Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., PhD.  Andrejka, František  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Antal, Iryna  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Antal, Vitaliy  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., DrSc.  Antalík, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Antošová, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD., akademik IAA  Baláž, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Baťková, Marianna  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bednáriková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Bílek, Richard  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Bobík, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Brasová, Marcela  Odborný pracovník VŠ
 doc. RNDr., CSc.  Bruncko, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Csach, Kornel  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Čenčariková, Hana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Človečko, Marcel  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., DrSc., akademik US Slovensko  Diko, Pavel  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Farkašovský, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Fedunová, Diana  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovensko  Flachbart, Karol  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., PhD.  Gabáni, Slavomír  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Gančár, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Garčárová, Ivana  Interný doktorand
 Ing.  Gažo, Emil  Odborný pracovník VŠ
 doc. RNDr., CSc.  Gažová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hajdová, Petra  Vedecký pracovník
 prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.  Hnatič, Michal  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Hrmo, Igor  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Jacko, Richard  Externý doktorand
 RNDr., PhD.  Jurčišin, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Jurčišinová, Eva  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Juríková, Alena  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD  Kačmarčík, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kaliňák, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Karpets, Maksym  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kavečanský, Viktor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Khmara, Iryna  Vedecký pracovník
 Ing.  Kočan, Viktor  Odborný pracovník VŠ
 Ing., CSc.  Koneracká, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Kopčanský, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kopčík, Michal  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kováč, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Kovalik, Martin  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Králik, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kubacková, Jana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Kubovčíková, Martina  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kuchárová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kuľková, Ingrid  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Kunca, Branislav  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kupka, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kuzmiak, Marek  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Lacková, Veronika  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mackovjak, Šimon  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Marcin, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Marcin, Miroslav  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Marek, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Menkyna, Martin  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Mihalik, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mihálik, Matúš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD  Mitróová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Molčan, Matúš  Vedecký pracovník
 MUDr., DrSc.  Musatov, Andrey  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mušinský, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Nemčík, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Onufriienko, Oleksandr  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Orendáč, Matúš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Ovadová, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Paulovičová, Katarína  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pinčák, Richard  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Pristáš, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Pudlák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Putiš, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Radušovská, Monika  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Rajňák, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Rak, Dmytro  Vedecký pracovník
 RNDr.  Regeciová, Ľubomíra  Interný doktorand
 prof. RNDr., DrSc., akademik US Slovensko  Samuely, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Sedlák, Marián  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Skyba, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Smieško, Juraj  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Spodniaková, Barbora  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Straka, Miloslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Strhárský, Igor  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Stríženec, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Szabó, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., Ing., PhD.  Šipošová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Škorvánek, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr.  Šofranko, Ondrej  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Timko, Milan  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Tomašovičová, Natália  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Ing., CSc.  Tomori, Zoltán  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Valušová, Eva  Vedecký pracovník
 RNDr.  Vaník, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Vargaeštoková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vojtkova, Liudmila  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Volochová, Daniela  Vedecký pracovník
 RNDr.  Zakuťanská, Katarína  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Závišová, Vlasta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Zentková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD  Zmorayová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 99