Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Mgr., PhD.
Iryna
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dominik
Vedecký pracovník
Ing.
Július
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marianna
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Richard
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Marcela
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Marcel
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Pavel
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Diana
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Karol
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Slavomír
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Zuzana
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Kamil
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miloš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Iryna
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Viktor
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Filip
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Ing.
Ingrid
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ronald
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Šimon
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
MUDr., DrSc.
Andrey
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
 
Koryun
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Oleksandr
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Blahoslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ľubomíra
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
prof., RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Peter
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
Mgr.
Richard
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Filoména
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Miloslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Igor
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
PhD.
Zoltan
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Milan
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Natália
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Zoltán
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
RNDr.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Matej
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Hana
Samostatný vedecký pracovník
doc., PhD.
Svitlana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Liudmila
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vlasta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 90