Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Veronika
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr.
Ludmila
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Lucia
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr.
Lukáš
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr.
Michaela
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
MSc.
Richard
Mgr.
Anna
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
MSc.
Araz
Interná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Počet doktorandov: 8