Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Príloha č. 1 k RZ č. 149868/1/2013 Nový cenník  (pdf / 290.98 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
IČO: 00685852
31.12.2019 0,00
028/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.15 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 130 900,00
027/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.04 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 180 600,00
Zmluva EUREKA 01/2019 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.14 MB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
19.12.2019 15 000,00
Zmluva EUREKA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 702.34 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
05.12.2019 30 000,00
MVP-2019-0034 Refundácia nákladov vynaložených na Mladého vedeckého pracovníka  (pdf / 171.98 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
04.12.2019 1 902,69
Rámcová dohoda č. 05/2019 Podieľanie sa externej vzdelávacej inštitúcii na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.  (pdf / 244.44 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
18.11.2019 0,00
Grant Agreement 824109 Dohoda konzorcia riešiteľom projektu EMP  (pdf / 3.95 MB)
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG+ 15 ďalších partnerov
Seminarstasse 2, Heidelbert 69117, Germany
15.11.2019 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.10.2019 Ochrana osobných údajov podľa GDPR  (pdf / 194.12 KB)
MONITOR BP+, s.r.o.
Pod hrabinou 24/523, 040 16 Košice
IČO: 52241211
01.11.2019 450,00
ZoD č. 03/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 112.04 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
28.10.2019 300,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0665 Zmena lehoty na riešenie projektu.  (pdf / 133.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
22.10.2019 0,00
Mandátna zmluva č. 01/2019 Priame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 391.19 KB)
DHL Logistics (Slovakia), s.r.o.
Diaľničná 2, 903 01 Senec
IČO: 31354467
14.10.2019 0,00
Príkazná zmluva č. 01/2019 Príprava odbornej prednášky  (pdf / 366.92 KB)
doc. Mgr. Norbert Werner, PhD.
Kenyermazo utca 12/2, 1192 Budapest, HU
26.09.2019 200,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 118.8 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0372 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 206.39 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.71 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
20.09.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0115 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 145.56 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 3 APVV-16-0186 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 139.73 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 125.48 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
18.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ATLAS Zmena čísla účtu  (pdf / 645.32 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ALICE Zmena čísla účtu  (pdf / 623.78 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0625 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 114.48 KB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0020 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 134.95 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
09.09.2019 0,00
ZoD č. 02/2019 3-D model prototypu jadrového stupňa pre suchý refrigerátor Triton 200  (pdf / 113.9 KB)
Bc. Kamil Goliaš
Antona Prídavka 30, 080 07 Prešov
03.09.2019 250,00
Z201926441_Z Nákup notebooku  (pdf / 110.74 KB)
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
02.09.2019 580,26
DZ zo dňa 12.08.2019 Na pokrytie nákladov účastníkov letnej školy "SPACE::LAB summer school"  (pdf / 137.18 KB)
GlobalLogic, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 47782421
12.08.2019 500,00
12039807 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.16 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 15,50
12039806 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.62 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 68,15
Dodatok č. 12027620 Mobilný telefón  (pdf / 1.72 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 463,05
A13764328 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 485.92 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 10,00
A13764127 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 570.46 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 36,50
12027621 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.04 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 0,50
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 624.59 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
29.07.2019 37 800,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 637 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
29.07.2019 37 860,00
Zmluva č. 191/2019/CSČ SAV-VS Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov  (pdf / 607.14 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.07.2019 0,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 460.7 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
19.07.2019 80 000,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 456.62 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
19.07.2019 85 002,00
ZoD č. 01/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 110.55 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
17.07.2019 300,00
Kolektívna zmluva na rok 2019 Cena stravných lístkov - Jedálne kuóny Chéque Déjeuner  (pdf / 52.97 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.07.2019 3,90

1/2  Ďalej Koniec