Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
MVDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Slavka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Veronika
Doktorandka
RNDr., PhD.
Tímea
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr.
Ludmila
Doktorandka
Ing., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Viktória
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Lucia
Doktorandka
MVDr., PhD.
Emília
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Gabriela
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Ivica
Vedúca vedecká pracovníčka
doc. MVDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Lukáš
Doktorand
Mgr.
Michaela
Doktorandka
RNDr., PhD.
Júlia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľudmila
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
MSc.
Richard
Doktorand
RNDr., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Petronela
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Tetiana
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Olga
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Marcela
Odborná pracovníčka VŠ
MVDr.
Renáta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Anna
Doktorandka
MVDr., DrSc.
Martina
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr.
Helena
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., DrSc.
Mikuláš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. RNDr., PhD.
Ingrid
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Miroslava
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
MSc.
Araz
Doktorand
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
prof. HDR. MSc., PhD.
Volodimir
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Patrícia
Odborná pracovníčka VŠ
doc. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Yaroslav
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Júlia
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Jindřich
Samostatný vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
MVDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Bronislava
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 50