Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
101/2020/Se Telefón na pevnú linku Gigaset E370  
ALZA cz.a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
19. 11. 2021 38,52