Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
11/2024/Se Vložné na konferenciu: Perné statistické dny 2024  
Česká statistická společnosť, z.s.
Na padesátém 81, 100 82 Praha
Poznámka: Suma uvedená v CZK. Projekt č.: VEGA 2/0172/24 Saher
11. 3. 2024 2 750,00
10/A/2024/Se Hygienické potreby  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
7. 3. 2024 921,54
10/2024/Se Redukcia  
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
1. 3. 2024 16,20
9/A/2024/Se Úhrada poplatkov za registrované DOI  
Ústredná knižnica
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
22. 2. 2024 37,63
9/A/2024/Se Úhrada poplatkov za registrované DOI  
Ústredná knižnica
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
22. 2. 2024 37,63
9/2024/Se Čítačka občianskych preukazov  
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
21. 2. 2024 10,85
8/A/2024/Se Oprava HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One Printer  
SWISS, spol. s r.o.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Poznámka: Projekt č.: APVV-20-0499
19. 2. 2024 153,60
8/2024/Se Online seminar: Ročné zúčtovanie dane SHR  
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
12. 2. 2024 108,00
7/C/2024/Se Poskytnutie audítorských služieb pre projekt INTERCEPT a vydanie konceptu správy perióda 5: 10/2023 - 1/2024  
Johanes & Partner s.r.o.
Kukorelliho 5, 901 01 Malacky
Poznámka: Projekt č.: Intercept
9. 2. 2024 840,00
7/B/2024/Se Registračný poplatok na workshop HiTEc CoDEs 2024  
Thales Educational Activities
Cyprus
Poznámka: Projekt č.: APVV-22-0472
9. 2. 2024 250,00
7/A/2024/Se Členský príspevok za rok 2024  
Hospodársky a sociálny výbor SR
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
1. 2. 2024 500,00
7/2024/Se Video kábel  
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Poznámka: Projekt: VEGA 2/0124/24
23. 1. 2024 9,84
6/2024/Se Plastové tabule, samolepky BOZP  
VANOKU s.r.o.
Centko Milan, Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves
23. 1. 2024 18,20
5/2024/Se Stata MP2 V18 1-Y 1. User renewal licenses 16.01.2024  
DPC Software GmbH
Deutschland
Poznámka: Projekty: MVTS, VEGA 1/0182/24
23. 1. 2024 1 056,00
4/2024/Se Letenky Viedeň - Brusel  
Austrian Airlines AG
Vienna
Poznámka: Projekt: Intercept
17. 1. 2024 1 007,82
3/2024/Se Inštitucionálne členské v Slovenskej ekonomickej spoločnosti pre rok 2024  
Slovenská ekonomická spoločnosť
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
15. 1. 2024 750,00
4/A/2024/Se Online seminar Ročná účtovná závierka v SOFTIP PROFIT PLUS 2023, dátum konania: 19. 1. 2024  
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
12. 1. 2024 108,00
2/2024/Se Registračný poplatok na konferenicu vo Viedni  
International Microsimulation Association
Luxembourg
12. 1. 2024 360,00
1/2024/Se Online seminar k ročnej mzdovej uzávierke v produkte SOFTIP HR PLUS_3, dátum konania: 18. 1. 2024  
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
12. 1. 2024 108,00
1/B/2024/Se Služby cez vzdialený prístup Profit  
SOFTIP, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
8. 1. 2024 108,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec