Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Achimovičová, Marcela  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Baláž, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.  Baláž, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Bártová, Zuzana  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Bekényiová, Alexandra  Vedecký pracovník
 Mgr.  Bodnár, Gergő  Interný doktorand
 prof. RNDr., CSc.  Briančin, Jaroslav  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Dakos, Zuzana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Danková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Dolinská, Silvia  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Dutková, Erika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fabián, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Feriančiková, Katarína  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ficeriová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Findoráková, Lenka  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Gáborová, Katarína  Interný doktorand
 RNDr.  Gešperová, Danka  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Hagarová, Lenka  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Hančuľák, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hredzák, Slavomír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ivaničová, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jáger, Dávid  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jenčárová, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kováčová, Mária  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Kruľáková, Mária  Vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Kupka, Daniel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kyshkarova, Viktoriia  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Labaš, Milan  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Lazarová, Edita  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Lovás, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lukáčová Bujňáková, Zdenka  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Luptáková, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mačingová, Eva  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Marcin Behunová, Dominika  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Matik, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  Melnyk, Inna  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Porodko, Olena  Interný doktorand
 Mgr.  Skurikhina, Olha  Interný doktorand
 Mgr.  Stahorský, Martin  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Šestinová, Oľga  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Špaldon, Tomislav  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Štefušová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Tóthová, Erika  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Václavíková, Miroslava  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vereš, Ján  Vedecký pracovník
 Mgr.  Yankovych, Halyna  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Znamenáčková, Ingrid  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Zubrik, Anton  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 48