Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Dáša
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Petra
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Olena
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Klaudia
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
MSc.
Imelda Octa
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Počet doktorandov: 5