Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MA.
Adamu Braimah
Mgr.
Ivana
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Raman
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Ing.
Dávid
Interná Národohospodárska fakulta EU
Mgr.
Ľuboš
Externá Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Ing.
Peter
Interná Národohospodárska fakulta EU
 
Shakhlo
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Počet doktorandov: 7