Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
01_2024 Poskytnutie podpory na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024  (pdf / 2.75 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
12. 1. 2024 3 347 411,00
02_2024 Spolupráca na realizácii projektu ESA Vigil-ML  (pdf / 1.18 MB)
Politecnico di Torino, Department of Electronics and Telecommunications
Corso Duga degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy
23. 1. 2024 19 895,00
03_2024 Predloženie nezávislej správy o faktických zisteniach finančného výkuzu projektu Horizont 2020  (pdf / 245.46 KB)
KOŠICE Audit, s.r.o.
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO: 31682812
29. 1. 2024 8 500,00
04_2024 Vzájomná spolupráca  (pdf / 3.16 MB)
Main Astronomical Observatory of National Academy of Sciences of Ukraine
27 Akademika Zabolotnoho St., 03143, Kyiv, Ukraine
28. 3. 2024 0,00
05_2024 Vymedzenie práv a povinností pri príprave a realizácii podujatia "70 rokov CERN - Inšpirácia pre budúcnosť"  (pdf / 61.23 KB)
Univerzia Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
12. 4. 2024 0,00
06_2024 Vymedzenie práv a povinností pri príprave a realizácii podujatia "70 rokov CERN - Inšpirácia pre budúcnosť"  (pdf / 2.5 MB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
2. 5. 2024 0,00
062/2020/OPII/VA/D02 Úprava výdavkov projektu Mikrokelvin  (pdf / 271.84 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Brastislava
IČO: 31819494
3. 6. 2024 183 436,93
07_2024 Nepriame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 4.15 MB)
DSV Slovakia, s.r.o.
Diaľničná 6, 903 01 Senec
IČO: 35757345
Poznámka: Podľa cenníka
26. 4. 2024 0,00
08_2024 Spoločné úžívanie ohlasovne požiarov  (pdf / 116.52 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
20. 5. 2024 0,00
089/2021/OPII/VA/D08 Zmena zmluvy  (pdf / 254.9 KB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Brastislava
IČO: 31819494
21. 3. 2024 0,00
09_2024 Záväzok bezodplatne odovzdať vec č. 1 a prevziať vec č. 2  (pdf / 4.35 MB)
AUTOCENTRUM-TOMÁŠ GAJDOŠ, s.r.o.
Mlynská 26/2, 044 20 Malá Ida
IČO: 53309961
10. 6. 2024 0,00
090I01-03-V02-00104/2024/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 138.54 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
17. 5. 2024 2 000,00
108/2021/OPII/VA/PZ/D05 Zmena zmluvy BIOVID-19  (pdf / 160.13 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 6322/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
13. 5. 2024 0,00
6/2024 Na nákup hélia, tekutého dusíka, zlepšenie vedeckej a kryogénnej infraštruktúry  (pdf / 413.71 KB)
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36199222
29. 2. 2024 7 000,00
ABO - 149868/1/2024 Nájom oceľových fliaš  (pdf / 1.58 MB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
29. 2. 2024 2 441,88
Dodatok č. 1 Zmena prílohy č. 3 a 4 Zmluvy o výpožičke  (pdf / 507.71 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
Poznámka: Suma na Dodatku predstavuje výšku úhrady odst. 1 písm. d) článku zmluvy - platby týkajúce sa úhrady ostatných nákladov / rok, bez energií a médií.
10. 4. 2024 13 093,00
Dodatok č. 1 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 294.75 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 3. 2024 187 411,81
Dodatok č. 1 k zmluve SE-06/05/04-ZP Zmena ceny  (pdf / 97.25 KB)
Linde Gas, s.r.o.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Poznámka: suma je za mesiac
31. 1. 2024 386,40
Dodatok č. 10 Zvýšenie minimálnej mzdy  (pdf / 144.03 KB)
Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
Poznámka: Ide o sumu za mesiac.
11. 1. 2024 227,85
Dodatok č. 11 Zmena prílohy č. 1  (pdf / 142.95 KB)
Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
Poznámka: Ide o sumu za mesiac.
6. 3. 2024 226,50
Dodatok č. 2 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 687.08 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
5. 4. 2024 15 000,00
Dodatok č. 2 k zmluve SE-06/05/05-ZP Zmena ceny  (pdf / 100.42 KB)
Linde Gas, s.r.o.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Poznámka: Zazmluvnené ceny bez DPH pre jednotlivé produkty
31. 1. 2024 0,00
Dodatok č. 3 Zníženie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 2.69 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
7. 5. 2024 -67 412,71
Dodatok č. 4 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 287.35 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Poznámka: Zverejnené dňa 11.07.2024
11. 7. 2024 23 264,40
No. D/565/67338910 Prostriedky na riešenie projektu ESA  (pdf / 3.64 MB)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Linder Höhe, D-51147 Cologne, Germany
26. 2. 2024 39 950,00
SCSS-Net Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.26 MB)
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever
IČO: 00397610
17. 4. 2024 43 200,00
SK-PL-23-0058 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 375.29 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
1. 3. 2024 4 800,00
SK-SRB-23-0062 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 375.76 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
3. 5. 2024 4 700,00