Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Prirodzene rozbalené proteíny v Alzheimerovej chorobe a iných amyloidných ochoreniach
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Výskyt neurodegeneratívnych ochorení ako Alzheimerova choroba neustále narastá. Jednou z príčin vzniku týchto amyloidných ochorení je narušenie syntézy funkčných molekúl proteínov a nedostatočná degradácia nefunkčných, nesprávne zbalených molekúl proteínov. V dôsledku toho dochádza ku akumulácii nesprávne zbalených proteínov vo forme amyloidných agregátov s vysokým obsahom β-skladaných listov v rôznych tkanivách ľudského organizmu. S využitím moderných biofyzikálnych metód sa zameriame na štúdium mechanizmov tvorby amyloidných agregátov prirodzene rozbalených proteínov (IDP), ktoré súvisia s amyloidnými ochoreniami, konkrétne s Alzheimerovou chorobou. Zároveň sa budeme venovať systematickému hľadaniu potenciálnych interakčných partnerov s cieľom zamedziť amyloidnej agregácii IDP, čo by mohlo priniesť nové terapeutické prístupy pre momentálne nevyliečiteľné amyloidné ochorenia.