Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Parazitologický ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
MVDr., PhD.
Daniela
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Ing.
Slavka
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tímea
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Magdaléna
Vedúci vedecký pracovník
MVDr.
Ludmila
Interný doktorand
MVDr.
Denisa
Interný doktorand
Ing., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Emília
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Gabriela
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ivica
Vedúci vedecký pracovník
doc. MVDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Patrícia
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Michaela
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Júlia
Vedecký pracovník
Mgr.
Alexandra
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Ľudmila
Vedecký pracovník
RNDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Jana
Interný doktorand
RNDr.
Michaela
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Alžbeta
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Terézia
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Helena
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Mikuláš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Ingrid
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Júlia
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Jindřich
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Dalibor
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Michaela
Samostatný vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
MVDr.
Miroslava
Interný doktorand
MVDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Bronislava
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 46