Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Úrad Slovenskej akadémie vied

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Katarína
02/ 57510 198
 
Katarína
02/ 57510 206
 
Marek
02 / 57510164
Mgr.
Veronika
02/ 57510 275
Mgr.
Silvia
02/ 57510146
Ing.
Tatiana
02/ 57510 131
Ing.
Katarína
02/ 57510 136
Mgr.
Martina
02/ 57510 172
Mgr. art.
Barbora
02/ 57510 279
Ing., PhD.
Ivana
02/ 57510 151
Mgr.
Martin
02/ 57510 222
 
František
02/57510125
Mgr.
Daniel
02/ 57510 247
 
Štefan
neuvedený
Ing.
Iveta
02/ 57510166, 0911984740
Ing., PhD., Ing. Paed. IGIP
Andrea
02/57510 268
Ing.
Eva
02/ 57510 135
 
Roman
neuvedený
PhDr., Phd.
Ľudmila
02/ 57510 179
Ing.
Sláva
02/ 57510 157
 
Róbert
neuvedený
Mgr.
Natália
02/57510269
 
Nora
02/ 6477 7500
 
Ladislav
neuvedený
Mgr., CSc.
František
02/ 57510 138
Mgr., PhD.
Katarína
02/57510 193
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 57510 150
Mgr.
Silvia
neuvedený
Ing., PhD.
Martin
0911 038 240, 02/57510 266
Ing.
Róbert
neuvedený
 
Jozef
neuvedený
 
Valentín
02/5920 0829
Ing.
Zuzana
02/ 57510 163
MUDr., Mgr., PhD
Tomáš
02/ 57510 130, 0904 952 058
Mgr.
Zuzana
02/ 57510 174
Ing.
Tomáš
02/ 57510 202
 
Otto
02/ 57510 125
Mgr.
Jarmila
neuvedený
Mgr.
Andrej
02/ 57510 280
 
Peter
neuvedený
Ing.
Romana
02 / 57510 194
 
Svetlana
02/57510 149
 
Jozef
02/ 57510 106
 
Zdena
02/ 57510 142
 
Alžbeta
neuvedený
Mgr., PhD.
Róbert
02/ 57510168 ; 0904/ 360315
Ing., PhD.
Silvia
02/ 57510 118
 
Jana
02/ 6477 7500
Ing.
Magdaléna
02/ 57510 114
Ing.
Dajana
+421 2 32401 092
 
Katarína
02/ 54773 107
Ing.
Jana
02/ 57510 204
Ing.
Ľubica
02/ 57510 159
 
Anna
02/ 57510116
Mgr.
Eva
02/57510 183
prof. MVDr., DrSc.
Juraj
+421 2 57510 134
 
Jaroslava
neuvedený
Ing.
Henrich
02 /57510 177
Ing.
Eva
02/ 57510 220
Mgr., PhD.
Michal
02/ 57510 128
Mgr.
Lucia
02/57510 176, 02/57510 140
Mgr.
Lucia
02 / 57510 139
 
Marta
02/ 57510 132
prof. RNDr., DrSc.
Ľubica
02/ 57510147
Ing.
Radomír
02/ 57510 240
Ing.
Zlatica
02/ 57510 190; 0903490482
 
Stanislava
neuvedený
 
Irena
02/ 6477 7500
 
Dagmar
02/ 57510171
PhDr.
Mária
02/ 57510 126
prof. RNDr., DrSc.
Karol
02/ 57510 145
Mgr.
Marcel
02/ 57510 203
 
Eduard
neuvedený
 
Andrea
02/ 57510 176
 
Petronela
02/ 6477 7500
RNDr., CSc.
Miroslav
+421 2 57510 127
Ing. Mgr., PhD.
Kristína
02/ 57510 169
Ing., PhD
Laura
02/57510 103
Mgr., PhD.
Martin
02/ 57510 119
Mgr.
Andrea
02/ 57510 173
Mgr.
Dominika
neuvedený
 
Miroslav
02/ 57510 125
 
Jarmila
02/ 57510 111
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 57510 180
Ing.
Zuzana
02/57510245
Mgr.
Katarína
02/ 57510 148
 
Hana
neuvedený
 
Filoména
neuvedený
 
Miroslav
neuvedený
Ing.
Veronika
02 / 57510 115
 
Peter
neuvedený
 
Eva
02/ 57510 122
Ing.
Katarína
02/ 32401 092
Ing., PhD.
Marek
neuvedený
Mgr.
Barbora
02/57510 167
Ing., PhD.
Bibiána
02 / 57510123
 
Ružena
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Peter
02/ 57510161
Ing.
Jarmila
neuvedený
RNDr., PhD.
Pavol
02/ 57510 153
Dr. Ing.
František
0905/336021
 
Alena
neuvedený
 
Helena
02/ 6477 7500
Ing.
Eva
neuvedený
 
Katarína
02/57510 101
prof. RNDr., DrSc.
Pavol
02/ 57510 140
 
Michaela
02/57510 112, 02/57510 263
Mgr.
Renáta
02/ 57510 113
 
Rastislav
02/ 57510 108
Ing.
Adriana
02/ 57510 152
 
Michal
+421 911 115 852
JUDr.
Antonia
02/ 57510 143
Mgr.
Mária
02/ 57510 170
Mgr.
Monika
02/ 57510 223
 
Silvia
neuvedený
 
Zuzana
02/ 57510265
Mgr., PhD.
Lenka
02/57510 273
 
Eliška
02/ 57510 165
JUDr., PhD.
Juraj
02/ 57510178
 
Alexander
02/57510125
 
Scarlet
02/57510 246
Mgr., PhD.
Martin
02/ 57510161
 
Nadežda
02/ 6477 7500
Ing.
Alena
02/57510 272
 
Ondrej
02/ 57510 125
 
Dáša
02/ 57510205
Ing.
Dana
02/ 57510 185

Aktualizuje: