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-89524-66-2, 978-80-89524-67-9
Dilemmas of Economic Growth
Fifeková Elena - Nemcová Edita - Nežinský Eduard - Studená Ivana
Dilemmas of Economic Growth
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-7676-042-4
The social and employment situation of Roma communities in Slovakia
Kahanec Martin - Kováčová Lucia - Polačková Zuzana - Sedláková Maria
The social and employment situation of Roma communities in Slovakia
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-92-846-6497-9, 978-92-846-6496-2
Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Dokupilová Dušana - Gerbery Daniel - Filčák Richard
Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-89524-48-8
Social enterprises and their ecosystems in Europe: Country Report: Slovakia
Polačková Zuzana
Social enterprises and their ecosystems in Europe: Country Report: Slovakia
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-92-76-10208-3
Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku
Polačková Zuzana
Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-89837-57-1, 978-80-89837-58-8
Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách: ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti
Filčák Richard - Škobla Daniel - Dokupilová Dušana
Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách: ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-89524-46-4
Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 - 2027
Balog Miroslav
Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 - 2027
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-89524-35-8, 978-80-89524-36-5
Kraje a okresy v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040
Šprocha Branislav - Vaňo Boris - Bleha Branislav
Kraje a okresy v demografickej perspektíve: Populačná prognóza do roku 2040
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-89398-42-3
Ročenka sociálneho podnikania
Polačková Zuzana ed.
Ročenka sociálneho podnikania
Rok vydania: 2019
ISBN: 978-80-89524-31-0