Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
137 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
11.06.2020 609,00
136 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
11.06.2020 609,00
135 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
11.06.2020 609,00
134 Elektrická energia - nedoplatok  
VSE.a.s.
Košice
11.06.2020 66,80
132 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
11.06.2020 24,55
133 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
09.06.2020 2,17
130 Členský príspevok  
SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA
Prievidza
05.06.2020 185,00
129 Služobné hovory  
SWAN ,a.s.
Bratislava
04.06.2020 80,36
128 Vodné a stočné  
VVS a.s.
Košice
04.06.2020 142,53
127 Výkon technika BOZP  
VEO
Košice
04.06.2020 33,19
126 Znalecký posudok  
Ján Šimko Ing.
Košice
04.06.2020 300,00
125 Acetylén  
MESSER TATRAGAS
Bratislava
04.06.2020 133,91
123 Laboratórny materiál  
MERCI SLOVAKIA s.r.o.
Bratislava
02.06.2020 1 264,80
122 Zemný plyn  
SPP a.s.
Bratislava
02.06.2020 15,00
124 Deratizácia a dezinsekcia  
ASANARATES s.r.o.
Košice
01.06.2020 119,55
121 Stravné lístky  
THS ústavov SAV Košice
Košice
01.06.2020 405,12
120 Obaly na dokumenty  
PETIT s.r.o.
Košice
28.05.2020 174,00
118 Pravidelný servis výťahov  
Úrad Slovenskej akadémie vied
Bratislava
28.05.2020 9,17
117 Chemikálie  
Sigma - Aldrich
Bratislava
27.05.2020 68,88
116 Chemikálie  
Sigma - Aldrich
Bratislava
27.05.2020 378,24
115 Kvapalný dusík  
Zdravo - M,spol.s.r.o.
Košice
26.05.2020 32,76
114 Dezinfekčný prístroj,náplň,adaptér  
Ján Haliena - LIGHTS
Martin
26.05.2020 773,80
113 Referenčné bakteriálne kmene  
Leibniz - Institut DSMZ
Braunschweig,GERMANY
25.05.2020 304,00
119 Vodné a stočné  
VVS a.s.
Košice
22.05.2020 122,67
112 Softvér TOPAS- Academic  
COELHO SOFTWARE
Brisbane ,Austrália
21.05.2020 1 669,00
111 Pravidelný servis výťahov  
Úrad Slovenskej akadémie vied
Bratislava
14.05.2020 9,17
110 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
14.05.2020 525,00
109 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
14.05.2020 525,00
108 Elektrická energia  
VSE.a.s.
Košice
14.05.2020 525,00
106 Elektrická energia - preplatok  
THS ústavov SAV Košice
Košice
14.05.2020 445,60
105 Servis kompresora  
AIR kompresory,s.r.o.
Banská Bystrica
14.05.2020 744,00
107 Služobné hovory  
SWAN ,a.s.
Bratislava
11.05.2020 16,09
104 Elektrická energia - chata  
VSE.a.s.
Košice
11.05.2020 129,00
103 Členský príspevok  
Slovenské združenie výrobcov kameniva
Košice
11.05.2020 5,00
102 Výkon technika BOZP  
VEO
Košice
11.05.2020 33,19
101 Zemný plyn  
SPP a.s.
Bratislava
11.05.2020 15,00
100 Služobné hovory  
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bratislava
11.05.2020 24,14
099 Refundácia mzdových nákladov  
Ústav materiálového výskumu SAV
Košice
06.05.2020 571,05
098 Stravné lístky  
Ticket Service s.r.o.
Bratislava
06.05.2020 7 663,98
097 Elektrická energia - dobropis  
THS ústavov SAV Košice
Košice
04.05.2020 326,40

1/4  Ďalej Koniec