Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Mgr., PhD.
Iryna
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Dominik
Vedecký pracovník
Ing.
Július
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD., akademik IAA
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marianna
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Richard
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Marcela
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Pavel
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Diana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Karol
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Zuzana
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kamil
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miloš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Iryna
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Viktor
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
doc. RNDr., CSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Filip
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Ing.
Ingrid
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ronald
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Šimon
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc.
Andrey
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
 
Koryun
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Oleksandr
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Blahoslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubomíra
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
prof., RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Peter
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
Dr, CPHYS
Maroš
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr.
Richard
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Filoména
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Miloslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Igor
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Zoltan
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Natália
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Ing., CSc.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Hana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc., PhD.
Svitlana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Liudmila
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Vlasta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 90