Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KLINEC, Ivan - STUPŇAN, Igor. Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy : [rozhovor]. In Webnoviny.sk, 2021, 6. január, [2] s. ISSN 1337-0308. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.webnoviny.sk/kedy-sa-slovensko-zotavi-z-pandemie-podla-futurologa-klinca-jeden-zo-scenarov-je-ze-nikdy/> Typ: GHG
  • MARTINÁK, Dávid. Overeducation of tertiary education graduates in Slovakia : relationship with the field of study. In SINAPPSI : Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, 2020, vol. X, no. 3, pp. 93-110. ISSN 2532-8549. Dostupné na internete: <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/817> (VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: ADEB
  • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Typ: FAI
  • ŠIRAŇOVÁ, Mária** - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Creating the illicit capital flows network in Europe – Do the net errors and omissions follow an economic pattern? In International Review of Economics and Finance, 2021, vol. 71, pp. 955-973. ISSN 1059-0560. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.020 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Typ: ADCA
  • ŠTEFÁNIK, Miroslav** - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Modelling foreign labour inflows using a dynamic microsimulation model of an ageing country - Slovakia. In International Journal of Microsimulation, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 102-113. (2019: 0.213 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 1747-5864. Dostupné na: https://doi.org/10.34196/ijm.00220 (APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus