Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Andrejka, František  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Antal, Iryna  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Antal, Vitaliy  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. Ing., DrSc.  Antalík, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Antošová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Baláž, Ján  Samostatný vedecký pracovník
    Balejčíková, Lucia  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Baťko, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Baťková, Marianna  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bednáriková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Ing.  Bílek, Richard  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD  Bobík, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Brasová, Marcela  Odborný pracovník VŠ
 Doc. RNDr., CSc.  Bruncko, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Buša, Ján  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Csach, Kornel  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Čenčariková, Hana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Človečko, Marcel  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Diko, Pavel  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Farkašovský, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fedorišin, Ján  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fedunová, Diana  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. RNDr., DrSc.  Flachbart, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 Doc. RNDr., PhD.  Gabáni, Slavomír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Gábor, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Gančár, Miroslav  Interný doktorand
 Ing.  Gažo, Emil  Odborný pracovník VŠ
 doc. RNDr., CSc.  Gažová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hajdová, Petra  Interný doktorand
 prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.  Hnatič, Michal  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hnatič, Slavomír  Vedecký pracovník
 Ing.  Hrmo, Igor  Odborný pracovník VŠ
 Ing  Jacko, Richard  Externý doktorand
    Jeníková, Michaela  Doktorand
 RNDr., PhD.  Jurčišin, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Jurčišinová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Juríková, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Kačmarčík, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kaliňák, Peter  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kavečanský, Viktor  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kažiková, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
    Khmara, Iryna  Vedecký pracovník
 Ing.  Kočan, Viktor  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kočanová, Valéria  Odborný pracovník VŠ
 Ing., CSc.  Koneracká, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. RNDr., CSc.  Kopčanský, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kopčík, Michal  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kováč, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Kovalik, Martin  Doktorand
 RNDr., CSc.  Králik, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Krivda, Marián  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kubacková, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kubovčíková, Martina  Vedecký pracovník
 Prof. Ing., DrSc.  Kudela, Karel  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kuľková, Ingrid  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kunca, Branislav  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kupka, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Lacková, Veronika  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Lalkovičová, Mária  Vedecký pracovník
 Mgr.  Lučanská, Daša  Interný doktorand
 RNDr.  Lysáková, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Mackovjak, Šimon  Vedecký pracovník
 Mgr.  Majorošová, Jozefína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Marcin, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Marcin, Miroslav  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Marek, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Medeová, Marcela  Odborný pracovník VŠ
 RNDr.  Menkyna, Martin  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Mihalik, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mihálik, Matúš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Miškuf, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD  Mitróová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mižišin, Lukáš  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Molčan, Matúš  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Murín, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 MUDr., DrSc.  Musatov, Andrey  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mušinský, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Nemčík, Ján  Samostatný vedecký pracovník
    Onufriienko, Oleksandr  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Orendáč, Matúš  Interný doktorand
 Mgr.  Ovadová, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Pastirčák, Blahoslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Paulovičová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Pinčák, Richard  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Pribišová, Judita  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Pristáš, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Pudlák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Putiš, Marián  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Radušovská, Monika  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Rajňák, Michal  Vedecký pracovník
 Mgr.  Rak, Dmytro  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Regeciová, Ľubomíra  Interný doktorand
 Prof. RNDr., DrSc.  Reiffers, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Remecký, Richard  Vedecký pracovník
 Ing.  Sabadková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Prof. RNDr., DrSc.  Samuely, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Sedlák, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Skyba, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Slivka, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sopková, Filoména  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Straka, Miloslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Strhárský, Igor  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Stríženec, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Sůra, Roland  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., CSc.  Szabó, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., Ing., PhD.  Šipošová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Škorvánek, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Šofranko, Ondrej  Interný doktorand
 Ing.  Špalek, Jozef  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Štetiarová, Jana  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Timko, Milan  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Tobiáš, Tomáš  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Tomašovičová, Natália  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. Ing., CSc.  Tomori, Zoltán  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Uličná, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 doc.,RNDr., CSc.  Urban, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Valušová, Eva  Vedecký pracovník
 Mgr.  Vaník, Vladimír  Interný doktorand
 RNDr., PhD  Vargaeštoková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vojtkova, Liudmila  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Volochová, Daniela  Vedecký pracovník
 Mgr.  Zakuťanská, Katarína  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Závišová, Vlasta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Zentková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD  Zmorayová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 125