Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
9/2019 Kvapalný dusík - celoročná objednávka  
Zdravo - M,spol.s.r.o.
Košice
Podpísal: Zuzana Danková (člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
11.01.2019 500,00
1/2019 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Košice
Podpísal: Viktória Juhásová (sekretárka)
02.01.2019 3 605,00