Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
M. Tech.
Hanan
MSc.
Ravneet
Mgr.
Dmytro
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Mgr.
Oľga
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Kristina
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Počet doktorandov: 6