Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
19/2024 Elektródy  
CONDIAS GmbH
Itzehoe,GERMANY
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
14. 2. 2024 1 190,00
18/2024 Regulátor,filter  
KVANT spol s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Oksana Makota (vedecký pracovník)
14. 2. 2024 294,76
17/2024 Notebook,klávesnica ,myš  
FOKUS computer s.r.o.
Košice
Podpísal: Katarína Hreus (vedecký pracovník)
12. 2. 2024 649,30
16/2023 Vysávač  
TPD,spol s.r.o
Bratislava
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
9. 2. 2024 153,48
15/2024 Servis XRD  
RNDr. Martin Mackov
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
8. 2. 2024 630,00
14/2024 Liner,filter  
Hermes LabSystems s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Anton Zubrik (samostatný vedecký pracovník)
7. 2. 2024 410,40
13/2024 Chemikálie  
Lambda Life a.s.
Bratislava
Podpísal: Inna Melnyk (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady )
5. 2. 2024 223,80
12/2024 Stravné lístky  
Ticket Service s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Ivana Luláková (správca knižnice / správca ARL )
5. 2. 2024 8 779,00
10/2024 Štandard  
VWR International s.r.o.
Stříbrná Skalice
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
1. 2. 2024 48,00
9/2024 Office  
exe ,a.s.
Bratislava
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
31. 1. 2024 74,45
7/2024 Náklady súvisiace s obhajobou DDP  
Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i.
Košice
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
29. 1. 2024 1 200,00
8/2024 PC  
Dávid Vorčák
Oravská Polhora
Podpísal: Olha Semeshko (vedecký pracovník)
26. 1. 2024 1 177,20
6/2024 WiFi  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Olha Semeshko (vedecký pracovník)
26. 1. 2024 46,90
11/2024 Kvapalný dusík-celoročná objednávka  
Cryosoft spol s.r.o.
Košice
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
22. 1. 2024 700,00
5/2024 Brilliant blue  
Life Technologies s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Zdenka Lukáčová Bujňáková ( samostatný vedecký pracovník )
18. 1. 2024 87,48
4/2024 Kyvety  
ANAMET Slovakia s.r.o.
Košice
Podpísal: Anton Zubrik (samostatný vedecký pracovník)
11. 1. 2024 284,40
3/2024 Štandardy  
Hermes LabSystems s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
10. 1. 2024 130,00
1/2024 Stravné lístky  
Ticket Service s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Ivana Luláková (správca knižnice / správca ARL )
3. 1. 2024 5 855,00
2/2024 Kremenné skúmavky  
KVANT spol s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Inna Melnyk (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady )
2. 1. 2024 72,70