Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Úrad Slovenskej akadémie vied

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Bábiková
Katarína
02/ 57510 198
 
Babušeková
Daniela
02/ 5751 0161
 
Badíková
Katarína
02/ 57510 206
 
Balaj
Marek
02 / 57510164
Mgr.
Baňkosová
Veronika
0911 038 240
Mgr.
Bazovská
Silvia
02/ 57510146
Ing.
Bezáková
Tatiana
02/ 57510 131
Ing.
Bibová
Katarína
02/ 57510 136
Mgr.
Bilková
Martina
neuvedený
Ing., PhD.
Budinská
Ivana
neuvedený
Mgr.
Bystriansky
Martin
02/ 57510 222
 
Centko
František
02/57510125
Mgr.
Cepka
Daniel
02/ 57510 247
 
Ciesar
Štefan
neuvedený
Mgr., PhD.
Černáková
Zuzana
02/57510118
Ing. 02/ 57510166, 0911984740
Ing., PhD., Ing. Pead. IGIP
Čižiková
Andrea
0911 038 240, 02/57510 268
Ing. 02/ 57510 135
 
Debnár
Roman
neuvedený
PhDr., Phd.
Dolná
Ľudmila
02/ 57510 179
Ing.
Ďurišová
Sláva
02/ 57510 157
 
Ďurove
Monika
02/ 57510 116
 
Eder
Róbert
neuvedený
Mgr. 02/57510269
  02/ 6477 7500
 
Fogarassy
Ladislav
neuvedený
Mgr., CSc.
Fundárek
František
02/ 57510 138
Mgr., PhD.
Furdíková
Katarína
02/57510 193
PhDr., CSc.
Gálik
Dušan
+421 2 57510 180
Mgr., PhD.
Gáliková
Katarína
02/ 57510 150
Ing., PhD.
Gróf
Martin
0911 038 240, 02/57510 266
Ing.
Grznár
Róbert
02/ 57510 201
Ing.
Gubáňová
Veronika
02/ 57510 181
 
Gulyásová
Mária
neuvedený
 
Henes
Jozef
neuvedený
 
Heriban
Valentín
02/5920 0829
RNDr., PhD.
Hrabovská
Zuzana
02/ 57510 264
Ing. 02/ 57510 163
MUDr., Mgr., PhD
Hromádka
Tomáš
0904 952 058
 
Jáger
Ladislav
02/ 57510 108
Mgr. 02/ 57510 174
 
Janko
Otto
02/ 57510 125
Ing. neuvedený
 
Kadlečíková
Svetlana
02/57510 206
 
Kalman
Jozef
02/ 57510 106
  02/ 57510 142
 
Kardošová
Alžbeta
neuvedený
Mgr., PhD.
Karul
Róbert
02/ 57510168 ; 0904/ 360315
  02/ 6477 7500
Ing.
Kissová
Magdaléna
02/ 57510 114
Ing.
Kmeťová
Dajana
0911 038 240
 
Kmeťová
Katarína
02/ 54773 107
Ing. 02/ 57510 204
Ing.
Konečná
Ľubica
02/ 57510 159
  02/ 57510116
Mgr. 02/57510 183
prof. MVDr., DrSc.
Koppel
Juraj
+421 2 57510 134
PhDr., CSc. neuvedený
Ing. 02/ 57510 220
Mgr., PhD.
Kšiňan
Michal
neuvedený
RNDr., CSc.
Kučera
Aleš
02/ 57510 161
Mgr.
Kuchtová
Lucia
02/57510140
Mgr. 02 / 57510 139
 
Kurtová
Marta
02/ 57510 132
prof. RNDr., DrSc.
Lacinová
Ľubica
02/ 57510147
Ing. 02/ 57510 199
Ing.
Ledník
Radomír
02/ 57510 240
Mgr.
Lengyelová
Veronika
02/ 57510156
Ing.
Lesková
Zlatica
02/ 57510 190; 0903490482
 
Lorenzová
Irena
02/ 6477 7500
 
Lukáč
Vladimír
neuvedený
 
Madrová
Dagmar
02/ 57510171
Ing., CSc.
Malík
Ján
02/ 57510 176
PhDr.
Malíková
Mária
02/ 57510 126
prof. RNDr., DrSc.
Marhold
Karol
02/ 57510 145
Mgr., PhD.
Marušiak
Juraj
02/ 57510 129
Mgr.
Matiašovič
Marcel
02/ 57510 203
 
Metelka
Eduard
neuvedený
  02/ 57510 176
PhDr.
Michalek
Tomáš
02/ 57510 246
 
Mikulášová
Petronela
02/ 6477 7500
RNDr., CSc.
Morovics
Miroslav
+421 2 57510 127
Ing.
Murajda
Tomáš Andrej
02/ 57510 269
Ing., PhD
Nádaská
Laura
02/57510 103
Mgr., PhD.
Novák
Martin
02/ 57510 119
Mgr.
Nozdrovická
Andrea
02/ 57510 173
Mgr.
Olšovská
Dominika
02/ 57510 169
Ing., DrSc.
Omastová
Mária
02/ 57510 130
 
Oravec
Miroslav
02/ 57510 125
Ing. 02/ 57510 154
 
Orosi
Jarmila
02/ 57510 111
Mgr., PhD.
Panczová
Zuzana
neuvedený
Ing.
Panisová
Zuzana
02/57510245
Mgr.
Pastorková
Katarína
neuvedený
Mgr.
Pešková
Dana
neuvedený
  neuvedený
Ing.
Podstupka
Martin
0905620495
 
Porubská
Tatiana
02/ 57510 111
 
Pribulová
Filoména
neuvedený
 
Prokopec
Miroslav
neuvedený
Ing.
Púčiková
Veronika
02 / 57510 115
  neuvedený
  02/ 57510 122
 
Pútiková
Iveta
02/ 54771 520
Ing.
Račková
Katarína
0911 038 240, 02/ 57510 267
Ing., PhD.
Radvanský
Marek
neuvedený
Mgr.
Rajčeková
Barbora
02/57510 167
Ing., PhD.
Remiarová
Bibiána
02 / 57510123
 
Révayová
Ružena
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Samuely
Peter
02/ 57510161
RNDr., PhD.
Siman
Pavol
02/ 57510 153
Dr. Ing.
Simančík
František
0905/336021
 
Smutná
Dana
neuvedený
 
Stašová
Alena
neuvedený
 
Streďanská
Helena
02/ 6477 7500
Ing. neuvedený
 
Szatinská
Katarína
02/57510 101
prof. RNDr., DrSc.
Šajgalík
Pavol
02/ 57510 140
 
Ščepánková
Michaela
02/57510 112
Mgr.
Šidlovska
Renáta
02/ 57510 263
 
Šiša
Rastislav
neuvedený
Ing.
Šišková
Adriana
02/ 57510 152
 
Škvarka
Michal
+421 911 115 852
JUDr.
Štaffová
Antonia
02/ 57510 143
Mgr. 02/ 57510 170
  02/ 57510 260
Mgr.
Tináková
Monika
02/ 57510 223
 
Trubirohová
Silvia
neuvedený
 
Turiničová
Zuzana
02/ 57510265
 
Vailingová
Eliška
02/ 57510 165
JUDr., PhD.
Varga
Juraj
02/ 57510178
 
Vasi
Alexander
02/57510125
Mgr., PhD.
Venhart
Martin
02/ 57510161
 
Vojteková
Nadežda
02/ 6477 7500
 
Wenzl
Ondrej
02/ 57510 125
 
Zadubanová
Dáša
02/ 57510205
 
Zajíčková
Mária
02/ 54771520
 
Závodník
Radomír
02/ 57510 105
Ing.
Zegerová
Dana
02/ 57510 185

Aktualizuje: