Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Marcela
+421 55 7922607
RNDr., DrSc.
Matej
+421 55 7922603
Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.
Peter
+421 55 7922603
Ing., PhD.
Mária
+421 55 7922639
Mgr., PhD.
Zuzana
+421 55 7922624
prof. RNDr., CSc.
Jaroslav
+421 55 7922608
 
Mária
+421 55 7922657
RNDr., PhD.
Silvia
+421 55 7922619
Mgr.
Dáša
+421 55 792 2621
RNDr., PhD.
Erika
+421 55 7922606
RNDr., PhD.
Martin
+421 55 7922608
Ing., PhD.
Jana
+421 55 7922606
RNDr., PhD.
Lenka
+421 55 7922618
Mgr.
Petra
+421 55 792 2658
Mgr.
Veronika
+421 55 7922621
RNDr.
Danka
+421 55 7922617
 
Adriana
+421 55 7922638
Mgr., PhD.
Lenka
+421 55 7922624
Ing., PhD.
Jozef
+421 55 7922609
Ing., PhD.
Slavomír
+421 55 7922600
Ing., PhD.
Katarína
+421 55 7922649
Ing., PhD.
Jana
+421 55 7922610
Mgr.
Nataliia
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
+421 55 7922602
Mgr., PhD.
Dávid
+421 55 7922658
 
Viktória
+421 55 7922601
Ing.
Alexander
neuvedený
 
Oliver
+421 55 7922651
Ing., DrSc.
Víťazoslav
+421 55 7922648
MVDr., PhD.
Daniel
+421 55 7922653
Mgr., PhD.
Viktoriia
+421 55 7922649
Ing., PhD.
Milan
+421 55 7922648
Ing., CSc.
Edita
+421 55 7922642
Mgr., PhD.
Zdenka
+421 55 7922606
 
Ivana
+421 55 7922656
Ing., PhD.
Alena
+421 55 7922622
RNDr., PhD.
Eva
+421 55 7922622
 
Jaroslav
+421 55 7922632
Prof. Dr.
Oksana
+421 55 792 2605
Ing., PhD.
Dominika
+421 55 7922649
RNDr., PhD.
Marek
+421 55 7922630
Ing.
Ľubica
055 7922613
PhD.
Inna
+421 55 7922612
 
Mária
+421 55 7922613
 
Eva
+421 55 7922638
Ing.
Miroslava
+421 55 7922656
 
Vladimír
+421 55 7922651
Mgr.
Olena
+421 55 7922658
Mgr., PhD., DrSc.
Olha
neuvedený
Mgr.
Klaudia
055/7922649
Mgr.
Olha
+421 55 7922607
Mgr.
Zuzana
+421 55 7922613
prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
+421 55 7922608
Ing., PhD.
Oľga
+421 55 7922618
MSc.
Imelda Octa
055/7922658
 
Viera
+421 55 7922116
RNDr., PhD.
Erika
+421 55 7922607
Ing., PhD.
Miroslava
+421 55 7922637
Ing., PhD.
Ján
+421 55 7922649
Ing., PhD.
Ingrid
+421 55 7922619
RNDr., PhD.
Anton
+421 55 7922630
Ing.
Janette
+421 55 7922613

Aktualizuje: