Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Petra
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Dáša
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Katarína
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
PhD.
Viktoriia
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Olena
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Mgr.
Martin
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Počet doktorandov: 6