Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
016 Kvapalný dusík  
Zdravo - M,spol.s.r.o.
Košice
21.01.2019 32,76
015 Pravidelný servis výťahov  
Úrad Slovenskej akadémie vied
Bratislava
21.01.2019 9,17
014 Poistenie majetku - PROMATECH  
Úrad Slovenskej akadémie vied
Bratislava
18.01.2019 553,68
013 Refundácia nákladov - el. energia  
UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA
Košice
18.01.2019 603,10
012 Zemný plyn - vyúčtovanie  
SPP a.s.
Bratislava
18.01.2019 48,91
011 Zemný plyn  
SPP a.s.
Bratislava
18.01.2019 23,00
010 Elektrická energia - chata - vyúčtovanie  
VSE.a.s.
Košice
15.01.2019 4,34
008 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
10.01.2019 25,34
005 Služobné hovory  
SWAN ,a.s.
Bratislava
10.01.2019 56,87
009 Vodné a stočné  
VVS a.s.
Košice
09.01.2019 247,99
007 Výkon technika BOZP  
VEO
Košice
09.01.2019 33,19
006 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
09.01.2019 5,75
329 Pohonné hmoty  
Slovnaft a.s.
Bratislava
04.01.2019 84,52
004 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Bratislava
04.01.2019 3 603,98