Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Ing., PhD.
Eduard
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daneš
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Boris
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Brian
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., PhD.
Štefan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
doc. Ing., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., PhD.
Saleh Mothana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Adrián
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Filip
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., MA., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Cand. Sc.
Ihor
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vanda
Vedecká pracovníčka
Ing.
Jaroslav
Odborný pracovník VŠ
prof. Dr. Ing., PhD.
Menbere
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 33