Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AZAREVICH, A.N.** - BOGACH, A. - BOLOTINA, Nadezhda B. - KHRYKINA, Olga N. - SHITSEVALOVA, Natalya Yu. - POLOVETS, S. - FILIPOV, V. - GABÁNI, Slavomír - KAČMARČÍK, Jozef - FLACHBART, Karol - VORONOV, V.V. - SLUCHANKO, Nikolay E. Maltese cross-type magnetic phase diagrams in Tm1-xYbxB12 antiferromagnets with Yb-valence instability and dynamic charge stripes. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 574, art. no. 170671. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170671 Typ: ADCA
  • GABÁNI, Slavomír - CEDERVALL, Johan - EK, Gustav - PRISTÁŠ, Gabriel - ORENDÁČ, Matúš - BAČKAI, Július - ONUFRIIENKO, Oleksandr - GAŽO, Emil - FLACHBART, Karol**. Search for superconductivity in hydrides of TiZrNb, TiZrNbHf and TiZrNbHfTa equimolar alloys. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 648, art. no. 414414. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414414 Typ: ADCA
  • HORVÁTH, Denis - SLABÝ, Cyril - TOMORI, Zoltán - HOVAN, Andrej - MIŠKOVSKÝ, Pavol - BÁNÓ, Gregor**. Bouncing dynamics of inertial self-propelled particles reveals directional asymmetry. In Physical Review E, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 024603. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024603 Typ: ADCA
  • KHOROSHILOV, A.L.** - KRASIKOV, K.M.** - AZAREVICH, A.N. - BOGACH, A.V. - GLUSHKOV, V.V. - KRASNORUSSKY, V.N. - VORONOV, V.V. - SHITSEVALOVA, Natalya Yu. - FILIPOV, Volodymyr B. - GABÁNI, Slavomír - FLACHBART, Karol - SLUCHANKO, Nikolay E.**. Hall Effect Anisotropy in the Paramagnetic Phase of Ho0.8Lu0.2B12 Induced by Dynamic Charge Stripes. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 2, art. no. 676. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28020676 Typ: ADCA
  • MIHÁLIK, Matúš** - VAVRA, Martin - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Typ: ADCA
  • ORSINI, S. - MILILLO, A. - LICHTENEGGER, H. - VARSANI, A. - BARABASH, Stas - BALÁŽ, Ján. Inner southern magnetosphere observation of Mercury via SERENA ion sensors in BepiColombo mission. In Nature Communications, 2022, vol. 13, no. 1, art. no. 7390. (2021: 17.694 - IF, Q1 - JCR, 4.846 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34988-x Typ: ADCA
  • PRISTÁŠ, Gabriel** - BAČKAI, Július - ORENDÁČ, Matúš - GABÁNI, Slavomír - KOŠUTH, Filip - KUZMIAK, Marek - SZABÓ, Pavol - GAŽO, Emil - FRANZ, Robert - HIRN, Sabrina - GRUBER, Georg C. - MITTERER, Christian - VOROBIOV, Serhii - FLACHBART, Karol. Superconductivity in medium- and high-entropy alloy thin films: Impact of thickness and external pressure. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 024505. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.024505 Typ: ADCA
  • RAK, Dmytro - SEDLÁK, Marián**. Solvophobicity-Driven Mesoscale Structures: Stabilizer-Free Nanodispersions. In Langmuir, 2023, vol. 39, p. 1515-1528. (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 0743-7463. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02911 Typ: ADMA
  • SAMAN, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 276, p. [1-16]. (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24010276 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
  • ŠÁRPATAKY, Miloš** - KURIMSKÝ, Juraj** - RAJŇÁK, Michal - KRBAL, Michal - ADAMČÁK, Marek. Dielectric Performance of Natural- and Synthetic-Ester-Based Nanofluids with Fullerene Nanoparticles. In Energies, 2023, vol. 16, no. 1, art. no. 343. ISSN 1996-1073. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/en16010343 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus