Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 118.8 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0372 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 206.39 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.71 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
20.09.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0115 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 145.56 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 3 APVV-16-0186 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 139.73 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 125.48 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
18.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ATLAS Zmena čísla účtu  (pdf / 645.32 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ALICE Zmena čísla účtu  (pdf / 623.78 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0625 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 114.48 KB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0020 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 134.95 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
09.09.2019 0,00
ZoD č. 02/2019 3-D model prototypu jadrového stupňa pre suchý refrigerátor Triton 200  (pdf / 113.9 KB)
Bc. Kamil Goliaš
Antona Prídavka 30, 080 07 Prešov
03.09.2019 250,00
Z201926441_Z Nákup notebooku  (pdf / 110.74 KB)
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
02.09.2019 580,26
DZ zo dňa 12.08.2019 Na pokrytie nákladov účastníkov letnej školy "SPACE::LAB summer school"  (pdf / 137.18 KB)
GlobalLogic, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 47782421
12.08.2019 500,00
12039807 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.16 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 15,50
12039806 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.62 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 68,15
Dodatok č. 12027620 Mobilný telefón  (pdf / 1.72 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 463,05
A13764328 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 485.92 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 10,00
A13764127 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 570.46 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 36,50
12027621 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.04 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 0,50
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 624.59 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
29.07.2019 37 800,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 637 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
29.07.2019 37 860,00
Zmluva č. 191/2019/CSČ SAV-VS Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov  (pdf / 607.14 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.07.2019 0,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 460.7 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
19.07.2019 80 000,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 456.62 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
19.07.2019 85 002,00
ZoD č. 01/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 110.55 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
17.07.2019 300,00
Kolektívna zmluva na rok 2019 Cena stravných lístkov - Jedálne kuóny Chéque Déjeuner  (pdf / 52.97 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.07.2019 3,90
Kolektívna zmluva na rok 2019 Cena stravných lístkov - stavovacie kóny Ticket Restaurant  (pdf / 53.65 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.07.2019 3,90
Dodatok č. 4 Úprava rozsahu poistného plnenia pre predmety nadobudnuté zo všetkých ďalších projektov  (pdf / 202.36 KB)
UNIQA, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
24.06.2019 0,00
Rámcová dohoda č. 04/2019 Podieľanie sa externej vzdelávacej inštitúcii na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.  (pdf / 309.69 KB)
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
19.06.2019 0,00
APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.89 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 210 000,00
APVV-18-0284 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 134 532,00
APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.67 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 249 496,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0372 Zmena čísla účtu  (pdf / 148.5 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
12.06.2019 0,00
Rámcová dohoda č. 03/2019 Podieľanie sa externej vzdelávacej inštitúcii na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.  (pdf / 406.78 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
06.06.2019 0,00
Rámcová dohoda č. 02/2019 Podieľanie sa externej vzdelávacej inštitúcii na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.  (pdf / 406.27 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
06.06.2019 0,00
Rámcová dohoda č. 01/2019 Podieľanie sa externej vzdelávacej inštitúcii na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.  (pdf / 413.88 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
06.06.2019 0,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 368.14 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV - Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
20.05.2019 4 024,00
Kolektívna zmluva na rok 2019 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.04 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
14.05.2019 0,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 UPJŠ Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 117.61 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
02.05.2019 5 187,00

1/2  Ďalej Koniec