Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
76/2021 Chladnička  
NAY a.s.
Košice
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
11. 3. 2021 159,00
75/2021 Chemikálie  
Molchem s.r.o.
Michalovce
Podpísal: Slavomír Hredzák (riaditeľ / samostaný vedecký pracovník)
11. 3. 2021 35,00
74/2021 DI Water Flow Monitor S4  
Měřici technika Moravia s.r.o.
Zastávka
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
11. 3. 2021 625,00
73/2021 Laboratórny materiál  
VWR International s.r.o
Stříbrná Skalice
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / samostatný vedecký pracovník)
11. 3. 2021 590,00
66/2021 Chemikálie  
CENTRALCHEM s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Viktoriia Kyshkarova (doktorand)
8. 3. 2021 110,40
62/2021 Respirátory  
SIAD Slovakia spol.s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
4. 3. 2021 288,74
57/2021 Lithium fluoride  
Mikrochem Trade ,spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
1. 3. 2021 120,00
56/2021 Tlaková fľaša dusíka  
Messer Tatragas spol.s.r.o.
Košice
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
1. 3. 2021 200,00
42/2021 Dusičnan strieborný  
Učebné pomôcky Slovakia
Banská Bystrica
Podpísal: Katarína Gáborová (doktorand)
24. 2. 2021 130,00
61/2021 Ubytovanie  
Študentské domovy TUKE
Košice
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
22. 2. 2021 700,00
34/2021 Odvlhčovač  
NAY a.s.
Košice
Podpísal: Miroslava Václavíková (vedecký tajomník / vedúca Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín / člen vedeckej rady / samostaný vedecký pracovník)
11. 2. 2021 199,00
24/2021 Skener  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
11. 2. 2021 270,00
23/2021 Chemikálie  
Mikrochem Trade ,spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
4. 2. 2021 280,00
22/2021 Titanium oxide  
LAMBA LIFE a.s.
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
4. 2. 2021 287,00
21/2021 Membránová pumpa  
VWR International s.r.o
Stříbrná Skalice
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / samostatný vedecký pracovník)
4. 2. 2021 388,40
20/2021 Chemikálie  
VWR International GmbH
STRIBRNA SKALICE
Podpísal: Gergő Bodnár (doktorand)
4. 2. 2021 107,00
19/2021 Akumulátor  
ELEKTROSPED a .s.
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
1. 2. 2021 69,00
6/2021 Germicídne lampy  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
14. 1. 2021 123,66
5/2021 Stravné lístky  
Ticket Service s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Ivana Luláková (správca knižnice / správca ARL )
14. 1. 2021 10 005,00
4/2021 Ubytovanie  
Študentské domovy TUKE
Košice
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady)
14. 1. 2021 700,00
7/2021 Kvapalný dusík - celoročná objednávka  
Zdravo - M spol.s.r.o.
Košice
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
7. 1. 2021 500,00