Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
120/2018 Elektrochemický reaktor  
CONDIAS GmbH
Itzehoe
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
23.03.2018 12 040,00
134/2018 Acetylén  
MESSER TATRAGAS
Košice
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
15.03.2018 135,00
125/2018 Chemikálie  
Sigma - Aldrich
Bratislava
Podpísal: Zdenka Bujňáková (vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
14.03.2018 55,00
121/2018 Vialky s plastovým uzáverom  
Lambda Life a.s.
Bratislava
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
12.03.2018 96,12
98/2018 Chemikálie  
Centralchem,s.r.o.
Banská Bystrica
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 50,00
97/2018 Dusičnan strieborný  
Učebné pomôcky SLOVAKIA
Banská Bystrica
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 130,00
110/2018 CSB batérie  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Jozef Hančuľák (vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 97,20
109/2018 Mikropipeta  
VWR INTERNATIONAL
VIEDEŇ
Podpísal: Zdenka Bujňáková (vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 170,00
104/2018 Morský piesok  
Centralchem,s.r.o.
Banská Bystrica
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 51,00
103/2018 Tonery do tlačiarne  
EURO MEDIA Košice s.r.o.
Košice
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 572,40
102/2018 Niklový kelímok  
ITES VRANOV
Vranov nad Topľou
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 45,00
100/2018 Laboratórny materiál  
FISHER Slovakia,spol.s.r.o.
Levoča
Podpísal: Zdenka Bujňáková (vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
06.03.2018 277,87
95/2018 Ubytovanie a strava  
Kongresové centrum Smolenice SAV
Smolenice
Podpísal: Jaroslav Briančin (člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
05.03.2018 177,48
82/2018 Chemikálie  
Lambda Life a.s.
Bratislava
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
26.02.2018 456,00
81/2018 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Košice
Podpísal: Viktória Juhásová (sekretárka)
26.02.2018 3 404,00
79/2018 Chemikálie  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
26.02.2018 103,92
78/2018 Pranie pracovných odevov,uterákov  
FLORA s.r.o.
Košice
Podpísal: Adriana Gulašová (upratovačka )
26.02.2018 100,00
73/2018 Servis pece  
Ing.Jaroslav Smejkal
Trenčín
Podpísal: Matej Baláž (samostatný vedecký pracovník)
21.02.2018 280,00
68/2018 Argón  
LINDE
Bratislava
Podpísal: Zdenka Bujňáková (vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
19.02.2018 200,00
65/2018 Dusík  
MESSER TATRAGAS
Košice
Podpísal: Jaroslav Briančin (člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
19.02.2018 200,00
48/2018 Chemikálie  
ALCHIMICA s.r.o.
Praha
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
12.02.2018 195,10
47/2018 Chemikálie  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
12.02.2018 266,76
60/2018 Členský príspevok  
Slovenská ílová spoločnosť
Bratislava
Podpísal: Zuzana Danková (člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
09.02.2018 25,00
39/2018 Neodymové magnety  
UNIMAGNET s.r.o
Praha
Podpísal: Inna Melnyk (Marie Curie Fellow - SASPRO)
06.02.2018 10,35
36/2018 Toner do tlačiarne  
Datacomp s.r.o.
Košice
Podpísal: Viktória Juhásová (sekretárka)
02.02.2018 75,95
35/2018 Argón  
MESSER TATRAGAS
Bratislava
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
30.01.2018 196,00
33/2018 Octan draselný  
Mikrochem Trade spol.s.r.o.
Pezinok
Podpísal: Martin Fabián (samostatný vedecký pracovník)
29.01.2018 15,00
32/2018 Ponorný termostat  
Donau Lab spol. s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
29.01.2018 1 524,00
31/2018 Servis prístroja ICPMS  
Hermes LabSystems s.r.o.
Bratislava
Podpísal: Danka Gešperová (vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ)
26.01.2018 2 085,00
24/2018 Servis iónového chromatografu  
AMEDIS s.r.o.
Piešťany
Podpísal: Daniel Kupka (vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií / člen správnej rady / samostatný vedecký pracovník)
22.01.2018 324,00
29/2018 Celoročná objednávka - kvapalný dusík  
Zdravo - M,spol.s.r.o.
Košice
Podpísal: Zuzana Danková (člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník)
18.01.2018 600,00
5/2018 Stravné lístky  
Edenred Slovakia,s.r.o.
Košice
Podpísal: Viktória Juhásová (sekretárka)
08.01.2018 3 405,00