Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Marcela
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
prof. RNDr., CSc.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Erika
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
RNDr.
Danka
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dávid
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Víťazoslav
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Viktoriia
Interný doktorand
Ing., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Edita
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zdenka
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Inna
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD., DrSc.
Olha
Vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Interný doktorand
Ing., PhD.
Oľga
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Erika
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslava
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Halyna
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ingrid
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 41