Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
doc. Mgr., PhD.
Iryna
neuvedený
RNDr., PhD.
Andrea
055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
Ing.
Ján
neuvedený
Mgr., PhD.
Dominik
neuvedený
Ing.
Július
č.d. 19C (PA 9)
Ing., PhD.,
Ján
+421-55-7922377, č.d.: 2.06 /
 
Monika
055/ 7922201
RNDr., PhD.
Marianna
055/792 2239, č.d. 521, (W47)
RNDr., PhD.
Jozef
neuvedený
RNDr., PhD.
Zuzana
055/7922350,7204137(2.09, BUL6)
 
Albín
neuvedený
Ing.
Richard
055/7922205, č.d. 227 (W47)
RNDr., PhD.
Pavol
055/7204122, č.d. 2.13 (B2)
RNDr.
Barbora
055/7922350, 7204137 (2.09 BUL6)
Ing.
Marcela
055/7922205, č.d. 227 (W47)
RNDr., PhD.
Marcel
055/ 7922304, č.d. 21A (PA 9)
Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Pavel
055 / 7922272, č. d. 511 (W47 A)
Ing.
Michaela
neuvedený
RNDr., DrSc.
Pavol
055 / 7922228, č.d. 517 (W 47)
Mgr.
Viktória
neuvedený
RNDr., PhD.
Diana
055/792 2336 (1.12a, BUL6)
doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Karol
055/ 7922307, č.d. 16 (PA 9)
doc. RNDr., PhD.
Slavomír
055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
Ing.
Dušan
055/ 7922394, č.d. 25A (PA 9)
 
Jozef
neuvedený
RNDr., PhD.
Miroslav
055/7922350 [B6; 2.09]
RNDr.
Ivana
055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
doc. RNDr., DrSc.
Zuzana
055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
RNDr., PhD.
Martin
neuvedený
Ing.
Kamil
neuvedený
RNDr.
Jozef
neuvedený
prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
Michal
055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
 
Gabriela
055/7922202 č.d 225 (W47)
 
Emil
neuvedený
 
Martina
055/7922335,7204132 (2.14, BUL6)
 
Anna
055/7922229
RNDr., PhD.
Miloš
055/ 7922275 , č. d. 506 (W47/A)
RNDr., PhD.
Marián
055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
RNDr., PhD.
Eva
055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
 
Ivan
055/7922211
RNDr., CSc.
Alena
055/7922209, č.d. 519 (W47)
RNDr., PhD.
Jozef
055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
RNDr., PhD.
Peter
055/7922221 č.d. 325 (W 47)
M. Tech.
Hanan
neuvedený
MSc.
Ravneet
neuvedený
RNDr., PhD.
Iryna
055/7922232, č.d. 417 (W47)
Ing.
Viktor
055/7922205, č.d. 227 (W47)
Ing.
Valéria
055/7922204 č.d 226 (W47)
Ing., CSc.
Martina
055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
RNDr., PhD.
Katarína
055/7922261, č.d. 604 (W47/A)
doc. RNDr., CSc.
Peter
+421 55 7922259 č.d. 616 (W47/A)
Mgr.
Filip
neuvedený
RNDr., CSc.
Jozef
055/ 792 2316, č.d. 006 (PA9)
 
Pavol
055/7922201
 
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Martin
055/7922232, č.d. 417, 4.p.(W47)
Ing.
Miroslava
055/7922202 č.d 225 (W47)
RNDr., CSc.
Ivan
055/7922221 č.d. 327/2 (W 47)
Ing., PhD.
Marián
neuvedený
RNDr., PhD.
Jana
055/792 2351 (1.09b, BUL6)
Ing., PhD.
Ján
neuvedený
RNDr., PhD.
Martina
055/792 2262, č.dv. 607 (W47/A)
Mgr., PhD.
Veronika
055 / 792 2268, č. d. 512 (W47A)
Ing.
Peter
055/7922222 č.d. 324(W 47)
Ing.
Ingrid
055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Ing., PhD.
Branislav
055/ 7922275, č. d. 506 (W47/A)
 
Marcela
neuvedený
RNDr., PhD.
Veronika
055/7922233, č.d. 418 (W 47)
Mgr.
Ronald
052/4467071
RNDr., PhD.
Šimon
+421-55-7922370
RNDr., PhD.
Jozef
055/ 792 2276, č.d. 509 (W47A)
RNDr., PhD.
Jozef
055/7922 342
Ing.
Marcela
055/ 7922312, č.d. 18 (PA 9)
Mgr.
Dmytro
neuvedený
RNDr., CSc.
Marián
055/7922250, č.d. 423 (W47)
RNDr., PhD.
Matúš
055/7922234, č.d. 419 (W47)
doc. Ing., PhD.
Ondrej
neuvedený
Ing., PhD.
Matúš
055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
MUDr., DrSc.
Andrey
055/7922343 (3.04, BUL6)
Mgr., PhD.
Ján
055/7922247 č.d. 322 (W 47)
doc. RNDr., CSc.
Ján
055 / 7922218, č.d. 326/1 (W 47)
MSc
Limpat
neuvedený
prof., DrSc.
Koryun
neuvedený
 
Ján
neuvedený
RNDr., PhD.
Oleksandr
IP 2309, 2394
RNDr., PhD.
Matúš
055/ 7922302, č.d. 21A (PA 9)
Mgr.
Oľga
neuvedený
RNDr., CSc.
Blahoslav
055/7922366 č.dv. 2.14 (BUL2)
Ing., PhD.
Katarína
055/7922261, č.d.604 (W47/A)
RNDr., PhD.
Richard
055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
 
Marián
neuvedený
 
Imrich
0557922380
 
Mária
neuvedený
Mgr.
Oleksandr
č.d. 19C (PA 9)
Ing.
Judita
055/7922201 č.d 224 (W47)
RNDr., PhD.
Gabriel
055/ 7922303, č.d. 21B (PA 9)
RNDr., CSc.
Michal
055/7204132 (1.12b, BUL6)
Ing., PhD.
Monika
055/ 7922268
RNDr., PhD.
Michal
055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
Mgr., PhD.
Dmytro
055/ 7922211, č.d. 523 (W47)
RNDr., PhD.
Ľubomíra
055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)
prof. RNDr., DrSc.
Marián
055/ 7922317, 7922311
RNDr., PhD.
Richard
055/7922218
prof., RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Peter
055/ 7922311, č.d. 20A (PA 9)
RNDr., DrSc.
Marián
055/7922245 č.d. 522 (W47)
 
Dagmar
055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
RNDr., DrSc.
Peter
055/7922313, č.d.20B(PA9)
Mgr., PhD.
Juraj
055/7922222 č.d. 324 (W 47)
Mgr.
Richard
neuvedený
 
Daniela
neuvedený
RNDr., PhD.
Filoména
055/7922223 č.d. 323 (W 47)
Ing.
Miloslav
055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Ing.
Igor
055/7204123
RNDr., CSc.
Pavol
055/7922217 č.d. 326/1 (W 47)
Mgr., CSc.
Pavol
055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
Ing., PhD.
Martina
055/7922202
RNDr., Ing., PhD.
Katarína
055/7922345 (3.06, BUL6)
RNDr., CSc.
Ivan
055/7922274
 
Samuel
052/4467071
Mgr.
Jana
055/7204121
 
Viera
055/7922203 č.d 225 (W47)
 
Dana
055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
PhD.
Zoltan
neuvedený
 
Ján
055/ 6221128
RNDr., CSc.
Milan
055/7922260, č.d.617 (W47/A)
RNDr., CSc.
Natália
055/7922271, č.d. 605 (W47/A)
doc. Ing., CSc.
Zoltán
055/792 2340 (2.06, BUL6)
 
Gabriel
neuvedený
doc. RNDr., CSc.
Jozef
055/234 2208 č.d. 337(PA9-1K)
RNDr., PhD.
Eva
055/7922334 (2.12, BUL6)
RNDr., PhD.
Zuzana
055/ 7922300, č.d. 17 (PA 9)
RNDr., PhD.
Hana
055 / 7922237, č.d. 422 (W 47)
doc., PhD.
Svitlana
neuvedený
Ing., PhD.
Liudmila
0557922240
Mgr., PhD.
Daniela
055/792 2268
PhD.
Serhii
neuvedený
Ing., PhD.
Vlasta
055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
Ing., PhD.
Katarína
055/7922240, č.d.H107 W47
Mgr.
Kristina
neuvedený

Aktualizuje: