Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Rozpočet pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
Neboli nájdené žiadne záznamy.