Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Dodatok č. 6 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 368.14 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV - Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
20.05.2019 4 024,00
Kolektívna zmluva na rok 2019 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.04 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
14.05.2019 0,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 UPJŠ Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 117.61 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
02.05.2019 5 187,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 UK Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 128.51 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
02.05.2019 8 750,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 208.82 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
26.04.2019 5 824,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 995.6 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
23.04.2019 36 816,00
Dodatok č. 2 APVV-16-0186 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 130.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
23.04.2019 4 597,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 98.58 KB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
16.04.2019 6 064,00
DZ č. 28/2019 Na nákup hélia, tekutého dusíka, zlepšenie kryogénnej infraštruktúry a na organizačné zabezpečenie konferencií a seminárov  (pdf / 1.38 MB)
Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 35549891
08.04.2019 7 000,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0621 Zmena čísla účtu  (pdf / 100.48 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
08.04.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0033 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.64 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0009 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.49 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
SK-SRB-18-0066 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 377.84 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
25.03.2019 4 700,00
Dodatok č. 3 Úprava stupníc platových taríf  (pdf / 100.68 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
19.03.2019 452,46
Dodatok č. 4 APVV-15-0665 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.4 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0012 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.48 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0002 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.95 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-AT-2017-0004 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.82 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0550 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.07 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
13.03.2019 0,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.22 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0453 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.62 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
SK-SRB-18-0055 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 378.24 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
05.03.2019 4 700,00
ABO - 149868/1/2019 Nájom oceľových fliaš  (pdf / 362.69 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
31.01.2019 2 456,32