Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing. Andrejka, František  055/7922275
 doc. Mgr., PhD. Antal, Iryna   
 Mgr., PhD. Antal, Vitaliy  055/7922273
 Prof. Ing., DrSc. Antalík, Marián  055/7204138
 RNDr., PhD. Antošová, Andrea   
 Ing., PhD. Baláž, Ján  055/7204124
   Balejčíková, Lucia   
   Baloghová, Monika  055/ 7922201
 RNDr., CSc. Baťko, Ivan  055/7922239
 RNDr., PhD. Baťková, Marianna  055/7922239
 RNDr., PhD. Bednáriková, Zuzana  055/7922350
   Belková, Mária   
 Ing. Bílek, Richard  055/7922205
 RNDr., PhD Bobík, Pavol  055/7204122
 Ing. Brasová, Marcela  055/7922205
 Doc. RNDr., CSc. Bruncko, Dušan  055/ 7922217
 Mgr., PhD. Buša, Ján   
 RNDr., CSc. Csach, Kornel  055/7922210
 RNDr., PhD Čenčariková, Hana  055/7922237
 RNDr., PhD. Človečko, Marcel  055/ 7922304, 7922309
 Ing., DrSc. Diko, Pavel  055/7922272
 RNDr., DrSc. Farkašovský, Pavol  055/7922228
 RNDr., PhD. Fedorišin, Ján   
 RNDr., PhD. Fedunová, Diana  055/7204131
   Filičko, Ján   
   Fink, Štefan  055/ 6221128
 Doc. RNDr., DrSc. Flachbart, Karol  055/7922307
 Doc. RNDr., PhD. Gabáni, Slavomír  055/ 7922303, 7922302
 Ing. Gábor, Dušan  055/7922394
 Mgr. Gančár, Miroslav  055/7922350
 Ing. Gažo, Emil  055/ 7922309
 doc. RNDr., CSc. Gažová, Zuzana  055/7204135
 Ing. Hajdová, Petra  0557922240
 prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc. Hnatič, Michal  055/7922226
 Mgr., PhD. Hnatič, Slavomír   
   Hnatičová, Gabriela  055/7922202
 Ing. Hrmo, Igor  055/7922334
   Ivančáková, Martina  055/7922335
   Ivanišová, Anna  055/7922229
 Ing. Jacko, Jozef  055/7922308
 Ing Jacko, Richard   
   Jeníková, Michaela   
 RNDr., PhD. Jurčišin, Marián  055/7922207
 RNDr., PhD. Jurčišinová, Eva  055/7922207
   Jurčo, Ivan  055/7922211
 RNDr., CSc. Juríková, Alena  055/7922209
   Jurko, Peter  055/7204128
 RNDr., PhD Kačmarčík, Jozef  055/ 7922306, 7922310
 RNDr., PhD. Kaliňák, Peter  055/7922221
 RNDr., CSc. Kavečanský, Viktor  055/7922244
 Mgr. Kažiková, Veronika   
   Khmara, Iryna   
 Ing. Kočan, Viktor  055/7922205
 Ing. Kočanová, Valéria  055/7922204
 Ing., CSc. Koneracká, Martina  055/7922258
 Doc. RNDr., CSc. Kopčanský, Peter  +421 55 7922201
 Ing. Kopčík, Michal   
   Koribanič, Juraj  055/7922115
 RNDr., CSc. Kováč, Jozef  055/792 2316
   Koval, Pavol  055/7922201
 Mgr. Kovalik, Martin   
 RNDr., CSc. Králik, Ivan  055/7922221
 Ing., PhD. Krivda, Marián   
 RNDr., PhD. Kubacková, Jana  055/7922345
 RNDr., PhD. Kubovčíková, Martina   
 Prof. Ing., DrSc. Kudela, Karel  055/6224554
 Ing. Kuľková, Ingrid  055/7922216
 Ing. Kunca, Branislav  055/7922275
 RNDr., CSc. Kupka, Martin   
   Kurimská, Marcela   
 RNDr., PhD. Lacková, Veronika  055/7922233
 RNDr., PhD. Lalkovičová, Mária   
 Mgr. Lučanská, Daša   
 RNDr. Lysáková, Veronika   
 RNDr., PhD. Mackovjak, Šimon   
 Mgr. Majorošová, Jozefína   
 RNDr., PhD Marcin, Jozef  055/ 7922276
 Mgr. Marcin, Miroslav   
 RNDr., PhD. Marek, Jozef  055 / 7204 134
 Ing. Medeová, Marcela  055/ 7922312
 RNDr. Menkyna, Martin   
   Menšík, Oldřich   
 RNDr., CSc. Mihalik, Marián  055/7922250
 RNDr., PhD. Mihálik, Matúš   
 Ing., CSc. Miškuf, Jozef  055/7922209
 Ing., PhD Mitróová, Zuzana  055/7922261
 RNDr., PhD. Mižišin, Lukáš   
 Ing., PhD. Molčan, Matúš  055/7922263
 RNDr., CSc. Murín, Pavol   
 MUDr., DrSc. Musatov, Andrey  055/7922343
 Mgr., PhD. Mušinský, Ján   
 RNDr., CSc. Nemčík, Ján  055/7922218
   Onufriienko, Oleksandr   
 Mgr. Orendáč, Matúš  055/7922302
 Mgr. Ovadová, Michaela   
 RNDr., CSc. Pastirčák, Blahoslav  055/7922223
 Ing. Paulovičová, Katarína  055/7922261
 RNDr., PhD. Pinčák, Richard   
   Piroško, Imrich  0557922380
   Pirošová, Mária   
 Ing. Pribišová, Judita  055/7922201
 RNDr., PhD. Pristáš, Gabriel  055/ 792 2303 kl. 2303
 RNDr., CSc. Pudlák, Michal  055/7204132
 RNDr., PhD. Putiš, Marián   
 Ing., PhD. Radušovská, Monika  055/ 7922268
 RNDr., PhD. Rajňák, Michal  055/7922263
 Mgr. Rak, Dmytro  0557922246
 Mgr. Regeciová, Ľubomíra   
 Prof. RNDr., DrSc. Reiffers, Marián  055/ 7922317, 7922311
 RNDr., PhD. Remecký, Richard  055/7922226
 Ing. Sabadková, Mária  055/ 7922233
 Prof. RNDr., DrSc. Samuely, Peter  055/6228158, 7922311, 7922310
 RNDr., DrSc. Sedlák, Marián  055/7922245
   Sedláková, Dagmar  055/7922339
 RNDr., DrSc. Skyba, Peter  055/7922303, 7922309
 RNDr., CSc. Slivka, Marián  055/7204120
 Mgr. Sopková, Filoména   
 Ing. Straka, Miloslav  055/7922216
 Ing. Strhárský, Igor  055/7204123
 RNDr., CSc. Stríženec, Pavol  055/7922218
 Mgr. Sůra, Roland   
 Mgr., CSc. Szabó, Pavol  055/ 7922306, 7922310
 RNDr., Ing., PhD. Šipošová, Katarína  055/7922345
 RNDr., CSc. Škorvánek, Ivan  055/7922274
 Mgr. Šofranko, Ondrej   
 Ing. Špalek, Jozef  055/7922215
 Mgr. Štetiarová, Jana  055/7204121
   Štrbinová, Viera  055/7922203
   Švarcbergerová, Dana  055/7922239
   Timko, Ján  055/ 6221128
 RNDr., CSc. Timko, Milan  055/7922270
 Mgr. Tobiáš, Tomáš  0557922264
 RNDr., CSc. Tomašovičová, Natália  055/7922271
 Doc. Ing., CSc. Tomori, Zoltán  055/7922340
 RNDr. Uličná, Katarína  0557922350
 doc.,RNDr., CSc. Urban, Jozef   
 RNDr., PhD. Valušová, Eva  055/ 7922334
 Mgr. Vaník, Vladimír   
 RNDr., PhD Vargaeštoková, Zuzana  055/ 7922300, 7922310
 Ing., PhD. Vojtkova, Liudmila  0557922240
 Mgr., PhD. Volochová, Daniela  055/792 2268
   Vružek, František   
 Mgr. Zakuťanská, Katarína   
 Ing., PhD. Závišová, Vlasta  055/7922258
 RNDr., CSc. Zentková, Mária  055/7922250
 Ing., PhD Zmorayová, Katarína  055/7922252

Aktualizuje: