Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
prof. RNDr., CSc.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Dáša
Doktorandka
RNDr., PhD.
Erika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Petra
Doktorandka
RNDr.
Danka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Dávid
Vedecký pracovník
Ing.
Alexander
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Víťazoslav
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktoriia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Milan
Vedecký pracovník
Ing., CSc.
Edita
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zdenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Prof. Dr.
Oksana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Dominika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Inna
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Olena
Doktorandka
Mgr., PhD., DrSc.
Olha
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Klaudia
Doktorandka
prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Oľga
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Imelda Octa
Doktorandka
RNDr., PhD.
Erika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ingrid
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 45