Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
501/2018/ÚEF Meracie komôrky pre kvapalné kryštály  
Military University of Technology
ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
17.10.2018 1 860,00
500/2018/ÚEF Laboratórne zdroje  
ELSO Philips Service, spol. s r.o.
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
17.10.2018 3 390,00
499/2018/ÚEF Kalibrácia a dekontaminácia laboratórnych pipiet zn. Biohit  
ECOMED, s.r.o.
Dlhá ilica 95, 010 09 Žilina
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
16.10.2018 237,60
495/2018/ÚEF Kyslík 3.5 fľaša na výmenu  
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
16.10.2018 65,69
484/2018/ÚEF Jazykový kurz, pokračovanie  
QUENTIN - Mgr. Milan Hanák
Nešporova 4, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
12.10.2018 120,00
483/2018/ÚEF Nákup hygienických potrieb na Bulharskú  
Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465, 962 21 Zvolen
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
12.10.2018 225,00
482/2018/ÚEF Nákup hygienických potriebpre zamestnancov ÚEF SAV  
Anton Ferenc - TOPO, Čistiace a kancelárske potreby
Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
12.10.2018 400,00
479/2018/ÚEF Výmena čelného skla (spoluúčasť)  
Tempus Car - Košice
Rastislavova 110, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
11.10.2018 200,00
494/2018/ÚEF Letenka Taipei - Chennai, 06.12.2018, 2 os  
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o
Letná 45, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 550,00
478/2018/ÚEF Batéria do notebooku  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 49,55
477/2018/ÚEF Letiskový transfér Budapešť - Košice a Košice - Budapešť, 4 os  
Top Transfér
Bielocerkevská 829/2, 04022 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 165,00
476/2018/ÚEF Upínadlo vzoriek  
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 4 508,00
475/2018/ÚEF Oprava AFM  
Měřící technika Morava, s.r.o.
1. máje 102, 66 484 zastávka, ČR
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 3 487,20
474/2018/ÚEF Medené prírezy  
BIKAR-METALLE GmbH
Industriestrasse, 573 19 Bad Berleburg, Germany
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 143,60
473/2018/ÚEF Služba - impelementácia modulu dynamickej expozície  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, 612 64 Brno
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
10.10.2018 1 200,00
466/2018/ÚEF Kompresor, minikompresor, hadičník  
Matej Baláž - StreetKolor.sk
Ždiarska 1446/19, 040 12 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
08.10.2018 140,00
465/2018/ÚEF Centrifugal Filter, Amicon, membrane  
VWR International GmbH
Graumanngasse 7, 1150 Wien, Rakúsko
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
08.10.2018 407,38
463/2018/ÚEF Jazykový kurz, pokračovanie  
QUENTIN - Mgr. Milan Hanák
Nešporova 4, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
08.10.2018 120,00
464/2018/ÚEF Lineárny motorizovaný posuv, kontroler, napájací zdroj, držiak pipiet, podstavec  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
05.10.2018 9 982,00
453/2018/ÚEF Optický valec do tlačiarne  
TONER, spol. s r.o.
Humenská 27, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
04.10.2018 49,00
452/2018/ÚEF Laboratórna stolička  
CHEOPS Nábytok s.r.o.
Študentská 1, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
03.10.2018 134,00
451/2018/ÚEF Oprava meracej sondy, kalibrácia impedančného analyzátora  
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
03.10.2018 2 049,48
449/2018/ÚEF Diagnostika AFM prístroja  
Měřící technika Morava, s.r.o.
1. máje 102, 66 484 zastávka, ČR
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
02.10.2018 532,00
448/2018/ÚEF Niklová a medená fólia  
Goodfellow Cambridge Ltd.
Ermine Business Park, Huntingdon, England
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
02.10.2018 1 604,00
447/2018/ÚEF Licenčný udržiavací poplatok za MATLAB  
Humusoft s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
01.10.2018 100,00
445/2015/ÚEF Ubytovanie zahraničných hostí, 10.10. - 12.10.2018, 2 os  
Študentský domov TU
Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26.09.2018 99,00
444/2018/ÚEF Elektronické súčiastky  
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26.09.2018 500,00
480/2018/ÚEF MATLAB - predĺženie licencie  
Humusoft s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha 8, ČR
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
24.09.2018 100,00
437/2018/ÚEF Office Pro Plu  
exe a.s.
Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
24.09.2018 78,96
436/2018/ÚEF Príprava novej web stránky ústavu podľa priloženej šablóny  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
21.09.2018 1 000,00
435/2018/ÚEF Fotonásobiče  
Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH
Arzeberger str. 10, 82211 Herrsching Ammersee, Deutschland
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
21.09.2018 1 942,64
427/2018/ÚEF Lysozyme from chicken, Alph-lactalbumin from bovine milk, cytochrome from horse heart  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava 5
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
20.09.2018 504,00
426/2018/ÚEF Cardiolipin v chloroforme, suchý ľad  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava 5
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
20.09.2018 272,80
425/2018/ÚEF Mikroskúmavky, stojany na mikroskúmavky  
KRD-molecular technologies
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
20.09.2018 261,60
414/2018/ÚEF Ultrazvukový kúpeľ  
Fisher Slovakia, spol. s r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 1 194,00
413/2018/ÚEF Ultrazvukový kúpeľ s ohrevom, s vekom a košíkom  
VWR International GmbH
Gaumanngasse 7, 1150 Vienna, Austria
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 638,16
412/2018/ÚEF Neosadené dosky s tlačenými obvodmi (dosky plošných spojov)  
SQP International s.r.o.
Vlkanovská cesta 167, 976 31 Vlkanová
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 300,00
411/2018/ÚEF Chemikálie podľa prílohy  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava 5
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 471,60
410/2018/ÚEF Permanentné magnety  
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16 A, 911 05 trenčín
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 925,34
409/2018/ÚEF Merací softvér  
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
18.09.2018 2 374,00

1/5  Ďalej Koniec