Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
223/2020 Dezinfekčný prístroj,náplň,adaptér  
Ján Haliena - LIGHTS
Martin
Podpísal: Miroslava Nosáľová (projektový a finančný manažér )
25.05.2020 773,80
222/2020 Acetylén  
MESSER TATRAGAS
Košice
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
21.05.2020 143,00
215/2020 Softvér TOPAS- Academic  
COELHO SOFTWARE
Brisbane ,Austrália
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
20.05.2020 1 000,00
207/2020 Chemikálie  
Sigma - Aldrich
Bratislava
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
14.05.2020 500,00
201/2020 Obaly na dokumenty  
PETIT s.r.o.
Košice
Podpísal: Alica Šmelková (sekretárka)
11.05.2020 145,00
194/2020 Laboratórny materiál  
MERCI s.r.o.
Brno
Podpísal: Zuzana Bártová (doktorand)
06.05.2020 1 285,92
193/2020 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Košice
Podpísal: Ivana Luláková (správca knižnice / správca ARL )
06.05.2020 7 700,00
188/2020/THS Deratizácia a dezinsekcia  
ASANARATES s.r.o.
Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
04.05.2020 984,00
185/2020 Referenčné bakteriálne kmene  
Leibniz - Institut DSMZ
Braunschweig,GERMANY
Podpísal: Lenka Hagarová (doktorand)
29.04.2020 304,00
181/2020 Servis kompresora  
AIR kompresory,s.r.o.
Banská Bystrica
Podpísal: Gergő Bodnár (doktorand)
27.04.2020 620,00
175/2020 Softvér TOPAS- Academic  
COELHO SOFTWARE
Brisbane ,Austrália
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
20.04.2020 1 500,00
136/2020 Chemikálie  
BIOTECH s.r.o
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
13.03.2020 690,00
135/2020 Laboratórny materiál  
BIOTECH s.r.o
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
13.03.2020 722,00
132/2020 Agaróza  
AMPLIA s.r.o
Bratislava
Podpísal: Zuzana Bártová (doktorand)
13.03.2020 526,00
130/2020 Chemikálie  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
12.03.2020 317,88
107/2020 Chemikálie  
Sigma - Aldrich
Bratislava
Podpísal: Peter Baláž (vedúci vedecký pracovník)
28.02.2020 60,00
98/2020 Zvárací argón  
MESSER TATRAGAS
Košice
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
25.02.2020 210,00
88/2020 Office  
EXE ,a.s.
Bratislava
Podpísal: Silvia Dolinská (tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
21.02.2020 70,00
77/2020 Komponenty do PC  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Silvia Dolinská (tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
14.02.2020 974,26
72/2020 Chemikália  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
13.02.2020 59,16
71/2020 Oprava prístroja  
AMEDIS s.r.o.
Piešťany
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
13.02.2020 300,00
59/2020 Výročný seminár  
KC Smolenice
Smolenice
Podpísal: Slavomír Hredzák (riaditeľ / samostaný vedecký pracovník)
12.02.2020 159,30
57/2020 Chemikália  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
11.02.2020 75,60
43/2020 TP - Link Archer  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Silvia Dolinská (tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
31.01.2020 79,50
41/2020 Chemikálie  
Lambda Life a.s.
Bratislava
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
30.01.2020 276,00
38/2020 Preklad článku  
Miriam Valčáková
Legnava
Podpísal: Edita Lazarová ( samostatný vedecký pracovník)
29.01.2020 39,00
34/2020 Mlecia nádoba,plynové veko  
CHROMSPEC - SLOVAKIA s.r.o.
Šaľa
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
27.01.2020 2 271,60
33/2020 Mlecie guličky  
CHROMSPEC - SLOVAKIA s.r.o.
Šaľa
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
27.01.2020 151,20
31/2020 Dúška materina  
AGROKARPATY s.r.o.
Plavnica
Podpísal: Mária Kováčová (doktorand)
24.01.2020 30,00
29/2020 Kurz anglického jazyka  
QUENTIN
Košice
Podpísal: Halyna Yankovych (doktorand)
24.01.2020 120,00
17/2020 Kvapalný dusík - celoročná objednávka  
Zdravo - M,spol.s.r.o.
Košice
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
15.01.2020 500,00
4/2020 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Košice
Podpísal: Ivana Luláková (správca knižnice / správca ARL )
07.01.2020 7 663,98