Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
MA.
Adamu Braimah
neuvedený
 
Lenka
02/ 5249 8214, kl. 101
doc. Ing., PhD.
Eduard
neuvedený
Ing., PhD.
Daneš
02/ 5249 8214 kl. 109
Dr., MSc.
Jakub
neuvedený
doc. Ing., PhD.
Tomáš
02/ 5249 7053 kl. 133
Ing., PhD.
Gabriela
02/ 5249 7989 kl. 129
Ing., PhD.
Boris
02/5249 5080
Ing., PhD.
Karol
02/ 5249 5453 kl. 142
Mgr.
Ivana
neuvedený
Mgr.
Raman
neuvedený
 
Milan
02/ 5249 8214 kl. 101
Ing.
Dávid
neuvedený
Ing., PhD.
Boris
02/ 5249 5021 kl. 128
Ing., PhD.
Martin
neuvedený
Ing., PhD.
Veronika
02/ 5249 8214 kl. 121
Ing.
Matej
neuvedený
Ing., PhD.
Miroslava
neuvedený
Ing., PhD.
Tomáš
02/ 5249 8214 kl. 122
Ing.
Mária
02/ 5249 5453 kl. 111
Cand.Sc.
Sergei
neuvedený
Ing.
Ivan
02/ 5249 5021 kl.113
doc. Ing., PhD.
Brian
02/ 5249 7053 kl. 141
Ing., PhD.
Matej
02/ 5249 5021 kl. 135
Ing., PhD.
Zuzana
neuvedený
 
Mária
02/ 5249 5021 kl. 126
Ing., PhD.
Ivan
02/ 5249 7053 kl.137
Mgr.
Ľuboš
neuvedený
prof. Ing., PhD.
Štefan
52495080, kl. 113
 
Hajnalka
02/ 5249 7053 kl. 137
Ing., PhD.
Dávid
neuvedený
Ing.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Tomáš
02/ 5249 7053 kl. 140
 
Monika
02/ 5249 8214, kl. 105
 
Katarína
02/ 5249 8214, kl. 122
doc. Ing., PhD.
Karol
02/ 5249 7989 kl. 143
prof. Ing., PhD.
Saleh Mothana
02/ 5249 5021 kl. 120
Ing., PhD.
Adrián
52495080, kl. 121
Ing., PhD.
Filip
52495080, kl. 130
RNDr., PhD.
Viliam
02/ 5249 7053 kl. 115
PhDr.
Natália
52498214, kl. 148
doc. Ing., CSc.
Iveta
02/ 5249 5021 kl.114
Ing., PhD.
Marek
02/ 5249 7053 kl. 108
 
Silvia
02/ 5249 8214 kl. 143
Ing.
Peter
52498214, kl. 110
PhD.
Liudmyla
neuvedený
prof. Ing., PhD., MBA.
Juraj
02/5249 5480
Bc.
Adriána
02/5249 8214
Ing., PhD.
Ivana
02/ 5249 5453 kl. 121
Ing., MA., PhD.
Mária
02/ 5249 5021 kl. 130
Mgr., PhD.
Miroslav
02/ 5249 7053 kl. 140
Ing.
Katarína
02/ 5249 8214 kl. 104
 
Shakhlo
02/5249 5080
Cand. Sc.
Ihor
neuvedený
Ing., PhD.
Vanda
02/ 5249 5021 kl. 147
 
Božena
02/ 5249 8214 kl. 148
Ing.
Jaroslav
0911 721 831
prof. Dr. Ing., PhD.
Menbere
02/ 5249 5021 kl.131
Mgr.
Lucia
neuvedený

Aktualizuje: