Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav geotechniky SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD. +421 55 7922607
RNDr., PhD.
Baláž
Matej
+421 55 7922603
Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
Baláž
Peter
+421 55 7922603
Mgr., PhD.
Bártová
Zuzana
+421 55 7922658
Ing., PhD.
Bekényiová
Alexandra
+421 55 7922624
 
Bočanová
Dagmar
neuvedený
Mgr.
Bodnár
Gergő
+421 55 7922658
prof. RNDr., CSc.
Briančin
Jaroslav
+421 55 7922608
 
Bugnová
Mária
+421 55 7922657
RNDr., PhD.
Dolinská
Silvia
+421 55 7922619
RNDr., PhD.
Dutková
Erika
+421 55 7922606
RNDr., PhD.
Fabián
Martin
+421 55 7922608
Ing., PhD.
Feriančiková
Katarína
+421 55 7922640
Ing., PhD. +421 55 7922606
RNDr., PhD. +421 55 7922618
Mgr.
Gáborová
Katarína
+421 55 7922610
RNDr. +421 55 7922617
 
Gulašová
Adriana
+421 55 7922638
Mgr.
Hagarová
Lenka
+421 55 7922624
Ing., PhD. +421 55 7922609
Ing., PhD.
Hredzák
Slavomír
+421 55 7922600
Ing., PhD. +421 55 7922641
Mgr., PhD.
Jáger
Dávid
+421 55 7922658
Ing., PhD. +421 55 7922610
 
Juhásová
Viktória
+421 55 7922601
Mgr.
Kováčová
Mária
+421 55 7922621
Ing., PhD.
Kruľáková
Mária
+421 55 7922639
 
Krúpa
Oliver
+421 55 7922651
Ing., DrSc.
Krúpa
Víťazoslav
+421 55 7922648
MVDr., PhD.
Kupka
Daniel
+421 55 7922653
Mgr.
Kyshkarova
Viktoriia
+421 55 7922649
Ing., PhD.
Labaš
Milan
+421 55 7922648
Ing., CSc.
Lazarová
Edita
+421 55 7922642
 
Leľáková
Beáta
+421 55 7922613
Mgr., PhD. +421 55 7922607
 
Luláková
Ivana
+421 55 7922656
Ing., PhD. +421 55 7922622
RNDr., PhD. +421 55 7922622
 
Mako
Jaroslav
+421 55 7922632
Ing., PhD. +421 55 7922649
RNDr., PhD.
Matik
Marek
+421 55 7922630
PhD.
Melnyk
Inna
+421 55 7922612
 
Mražiková
Katarína
+421 55 7922621
 
Muľová
Mária
+421 55 7922613
  +421 55 7922638
Ing.
Nosáľová
Miroslava
+421 55 7922656
 
Petrík
Vladimír
+421 55 7922651
Mgr.
Porodko
Olena
+421 55 7922658
Mgr. +421 55 7922607
Mgr.
Stahorský
Martin
+421 55 7922621
 
Stuchlá
Katarína
+421 55 7922613
Mgr.
Szabová
Zuzana
+421 55 7922613
prof. RNDr., DrSc.
Šepelák
Vladimír
+421 55 7922608
Ing., PhD. +421 55 7922618
 
Šmelková
Alica
+421 55 7922601
Ing., PhD.
Štefušová
Katarína
+421 55 7922649
  +421 55 7922116
RNDr., PhD.
Tóthová
Erika
+421 55 7922607
Ing., PhD.
Václavíková
Miroslava
+421 55 7922637
Mgr.
Vargová
Klaudia
+421 55 7922621
Ing., PhD.
Vereš
Ján
+421 55 7922649
Mgr.
Yankovych
Halyna
+421 55 7922612
Ing., PhD. +421 55 7922619
RNDr., PhD.
Zubrik
Anton
+421 55 7922630
Ing.
Žaková
Janette
+421 55 7922613

Aktualizuje: