Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. A geography of creative networks : the case of a small European economy. In Moravian Geographical Reports, 2022, vol. 30, no. 2, p. 99-115. (2021: 0.606 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1210-8812. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Public Support to Research and Innovation: Do European Resources Boost Innovation Outputs? In Journal for East European Management Studies, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 106-129. (2021: 0.227 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0949-6181. Dostupné na: https://doi.org/10.5771/0949-6181-2022-1-99 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš** - BALOG, Miroslav. Beyond financial success : success goals of creative entrepreneurs. In Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2022, vol. 11, no. 1, art. no. 14. (2021: 0.548 - SJR, Q1 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2192-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13731-022-00207-6 (VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ) Typ: ADMB
 • BRZICA, Daneš**. „Bežné" a „zlé" výzvy pri rozhodovaní vyššieho manažmentu miest : zameranie na ekologické otázky = "Common" and "Wicked" Challenges in Making decision of Cities ́ Higher Management: Focus on Ecological Issues. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 36-42. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-36__Brzica__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • DUJAVA, Daniel - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Is it me or you? A deeper insight into profile of misreporting economies. In The Quarterly Review of Economics and Finance, 2022, vol. 83, pp. 10-25. (2021: 0.687 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1062-9769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.10.002 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku) Typ: ADCA
 • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Wage Mobility in Central Europe : Patterns and Micro-level Drivers of Movements along the Wage Ladder. In Eastern European Economics, 2022, vol. 60, iss. 2, pp. 171-188. (2021: 0.311 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0012-8775. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2021.1997145 (VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. APVV-17-0329 : Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce) Typ: ADCA
 • HORKY, Florian - RACHEL, Carolina - FIDRMUC, Jarko. Price determinants of non-fungible tokens in the digital art market. In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 103007. (2021: 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103007 Typ: ADCA
 • KAČÍRKOVÁ, Mária**. Rozvoj európskych miest v kontexte environmentálnych výziev = Development of European Cities in the Context of Environmental Challenges. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 133-140. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-133__Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Globálne existenciálne riziká, stav výskumu vo svete a na Slovensku - 2021 = Global existential risks, state of the Research in the World and in the Slovakia - 2021. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 256-265. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-256__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • KLINEC, Ivan**. Teória bohatstva pre informačný vek = Theory of Wealth for the Information Age. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 91-102. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-91__Klinec__f4e.pdf (Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
 • LICHNER, Ivan** - LYÓCSA, Štefan - VÝROSTOVÁ, Eva. Nominal and discretionary household income convergence : The effect of a crisis in a small open economy. In Structural Change and Economic Dynamics, 2022, vol. 61, pp. 18-31. (2021: 1.152 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-349X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.004 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
 • LUČIVJANSKÁ, Katarína - LYÓCSA, Štefan - RADVANSKÝ, Marek - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Return adjusted charge ratios : What drives fees and costs of pension schemes? In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 102954. (2021: 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102954 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADCA
 • VOKOUN, Jaroslav**. Prístupy aktérov ku klimatickej zmene = Attitudes of Stakeholders to Climate Change. In Manažérstvo životného prostredia 2021 : recenzovaný zborník z XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. jún 2021 ; rec. Lucia BEDNÁROVÁ, Dušan BEVILAQUA et al. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2021, s. 66-73. ISBN 978-80-973 844-1-8. Dostupné na internete: https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2021_conference_MaZP__p-66__Vokoun__f4e.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Manažérstvo životného prostredia 2021 : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus