Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Ing.
Július
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Mgr.
Martina
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Viktória
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ing.
Kamil
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Maksym
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
MSc.
Ravneet
Mgr.
Filip
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr., PhD.
Martin
Interná Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Ing.
Marek
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Mgr.
Dmytro
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
MSc
Limpat
Mgr.
Oľga
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
 
Oleksandr
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
RNDr.
Vladimír
Interná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mgr.
Kristina
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Počet doktorandov: 15