Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia** - ZOLOCHEVSKA, Kristina - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - NAGORNYI, Anatolii - TOMCHUK, Oleksandr - PETRENKO, Viktor I. - GARAMUS, Vasil M. - ALMASY, Laszlo - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter. Variations in the Structural and Colloidal Stability of Magnetoferritin under the Impact of Technological Process Modulations. In Crystals, 2023, vol. 13, iss.10, art. no 1493. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13101493 Typ: ADCA
 • BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - KOVÁČ, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Aliskiren-loaded nanoparticles downregulate (pro)renin receptor and ACE gene expression in the heart of spontaneously hypertensive rats: Effect on NADPH oxidase. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 2, art. no. 846. ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25020846 (VEGA č. 2/0025/23 : Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinok S-nitrózokaptoprilu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa) Typ: ADCA
 • BIELAS, R.** - KUBIAK, Tomasz - MOLČAN, Matúš - DOBOSZ, Bernadeta - RAJŇÁK, Michal - JÓZEFCZAK, Arkadiusz**. Biocompatible Hydrogel-Based Liquid Marbles with Magnetosomes. In Materials, 2024, vol.17, no. 1, art. no. 99. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17010099 Typ: ADCA
 • DO, Hung Manh** - LE, Thi Hong Phong - TRAN, Dang Thanh - NGUYEN, Thi Ngoc Anh - ŠKORVÁNEK, Ivan** - KOVÁČ, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - PHAN, Manh Huong**. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, art. no. 100658. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2468-2179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • HOLOTA, R. - DEČMANOVÁ, V. - ALEXOVIČ MATIÁŠOVÁ, Anna** - KOŠUTH, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - PAČUT, L. - TOMORI, Zoltán - DAXNEROVÁ, Z. - ŠEVC, Juraj. Cleaved caspase-3 is present in the majority of glial cells in the intact rat spinal cord during postnatal life. In Histochemistry and Cell Biology, 2024, vol. 161, no. 3, p. 269-286. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0948-6143. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7 Typ: ADCA
 • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián**. Effective parameter for estimation of efficiency of adiabatic (de)magnetization cooling processes in frustrated magnetic systems. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 572, art. no. 170658. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170658 Typ: ADCA
 • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián - REMECKÝ, Richard. Anomalous scaling in kinematic magnetohydrodynamic turbulence: Two-loop anomalous dimensions of leading composite operators. In Physical Review E, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 025106. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.819 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.025106 Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana** - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - BEDNARČÍK, Jozef - LISNICHUK, Maksym - YEVCHUK, Iryna - MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
 • MIHALIK, Marián** - MIHÁLIK, Matúš - KOVALIK, Martin - FITTA, Magdalena - ZENTKOVÁ, Mária. Magnetic relaxations in La0.80Ag0.15MnO3+δ nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171253. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171253 Typ: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** - PACANOWSKA, A. - ORENDÁČ, Matúš - CSACH, Kornel - FITTA, Magdalena - MIHALIK, Marián. Vacancy-driven magnetism of GdMnO3+δ multiferroic compound. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171221. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171221 Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MOLČANOVÁ, Zuzana - KUNCA, Branislav - STASHKOVA, L.A. - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. Machine learning assisted optimization of soft magnetic properties in ternary Fe-Si-Al alloys. In Journal of Materials Research and Technology, 2024, vol. 29, pp. 5060-5073. ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.215 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
 • PELKA, Robert** - SZALOWSKI, Karol - RAJŇÁK, Michal - SAS, W. - CZERNIA, D. - KONIECZNY, P. - KOBYLARCZYK, Jedrzej - MIHÁLIK, Matúš - KÖGERLER, Paul. Low-temperature magnetocaloric effect of the polyoxovanadate molecular magnet {VIV/V12As8}: An experimental study. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 591, art. no. 171722. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.171722 Typ: ADCA
 • PRISTÁŠ, Gabriel - GRUBER, Georg C. - ORENDÁČ, Matúš - BAČKAI, Július - KAČMARČÍK, Jozef - KOŠUTH, Filip - GABÁNI, Slavomír - SZABÓ, Pavol - MITTERER, Christian** - FLACHBART, Karol**. Multiple transition temperature enhancement in superconducting TiNbMoTaW high entropy alloy films through tailored N incorporation. In Acta Materialia, 2024, vol. 262, art. no. 119428. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119428 Typ: ADCA
 • PUDLÁK, Michal**. Impact of the unrelaxed vibrational modes on hot-electron transfer. Michal Pudlak. In Journal of Chemical Physics, 2023, vol. 159, no. 24, art. no. 244105. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.196 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-9606. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0174141 Typ: ADCA
 • RAJŇÁK, Michal** - PAULOVIČOVÁ, Katarína - KURIMSKÝ, Juraj - TÓTHOVÁ, Jana - CIMBALA, Roman - KÓNYOVÁ, Katarína - DZIDA, M. - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter. Comparison of physical properties of ferrofluids based on mineral transformer oil and bio-degradable gas-to-liquid oil. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 589, art. no. 171628. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171628 Typ: ADCA
 • ROHAĽOVÁ, S. - WOLASCHKA, Tomáš - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - PAULOVIČOVÁ, Katarína - TÓTHOVÁ, Jana - PAVLOKOVÁ, Sylvie - STAHORSKÝ, Martin - GAJDZIOK, Jan**. Formulation optimization and evaluation of oromucosal in situ gel loaded with silver nanoparticles prepared by green biosynthesis. In European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, vol. 193, art. no. 106683. ISSN 0928-0987. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus