Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
No. 4000125788/18/NL/SC Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.55 MB)
THE EUROPEAN SPACE AGENCY
24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris CEDEX 7, France
30.11.2018 172 178,00
Zmluva o spolupráci zo dňa 20.11.2018 Výskum kozmického žiarenia vo vzťahu k radiačnej situácii na lietadlách resp. umelých družiciach zeme  (pdf / 102.57 KB)
Ústv jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, ČR
IČO: 61389005
20.11.2018 0,00
APVV-17-0625 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 289.99 KB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
20.11.2018 22 000,00
APVV-17-0020 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 458.13 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.11.2018 19 664,00
APVV-17-0625 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 439 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.11.2018 249 686,00
PP-H2020-18-0027 Poskytnutie finančných prostriedkov  (pdf / 721 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
06.11.2018 2 000,00
Príkazná zmluva č. 003/2018 Poradenské činnosti vyplývajúce z pozície člena medzinárodnej poradnej komisie pre pravidelné hodnotenie  (pdf / 455 KB)
Prof. MUDr. Pavel Matrásek, DrSc.
Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, ČR
05.11.2018 400,00
Príkazná zmluva č. 002/2018 Poradenské činnosti vyplývajúce z pozície člena medzinárodnej poradnej komisie pre pravidelné hodnotenie  (pdf / 448.12 KB)
Prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Institute of Particle and Nuclear Physics, Faculty of Mathematics and Physics Charles University, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha, ČR
05.11.2018 400,00
Príkazná zmluva č. 001/2018 Poradenské činnosti vyplývajúce z pozície člena medzinárodnej poradnej komisie pre pravidelné hodnotenie  (pdf / 454.22 KB)
Prof. Dr. hab. inž. Marek Przybylski
AGH University of Science and Technology; Academic Centre for Materials and Nanotechnology, A. Mickiewicza Av. 30, 30-059 Kraków, PL
05.11.2018 400,00
Komisionárska zmluva DHL Nepriame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 929.55 KB)
DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.
Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO: 31342876
24.10.2018 0,00
PP-H2020-18-0015 Poskytnutie finančných prostriedkov  (pdf / 741.59 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.10.2018 2 000,00
PP-H2020-18-0008 Poskytnutie finančných prostriedkov  (pdf / 732.88 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.10.2018 2 000,00
APVV-17-0020 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.18 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
17.10.2018 166 496,00
No. 4000125330/18/NL/SC Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.27 MB)
THE EUROPEAN SPACE AGENCY
8-10 rue Mario Nikis, 75015 Paris, France
12.10.2018 177 096,00
Zmluva o spolupráci Kreatívna družina Spolupráca v realizácii programu Kreatívna družina  (pdf / 217 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach + 2 ďalší
Filozofická fakulta, Šrobárova 2, 040 59 Košice
IČO: 00397768
01.10.2018 0,00
Dodatok č. 3 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 179.44 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
24.09.2018 7 852,00
Dodatok č. 2 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 168.08 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
27.08.2018 10 003,00
Zmluva MVTS-MAGSAT zo dňa 27.7.2018 Výskumno vývojová činnosť a poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 511.33 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
27.07.2018 37 500,00
Dodatok č. 4 Znížená zložka ceny SOPo a FMSo na zmluvne dohodnuté vyhodnocovacie obdobie.  (pdf / 287.65 KB)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislalva
IČO: 35815256
26.07.2018 0,00
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej Poskytnutie podpory na obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018  (pdf / 341.28 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 1 166 230,23
Dodatok č. 1 V prípade zmeny právnej formy nevyčerpané prostriedky sa vrátia SAV  (pdf / 88.54 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 0,00
Zmluva o výpožičke 072018 Nebytové priestory  (pdf / 2.61 MB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
07.06.2018 0,00
Zmluva o výožičke 062018 Nebytové priestory na Bulharskej č. 2 v Košiciach  (pdf / 2.28 MB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
07.06.2018 0,00
Dohoda o stravnom Ticket Restaurant Edenred Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 53.45 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.06.2018 3,60
Dohoda o stravnom Chéque Déjeuner Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 56.79 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.06.2018 3,60
Dodatok č. 1 APVV-16-0186 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.68 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00697768
30.05.2018 4 597,00
Dodatok č. 3 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 103.02 KB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
28.05.2018 12 011,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.33 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
25.05.2018 10 375,00
Zmluva o spracúvaní osobných údajov zo dňa 24.05.2 Zabezpečenie ochrany osobných údajov  (pdf / 280.51 KB)
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, 040 11 Košice
IČO: 36679135
24.05.2018 0,00
Dohoda zo dňa 23.05.2018 Zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce vo výskumnej, pedagogickej a realizačnej činnosti.  (pdf / 121.28 KB)
Vihorlatská hvezdáreň
Mierová 4, 066 01 Humenné
IČO: 37781421
23.05.2018 0,00
Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 ku KZ č. 149868/1/2013 Recyklačný príspevok  (pdf / 89.59 KB)
MESSER Tatragas, s.r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
22.05.2018 0,00
Dodatok č. 5 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 207.17 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV- Ústav normálnej a patologickej fyzioógie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
21.05.2018 11 049,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 136.39 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta metematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
15.05.2018 17 500,00
Dodatok č. 3 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 122.38 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
15.05.2018 5 824,00
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Registrátorskej zmluve  (pdf / 528.18 KB)
SK-NIC, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35698446
14.05.2018 0,00
Darovacia zmluva č. 23/2018 Dar na nákup tekutého dusíka a zlepšenie kryogénnej infraštruktúry v Centre fyziky nízkych teplôt  (pdf / 1.42 MB)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36199222
10.05.2018 7 000,00
Dodatok č. 3 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 125.92 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
02.05.2018 36 217,00
Kolektívna zmluva na rok 2018 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.18 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
17.04.2018 0,00
Zmluva o spolupráci zo dňa 27.03.2018 Zabezpečenie spolupráce pri realizácii prípravy Národnej platformy kvantových technológií QUTE Slovakia  (pdf / 3.47 MB)
Eletrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied a 5 partnerov
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598429
27.03.2018 0,00
SK-CN-2017-0033 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 817.2 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2018 8 000,00

1/2  Ďalej Koniec