Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
František
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Iryna
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vitaliy
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Július
Interný doktorand
Ing., PhD., akademik IAA
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marianna
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Richard
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Marcela
Odborný pracovník VŠ
doc. RNDr., CSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Kornel
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Hana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Pavel
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Diana
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Karol
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr.
Ivana
Interný doktorand
Ing.
Emil
Odborný pracovník VŠ
doc. RNDr., CSc.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Igor
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Maksym
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Iryna
Vedecký pracovník
Ing.
Viktor
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Ing.
Ingrid
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
Ing.
Marek
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Šimon
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc.
Andrey
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Oleksandr
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Vedecký pracovník
Mgr.
Michaela
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
 
Oleksandr
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dmytro
Vedecký pracovník
RNDr.
Ľubomíra
Interný doktorand
prof. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Peter
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr.
Filoména
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Barbora
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing.
Miloslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Igor
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Ondrej
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Natália
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
RNDr.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Liudmila
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
RNDr.
Katarína
Interný doktorand
Ing., PhD.
Vlasta
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 96