Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
No. 4000125330/18/NL/SC Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 1.27 MB)
THE EUROPEAN SPACE AGENCY
8-10 rue Mario Nikis, 75015 Paris, France
12.10.2018 177 096,00
Dodatok č. 3 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 179.44 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
24.09.2018 7 852,00
Dodatok č. 2 Zvýšenie inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 168.08 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
27.08.2018 10 003,00
Zmluva MVTS-MAGSAT zo dňa 27.7.2018 Výskumno vývojová činnosť a poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 511.33 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
27.07.2018 37 500,00
Dodatok č. 4 Znížená zložka ceny SOPo a FMSo na zmluvne dohodnuté vyhodnocovacie obdobie.  (pdf / 287.65 KB)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislalva
IČO: 35815256
26.07.2018 0,00
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej Poskytnutie podpory na obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018  (pdf / 341.28 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 1 166 230,23
Dodatok č. 1 V prípade zmeny právnej formy nevyčerpané prostriedky sa vrátia SAV  (pdf / 88.54 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
06.07.2018 0,00
Zmluva o výpožičke 072018 Nebytové priestory  (pdf / 2.61 MB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
07.06.2018 0,00
Zmluva o výožičke 062018 Nebytové priestory na Bulharskej č. 2 v Košiciach  (pdf / 2.28 MB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
07.06.2018 0,00
Dohoda o stravnom Ticket Restaurant Edenred Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 53.45 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.06.2018 3,60
Dohoda o stravnom Chéque Déjeuner Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 56.79 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.06.2018 3,60
Dodatok č. 1 APVV-16-0186 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.68 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00697768
30.05.2018 4 597,00
Dodatok č. 3 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 103.02 KB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
28.05.2018 12 011,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 123.33 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
25.05.2018 10 375,00
Zmluva o spracúvaní osobných údajov zo dňa 24.05.2 Zabezpečenie ochrany osobných údajov  (pdf / 280.51 KB)
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, 040 11 Košice
IČO: 36679135
24.05.2018 0,00
Dohoda zo dňa 23.05.2018 Zintenzívnenie a prehĺbenie spolupráce vo výskumnej, pedagogickej a realizačnej činnosti.  (pdf / 121.28 KB)
Vihorlatská hvezdáreň
Mierová 4, 066 01 Humenné
IČO: 37781421
23.05.2018 0,00
Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 ku KZ č. 149868/1/2013 Recyklačný príspevok  (pdf / 89.59 KB)
MESSER Tatragas, s.r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
22.05.2018 0,00
Dodatok č. 5 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 207.17 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV- Ústav normálnej a patologickej fyzioógie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
21.05.2018 11 049,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 136.39 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta metematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
15.05.2018 17 500,00
Dodatok č. 3 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 122.38 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
15.05.2018 5 824,00
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Registrátorskej zmluve  (pdf / 528.18 KB)
SK-NIC, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35698446
14.05.2018 0,00
Darovacia zmluva č. 23/2018 Dar na nákup tekutého dusíka a zlepšenie kryogénnej infraštruktúry v Centre fyziky nízkych teplôt  (pdf / 1.42 MB)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 36199222
10.05.2018 7 000,00
Dodatok č. 3 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 125.92 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
02.05.2018 36 217,00
Kolektívna zmluva na rok 2018 Kolektívna zmluva  (pdf / 1.18 MB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
17.04.2018 0,00
Zmluva o spolupráci zo dňa 27.03.2018 Zabezpečenie spolupráce pri realizácii prípravy Národnej platformy kvantových technológií QUTE Slovakia  (pdf / 3.47 MB)
Eletrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied a 5 partnerov
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598429
27.03.2018 0,00
SK-CN-2017-0033 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 817.2 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2018 8 000,00
SK-CN-2017-0009 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 852.5 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.02.2018 8 000,00
SK-AT-2017-0004 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 810.15 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
26.02.2018 3 990,00
SK-TW-2017-0012 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 841.15 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.02.2018 8 000,00
SK-TW-2017-0002 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 876.6 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
16.02.2018 8 000,00
Dohoda zo dňa 12.02.2018 Refundácia cestovných nákladov  (pdf / 508.44 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
12.02.2018 0,00
Dodatok č. 2 Refundácia strážnej a upratovacej služby.  (pdf / 108.57 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
18.01.2018 417,63
Dodatok č. 6 APVV-14-0605 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 202.14 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
11.01.2018 0,00
Dohoda o stravnom ZJ THS zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 55.91 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom VAŠA SLOVENSKO zo dňa 02.01.2018 Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.51 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dohoda o stravnom LE CHEQUE DEJEUNER zo dňa 02.01. Stanovenie ceny stravných lístkov pre pracovníkov ÚEF SAV  (pdf / 57.28 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV pri ÚEF SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
02.01.2018 3,40
Dodatok č. 3 APVV-15-0453 Poskytnutie finančných prostriedkov v jedenej platbe na príslušný rozpočtový rok a usmernenie termínu podania ročnej správy  (pdf / 210.91 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
02.01.2018 0,00