Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AABOUD, M. - AAD, G. - ABBOTT, B. - ABDINOV, O. - ABELOOS, B. - BRUNCKO, Dušan - KLADIVA, Eduard - STRÍŽENEC, Pavol - URBÁN, Jozef. Search for doubly charged Higgs boson production in multi-lepton final states with the ATLAS detector using proton-proton collisions at root s=13TeV. In European Physical Journal C, 2018, vol. 78, no. 3, art. no. 199. (5.172 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1434-6044. Typ: ADCA
 • ADZHEMYAN, Loran Ts. - HNATIČ, Michal - KOMPANIETS, Mikhail V. - LUČIVJANSKÝ, Tomáš - MIŽIŠIN, Lukáš. Directed Percolation: Calculation of Feynman Diagrams in the Three-Loop Approximation. In EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 173, art. no. 02001. ISSN 2100-014X. Typ: ADMB
 • ACHARYA, S. - ACOSTA, F.T. - ADAMOVÁ, D. - ADOLFSSON, J. - AGGARWAL, M.M. - KALIŇÁK, Peter - KRÁLIK, Ivan - KRIVDA, Marián - MUŠINSKÝ, Ján - VAĽA, Martin. Lambda(+)(c) production in pp collisions at root s=7 TeV and in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV. In Journal of High Energy Physics, 2018, no. 4, art. no. (5.541 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1029-8479. Typ: ADCA
 • ALTAISKY, M.V. - HNATIČ, Michal - KAPUTKINA, N.E. Renormalization of viscosity in wavelet-based model of turbulence. In Physical Review E, 2018, vol. 98, no. 3, art. no. 033116. (2.284 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PETRENKO, Viktor I. - BAŤKOVÁ, Marianna - ŠIPOŠOVÁ, Katarína - GARAMUS, Vasil M. - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - ALMASY, Laszlo - KOPČANSKÝ, Peter. Disruption of amyloid aggregates by artificial ferritins. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 473, p. 215-220. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • ČENČARIKOVÁ, Hana - STREČKA, Jozef. Enhanced magnetoelectric effect of the exactly solved spin-electron model on a doubly decorated square lattice in the vicinity of a continuous phase transition. In Physical Review E, 2018, vol. 98, no. 6, art. no. 062129. (2.284 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
 • ČURLIK, Ivan - GIOVANNINI, M. - GASTALDO, F. - STRYDOM, A. - REIFFERS, Marián - SERENI, J.G. Crystal structure and physical properties of the two stannides EuPdSn2 and YbPdSn2. In Journal of Physics: Condensed Matter, 2018, vol. 30, no. 49, art. no. 495802. (2.617 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0953-8984. Typ: ADCA
 • GRANJA, C. - KUDELA, Karel - JAKUBEK, Jan - KRIST, Pavel - CHVATIL, David - STURSA, Jan - POLANSKI, Stepan. Directional detection of charged particles and cosmic rays with the miniaturized radiation camera MiniPIX Timepix. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2018, vol. 911, p. 142-152. (1.336 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0168-9002. Typ: ADCA
 • HNATIČ, Michal - KALAGOV, G.A. - NALIMOV, M.Yu. 2D Bose condensation and Goldstone singularities. In Nuclear Physics B, 2018, vol. 936, p. 206-214. (3.285 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0550-3213. Typ: ADCA
 • HNATIČ, Michal - KHMARA, Viktor M. - LAZUR, Volodymyr Yu. - REITY, Oleksandr K. Splitting of Potential Curves in the Two-Coulomb-Centre Problem. In EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 173, art. no. 2008. ISSN 2100-014X. Typ: ADMB
 • CHOWDHURY, Partha - KUDELA, Karel. Quasi-periodicities in cosmic rays and time lag with the solar activity at a middle latitude neutron monitor: 1982-2017. In Astrophysics and Space Science, 2018, vol. 363, no. 12, art. no. 250. (1.885 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-640X. Typ: ADCA
 • KHMARA, Viktor M. - HNATIČ, Michal - LAZUR, Volodymyr Yu. - REITY, Oleksandr K. Quasicrossings of potential curves in the two-Coulomb-center problem. In European Physical Journal D, 2018, vol. 72, no. 2, art. no. 39. (1.393 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1434-6060. Typ: ADCA
 • KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KONERACKÁ, Martina - STRBAK, O. - MOLČAN, Matúš - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - LUČANSKÁ, Daša - TOMČO, Ladislav - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - DOBROTA, D. - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Typ: ADMA
 • RAJŇÁK, Michal - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KURIMSKÝ, Juraj - TOMCO, Ladislav - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Toward apparent negative permittivity measurement in a magnetic nanofluid with electrically induced clusters. In Physical Review Applied, 2019, vol. 11, no. 2, art. no. 024032 [11 s.]. ISSN 2331-7019. Typ: ADCA
 • ŠIPOŠOVÁ, Katarína - SEDLÁK, Erik - KOŽÁR, Tibor - NEMERGUT, Michal - MUSATOV, Andrey. Dual effect of non-ionic detergent Triton X-100 on insulin amyloid formation. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2019, vol. 173, p. 709-718. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0927-7765. Typ: ADCA
 • THAI, Nguyen Quoc - BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana - GANČÁR, Miroslav - LINH, Huynh Quang - HU, Chin-Kun - LI, Mai Suan - GAŽOVÁ, Zuzana. Compound CID 9998128 Is a Potential Multitarget Drug for Alzheimer's Disease. In ACS Chemical Neuroscience, 2018, vol. 9, no. 11, p. 2588-2598. (4.211 - IF2017). ISSN 1948-7193. Typ: ADMA
 • TOMÁŠKOVÁ, Nataša - VARHAČ, Rastislav - LYSÁKOVÁ, Veronika - MUSATOV, Andrey - SEDLÁK, Erik. Peroxidase activity of cytochrome c in its compact state depends on dynamics of the heme region. In Biochimica et Biophysica Acta : proteins and proteomics, 2018, vol. 1866, no. 11, p.1073-1083. (2.609 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1570-9639. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus