Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Ing., PhD.
Andrejka
František
055/7922275, č. d. 506 (W47 A)
doc. Mgr., PhD.
Antal
Iryna
neuvedený
Mgr., PhD.
Antal
Vitaliy
055 / 7922273, č. d. 505 (W47 A)
RNDr., PhD.
Antošová
Andrea
055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
Ing.
Bačkai
Július
č.d. 19C (PA 9)
Ing., PhD., akademik IAA
Baláž
Ján
055/7204124, č.d.: 2.06 / B2
 
Baloghová
Monika
055/ 7922201
RNDr., PhD.
Baťková
Marianna
055/792 2239, č.d. 521, (W47)
RNDr., PhD. neuvedený
RNDr., PhD. 055/7922350,7204137(2.09, BUL6)
 
Belková
Mária
neuvedený
Ing.
Bílek
Richard
055/7922205, č.d. 227 (W47)
RNDr., PhD.
Bobík
Pavol
055/7204122, č.d. 2.13 (B2)
Ing.
Brasová
Marcela
055/7922205, č.d. 227 (W47)
doc. RNDr., CSc.
Bruncko
Dušan
055/ 7922217 č.d. 326/2 (W 47)
Mgr., PhD.
Buša
Ján
neuvedený
RNDr., CSc.
Csach
Kornel
055/7922210, č.d. 520 (W47)
RNDr., PhD. 055 / 7922237, č.d. 422 (W 47)
RNDr., PhD.
Človečko
Marcel
055/ 7922304, č.d. 21A (PA 9)
Ing., DrSc., akademik US Slovenska
Diko
Pavel
055 / 7922272, č. d. 511 (W47 A)
RNDr., DrSc. 055 / 7922228, č.d. 517 (W 47)
RNDr., PhD.
Fedunová
Diana
055/792 2345 (3.06, BUL6)
 
Fink
Štefan
055/ 6221128
doc. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Flachbart
Karol
055/ 7922307, č.d. 16 (PA 9)
Ing.
Furinová
Miroslava
055/7922202 č.d 225 (W47)
doc. RNDr., PhD.
Gabáni
Slavomír
055 / 7922303, č. d. 21B (PA 9)
Ing.
Gábor
Dušan
055/ 7922394, č.d. 25A (PA 9)
RNDr., PhD.
Gančár
Miroslav
055/7922350,7204137(2.09, BUL6)
Mgr. 055/7922345,7204131 (3.06, BUL6)
Ing.
Gažo
Emil
055/ 7922309, č.d. 26 (PA 9)
doc. RNDr., CSc.
Gažová
Zuzana
055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Ing., PhD.
Hajdová
Petra
055/ 7922240, č.d. H107/01 (W47)
prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.
Hnatič
Michal
055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
Mgr., PhD.
Hnatič
Slavomír
neuvedený
 
Hnatičová
Gabriela
055/7922202 č.d 225 (W47)
Ing.
Hrmo
Igor
055/792 2334 (2.12, BUL6)
 
Ivančáková
Martina
055/7922335,7204132 (2.14, BUL6)
  055/7922229
Ing.
Jacko
Richard
neuvedený
RNDr., PhD.
Jurčišin
Marián
055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
RNDr., PhD. 055 / 7922207, č.d. 321 (W 47)
 
Jurčo
Ivan
055/7922211
RNDr., CSc.
Juríková
Alena
055/7922209, č.d. 519 (W47)
 
Jurko
Peter
055/7204128
RNDr., PhD. 055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
RNDr., PhD.
Kaliňák
Peter
055/7922221 č.d. 325 (W 47)
Mgr.
Karpets
Maksym
055/7922236, č.d. 421 (W47)
RNDr., CSc.
Kavečanský
Viktor
055/7922244, W45 č.29
RNDr., PhD.
Khmara
Iryna
055/7922236, č.d. 421 (W47)
Ing.
Kočan
Viktor
055/7922205, č.d. 227 (W47)
Ing.
Kočanová
Valéria
055/7922204 č.d 226 (W47)
Ing., CSc.
Koneracká
Martina
055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
doc. RNDr., CSc. +421 55 7922259 č.d. 616 (W47/A)
 
Koribanič
Juraj
055/7922115
RNDr., CSc.
Kováč
Jozef
055/ 792 2316, č.d. 006 (PA9)
 
Koval
Pavol
055/7922201
Mgr.
Kovalik
Martin
055/7922232
RNDr., CSc.
Králik
Ivan
055/7922221 č.d. 327/2 (W 47)
Ing., PhD.
Krivda
Marián
neuvedený
RNDr., PhD. 055/792 2351 (1.09b, BUL6)
RNDr., PhD. 055/792 2262, č.dv. 607 (W47/A)
Mgr., PhD.
Kuchárová
Veronika
055 / 792 2268, č. d. 512 (W47A)
Ing.
Kuľka
Peter
neuvedený
Ing.
Kuľková
Ingrid
055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Ing., PhD.
Kunca
Branislav
055/ 7922275, č. d. 506 (W47/A)
RNDr., CSc.
Kupka
Martin
055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)
 
Kurimská
Marcela
neuvedený
Ing.
Kuzmiak
Marek
č.d. 19C (PA 9)
RNDr., PhD.
Lacková
Veronika
055/7922233, č.d. 418 (W 47)
RNDr., PhD. neuvedený
RNDr., PhD.
Mackovjak
Šimon
neuvedený
RNDr., PhD.
Marcin
Jozef
055/ 792 2276, č.d. 509 (W47A)
RNDr., PhD.
Marek
Jozef
055/7204134 (3.05, BUL6)
Ing.
Medeová
Marcela
055/ 7922312, č.d. 18 (PA 9)
RNDr.
Menkyna
Martin
č.d. 323 (W 47)
RNDr., CSc.
Mihalik
Marián
055/7922250, č.d. 423 (W47)
RNDr., PhD.
Mihálik
Matúš
055/7922234, č.d. 419 (W47)
doc. Ing., PhD.
Milkovič
Ondrej
neuvedený
Ing., CSc.
Miškuf
Jozef
055/7922209, č.d. 519 (W47)
Ing., PhD.
Mitróová
Zuzana
055/7922261, č.d. 604 (W47/A)
RNDr., PhD.
Mižišin
Lukáš
neuvedený
Ing., PhD.
Molčan
Matúš
055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
MUDr., DrSc.
Musatov
Andrey
055/7922343 (3.04, BUL6)
Mgr., PhD. 055/7922247 č.d. 322 (W 47)
doc. RNDr., CSc.
Nemčík
Ján
055 / 7922218, č.d. 326/1 (W 47)
PhDr.
Nináč
Jaroslav
neuvedený
MSc
Nulandaya
Limpat
neuvedený
RNDr., PhD.
Onufriienko
Oleksandr
č.d. 25A (PA 9)
RNDr., PhD.
Orendáč
Matúš
055/ 7922302, č.d. 21A (PA 9)
Mgr.
Ovadová
Michaela
055/ 7922246, č.d. 01 (W47)
RNDr., CSc.
Pastirčák
Blahoslav
055/7922366 č.dv. 2.14 (BUL2)
Ing., PhD.
Paulovičová
Katarína
055/7922261, č.d.604 (W47/A)
RNDr., PhD.
Pinčák
Richard
055 / 7922226, č.d. 320 (W 47)
 
Piroš
Marián
neuvedený
 
Piroško
Imrich
0557922380
 
Pirošová
Mária
neuvedený
 
Podopryhora
Oleksandr
č.d. 19C (PA 9)
Ing.
Pribišová
Judita
055/7922201 č.d 224 (W47)
RNDr., PhD.
Pristáš
Gabriel
055/ 7922303, č.d. 21B (PA 9)
RNDr., CSc.
Pudlák
Michal
055/7204132 (1.12b, BUL6)
RNDr., PhD.
Putiš
Marián
055/7204122, č.d. 2.13 (B2)
Ing., PhD.
Radušovská
Monika
055/ 7922268
RNDr., PhD.
Rajňák
Michal
055/7922263, č.d. 608 (W47/A)
Mgr., PhD.
Rak
Dmytro
055/ 7922211, č.d. 523 (W47)
RNDr.
Regeciová
Ľubomíra
055 / 7922224, č.d. 517 (W 47)
prof. RNDr., DrSc.
Reiffers
Marián
055/ 7922317, 7922311
RNDr., PhD.
Remecký
Richard
055/7922226
Ing.
Sabadková
Mária
055/ 7922233, č.d.418,(W47)
prof. RNDr., DrSc., akademik US Slovenska
Samuely
Peter
055/ 7922311, č.d. 20A (PA 9)
RNDr., DrSc.
Sedlák
Marián
055/7922245 č.d. 522 (W47)
 
Sedláková
Dagmar
055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
RNDr., DrSc.
Skyba
Peter
055/ 7922313, č.d. 20B (PA 9)
Mgr., PhD.
Smieško
Juraj
055/7922222 č.d. 324 (W 47)
Mgr.
Sopková
Filoména
055/234 2592 č.d. 33(PA9-1K)
Mgr.
Spodniaková
Barbora
055/7922350,7204137 (2.09, BUL6)
Ing.
Straka
Miloslav
055/7922216 č.d. 327/1 (W 47)
Ing. 055/7204123
RNDr., CSc. 055/7922221 č.d. 326/1 (W 47)
Mgr., CSc.
Szabó
Pavol
055/ 7922306, č.d. 20C (PA 9)
RNDr., Ing., PhD.
Šipošová
Katarína
055/7922345 (3.06, BUL6)
RNDr., CSc. 055/7922274
RNDr.
Šofranko
Ondrej
č.d. 19C (PA 9)
Ing.
Špalek
Jozef
055/7922215 č.d. 424 (W 47)
Mgr. 055/7204121
  055/7922203 č.d 225 (W47)
  055/7922339,7204136 (2.07, BUL6)
 
Timko
Ján
055/ 6221128
RNDr., CSc.
Timko
Milan
055/7922260, č.d.617 (W47/A)
RNDr., CSc.
Tomašovičová
Natália
055/7922271, č.d. 605 (W47/A)
doc. Ing., CSc.
Tomori
Zoltán
055/792 2340 (2.06, BUL6)
doc. RNDr., CSc.
Urbán
Jozef
055/234 2208 č.d. 337(PA9-1K)
RNDr., PhD.
Vaľa
Martin
055/234 2594 č.d. 32A (PA9-1K)
RNDr., PhD. 055/7922334 (2.12, BUL6)
RNDr.
Vaník
Vladimír
neuvedený
RNDr., PhD. 055/ 7922300, č.d. 17 (PA 9)
Ing., PhD.
Vojtkova
Liudmila
0557922240
Mgr., PhD.
Volochová
Daniela
055/792 2268
 
Vružek
František
neuvedený
RNDr.
Zakuťanská
Katarína
055/7922236, č.d. 421 (W47)
Ing., PhD.
Závišová
Vlasta
055/7922258 č.d. 606 (W47/A)
RNDr., CSc.
Zentková
Mária
055/7922231, č.d. 417 (W47)
Ing., PhD.
Zmorayová
Katarína
055/7922240, č.d.H107 W47

Aktualizuje: