Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
12_2023 Nepriame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 3.69 MB)
Slovak Parcel Service, s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Poznámka: Cena podľa cenníka
5. 9. 2023 0,00
Dodatok č. 1 Zmena zmluvy skQCI  (pdf / 227.93 KB)
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
22. 8. 2023 0,00
11_2023 Nepriame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 3.42 MB)
TNT Express Worldwide spol. s r. o.
Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36
IČO: 31351603
Poznámka: Odplata podľa platného cenníka.
17. 8. 2023 0,00
DS-FR-22-0037 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 375.48 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16. 8. 2023 12 500,00
Zmluva o spolupráci Výskum kozmického žiarenia a vysoko energetického atmosférického žiarenia v búrkach.  (pdf / 1.01 MB)
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řež 130, 250 68 Husinec, ČR
IČO: 61389005
7. 8. 2023 0,00
Dodatok č. 5 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 1.23 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 8. 2023 400,00
ZoBZ č. 01/SK-SRB-23-0039 Dohoda o budúcej spolupráci.  (pdf / 797.64 KB)
Vinca Institute of Nuclear Sciences - National Institute of Republic of Serbia, University of Belgrade
Mike Petrovica Alasa 12-14, 11351 Belgrade, Serbia
21. 7. 2023 0,00
Zmluva o spolumajiteľstve predmetu PV Úprava práv a povinností v procese zabezpečenia priemyselno-právnej ochrany predmetu PV  (pdf / 457.64 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach + Biological Research Centre, Szeged
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
12. 7. 2023 0,00
Kooperačná zmluva APVV-22-0115 STU Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 157.69 KB)
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
IČO: 00397687
12. 7. 2023 52 000,00
Kooperačná zmluva APVV-22-0115 TUKE Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 138.57 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná č. 1/9, 042 00 Košice - Sever
IČO: 00397610
6. 7. 2023 96 000,00
Dodatok č. 4 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 366.37 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 14 305,00
APVV-22-0598 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 381.2 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
4. 7. 2023 165 000,00
APVV-22-0115 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 379.7 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
4. 7. 2023 248 000,00
APVV-22-0060 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 379.83 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
4. 7. 2023 135 000,00
108/2021/OPII/VA/PZ/D03 Zmena zmluvy BIOVID-19  (pdf / 313.98 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
22. 6. 2023 0,00
Dodatok č. 3 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 279.83 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
5. 6. 2023 114 163,00
KZ 08/2023 Predaj motorgenerátora OLYMPIAN GEP150  (pdf / 160.63 KB)
Jaroslav Gajdoš
Námestie oceliarov 532/19, 040 15 Košice - Šaca
29. 5. 2023 7 800,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0284 Zmena doby riešenia projektu  (pdf / 283.68 KB)
Agentúra na podporu výskum a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19. 5. 2023 0,00
089/2021/OPII/VA/D07 Zmena zmluvy NANOVIR  (pdf / 393.09 KB)
Výskumná agentúra (PF UPJŠ)
Sliačska 1, 831 03 Bratislava
IČO: 31819494
18. 5. 2023 0,00
Dodatok č. 2 Zníženie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 1.63 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 5. 2023 -9 269,00
Dodatok č. 1 Špecifikácia práv a povinností pri riešení spoločného projektu ESA ASPIS  (pdf / 112.24 KB)
GlobalLogic Slovakia s.r.o.
Štúrova 50, 040 01 Košice
IČO: 47782421
4. 5. 2023 39 900,00
07/2023 Rámcová zmluva o spolupráci  (pdf / 104.79 KB)
GlobalLogic Slovakia s.r.o.
Štúrova 50, 040 01 Košice
IČO: 47782421
4. 5. 2023 0,00
06/2023 Dohoda o zabezpečení ochrany pred požiarmi  (pdf / 188.57 KB)
Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
4. 5. 2023 0,00
DZ č. 6/2023 Na podporu vzdelávania, vedy a výskumu  (pdf / 4.02 MB)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36199222
30. 3. 2023 7 000,00
Dodatok č. 2 Ďalšie dojednania zmluvy - Karta Ticket Restaurant č. 0001/2020  (pdf / 112.24 KB)
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
30. 3. 2023 0,00
05/2023 Spolupráca na realizácii projektu skQCI  (pdf / 1.47 MB)
Národné centrim pre kvantové technológie + 5 ďalších
Dúbravská cesta 3484/9, 841 04 Bratislava
IČO: 54255422
28. 3. 2023 0,00
089/2021/OPII/VA/D06 Zmena zmluvy NANOVIR  (pdf / 311.12 KB)
Výskumná agentúra (PF UPJŠ)
Sliačska 1, 831 03 Bratislava
IČO: 31819494
27. 3. 2023 0,00
Dodatok č. 1 IM-2021-42 Zmena zmluvy IMPULZ  (pdf / 203.68 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13. 3. 2023 0,00
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 674.02 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 3. 2023 507 243,06
PZ 01/2023 Príprava odbornej prednášky  (pdf / 119.19 KB)
Ivan Bella
Bratislava
28. 2. 2023 500,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec