Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Balážová, Iveta  02/ 5249 5453 kl. 103
   Bartošová, Lenka  02/ 5249 8214 kl. 101
 Ing., PhD. Brzica, Daneš  02/ 5249 8214 kl. 109
 Ing., PhD. Domonkos, Štefan   
 Ing., PhD. Domonkos, Tomáš  02/ 5249 7053 kl. 133
 Ing., PhD. Dováľová, Gabriela  02/ 5249 7989 kl. 129
 doc. Ing., PhD. Dujava, Daniel  02/ 5249 5453 kl. 117
 Ing., PhD. Frank, Karol  02/ 5249 5453 kl. 142
 M.A., PhD. Gardoňová, Kristína   
 Ing. Gubáňová, Veronika   
   Heriban, Milan  02/ 5249 8214 kl. 101
 Ing., PhD. Hošoff, Boris  02/ 5249 5021 kl. 128
 Ing., PhD. Hudcovský, Martin   
 Ing., PhD. Hvozdíková, Veronika  02/ 5249 5021 kl. 121
 Ing. Chmelová, Michelle   
 Ing., PhD. Jánošová, Miroslava   
 Ing., PhD. Jeck, Tomáš  02/ 5249 8214 kl. 122
 Ing. Kačírková, Mária  02/ 5249 5453 kl. 111
 Ing. Klinec, Ivan  02/ 5249 5021 kl.113
 Ing., PhD. König, Brian  02/ 5249 7053 kl. 141
 Ing., PhD. Korček, Matej  02/ 5249 5021 kl. 135
   Košíková, Simona   
 Ing., CSc. Košta, Ján  02/ 5249 7989 kl. 132
   Kyselá, Terézia  02/ 5249 8214 kl. 107
 doc. Ing., PhD. Lábaj, Martin  02/ 5249 5453 kl. 117
   Lacková, Mária  02/ 5249 5021 kl. 126
 Mgr., CSc. Laudár, Ľubomír  02/ 5249 8214 kl. 104
 Mgr., MA, PhD. Lesay, Ivan  02/ 5249 5021 kl. 120
 Ing., PhD. Lichner, Ivan  02/ 5249 7053 kl.137
 doc. Ing., PhD. Lyócsa, Štefan   
   Maršovská, Hajnalka  02/ 5249 7053 kl. 137
 Mgr., PhD. Miklošovič, Tomáš  02/ 5249 7053 kl. 140
 Ing., PhD. Morvay, Karol  02/ 5249 7989 kl. 143
 prof. Ing., PhD. Obadi, Saleh Mothana  02/ 5249 5021 kl. 120
 Ing., PhD. Ondrovič, Adrián   
 Ing., PhD. Ostrihoň, Filip   
 Mgr. Ing., PhD. Páleník, Michal   
 RNDr., PhD. Páleník, Viliam  02/ 5249 7053 kl. 115
 PhDr. Pastorková, Natália   
 doc. Ing., CSc. Pauhofová, Iveta  02/ 5249 5021 kl.114
   Petrík, Gejza   
 Ing., PhD. Radvanský, Marek  02/ 5249 7053 kl. 108
   Rémayová, Silvia  02/ 5249 8214 kl. 105
 Ing. Renáč, Peter   
 Ing. Repa, Marek   
 PhDr. Rybanská, Katarína  02/ 5249 7822 kl. 105
 prof. Ing., PhD., MBA. Sipko, Juraj  02/5249 5480
 prof. Ing., CSc. Staněk, Peter  02/ 5249 5021 kl. 127
 Dr. h. c. prof. Ing., DrSc. Šikula, Milan  02/5249 5021 kl. 134
 Ing., PhD. Šikulová, Ivana  02/ 5249 5453 kl. 121
 Ing., MA., PhD. Širaňová, Mária  02/ 5249 5021 kl. 130
 Mgr., PhD. Štefánik, Miroslav  02/ 5249 7053 kl. 140
 Ing., PhD. Vašková, Vanda  02/ 5249 5021 kl. 147
   Vďačná, Božena  02/ 5249 8214 kl. 148
 Ing. Vokoun, Jaroslav  02/ 5249 5453 kl. 112
 prof. Dr. Ing., PhD. Workie Tiruneh, Menbere  02/ 5249 5021 kl.131
 RNDr. Žilinská, Eva  02/ 52497214 kl. 107

Aktualizuje: