Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Získavanie kritických surovín z primárnych a sekundárnych zdrojov
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Daniel Kupka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Niekoľko storočná rozsiahla ťažba kovov v Spišsko-gemerskom rudohorí zanechala po útlme baníctva v 90. rokoch 20. storočia mnoho uzavretých (poly)metalických baní. Opustené banské lokality sú väčšinou zatopené hlbinné bane, odvaly, odkaliská, či skládky odpadu s množstvom priesakových, výluhových a drenážnych banských vôd. Vysoké koncentrácie toxických prvkov v takýchto tuhých a kvapalných odpadoch predstavujú potenciálny druhotný zdroj kritických surovín (CRM) v súlade s koncepciami obehového hospodárstva. PhD. štúdium bude zamerané na výskum možností selektívneho získavania kritických surovín z banských vôd a odpadov.