Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Skúmanie diskrétnej gravitácie, paradoxu čiernych dier a tiež kvantových javov pre rôzne kozmologické objekty ako aj nanoštruktúry
Program DŠ
Teoretická fyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Richard Pinčák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Interpretácie vznikajúcich priestorov („emerging spaces“) pomocou nového geometrického/topologického prístupu zavedeného PNDP-varietami, t.j. konkrétnym druhom Einsteinovej sekvenčne deformovanej variety, ktorá z diferenciálno-geometrického hľadiska umožňuje pokryť širšiu škálu rôznych presných riešení Einsteinovej rovnice poľa, bez toho, aby sa výrazne skomplikovali výpočty v porovnaní s Einsteinovými deformovanými varietami. Cieľom práce bude objasniť základnú fyziku nad rámec Štandardného modelu, a to aj skúmaním toho, ako by diskrétne gravitačné účinky ovplyvnili pohyb častíc so spinom alebo bez v gravitačných poliach. Dúfame, že preskúmaním týchto konceptov poskytneme cenné poznatky o povahe dimenzií a ich vplyve na gravitáciu a fundamentálne fyzikálne sily, čím sa vyriešia existujúce nezrovnalosti v súčasných kozmologických modeloch ako aj nanoštruktúrach.