Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
214 Stravné lístky  
ÚMV SAV v.v.i.
Košice
30. 8. 2023 533,28
213 Škola hmotnostnej spektrometrie  
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Praha
30. 8. 2023 841,51
212 Mzdy  
ÚMV SAV v.v.i.
Košice
24. 8. 2023 220,10
211 Ubytovanie  
Archeologický ústav SAV v.v.i.
Nitra
23. 8. 2023 115,50
210 Predplatné časopisu  
Centrum vedecko-technických informácii SR
Bratislava
22. 8. 2023 24,00
410111 Správny poplatok  
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Banská Bystrica
17. 8. 2023 10,00
209 Medzinárodný patent  
MAJLINGOVA & PARTNERS s.r.o.
Bratislava
17. 8. 2023 1 038,00
208 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
17. 8. 2023 11,60
410110 Správne poplatky  
European Patent Organisation
Nemecko
15. 8. 2023 1 554,50
207 Pravidelný servis výťahov  
TKD Výťahy s.r.o.
Bratislava
15. 8. 2023 9,17
203 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
15. 8. 2023 27,00
203 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
15. 8. 2023 27,00
206 Výkon technika PO  
MONITOR BP + s.r.o.
Košice
14. 8. 2023 360,00
410109 Preplatenie nákupu  
Porodko Olena Mgr.
Košice
10. 8. 2023 73,30
205 Elektrická energia  
VSE a.s.
Košice
10. 8. 2023 4 289,71
204 Služobné hovory  
SWAN a.s.
Bratislava
10. 8. 2023 76,55
204 Služobné hovory  
SWAN a.s.
Bratislava
10. 8. 2023 76,55
410108 Preplatenie cestovných nákladov  
Porodko Olena Mgr.
Košice
7. 8. 2023 38,90
410107 Poistenie  
KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Bratislava
7. 8. 2023 154,71
202 Elektrická energia - chata  
VSE a.s.
Košice
7. 8. 2023 146,00
201 Výkon technika BTS a TPO  
VITE s.r.o.
Košice
4. 8. 2023 33,19
200 Chemikálie  
Merck Life Science spol s.r.o.
Bratislava
4. 8. 2023 71,04
199 Triedený odpad  
KOSIT a.s.
Košice
4. 8. 2023 18,37
410106 Vyúčtovanie pracovnej cesty  
Baláž Matej RNDr. PhD.
Košice
3. 8. 2023 3 738,71
310016 Batéria  
SIKO KÚPEĽNE a.s.
Bratislava
3. 8. 2023 121,00
410105 Registračný poplatok  
Institute of Electrical Engineering Slovak Academy
Bratislava
2. 8. 2023 500,00
198 Chemikálie  
Mikrochem Trade spol s.r.o.
Pezinok
2. 8. 2023 56,04
198 Chemikálie  
Mikrochem Trade spol s.r.o.
Pezinok
2. 8. 2023 56,04
197 Zemný plyn  
SPP a.s.
Bratislava
2. 8. 2023 22,00
196 Mzdy  
ÚEF SAV v.v.i.
Košice
1. 8. 2023 205,97
Začiatok  Späť
1
12
Ďalej  Koniec