Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
MVDr., DrSc.
Daniela
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Slavka
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tímea
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Ludmila
Interný doktorand
MVDr.
Denisa
Interný doktorand
Ing., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Viktória
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Emília
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Gabriela
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Ivica
Vedúci vedecký pracovník
doc. MVDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Lukáš
Interný doktorand
Mgr.
Michaela
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Júlia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľudmila
Vedecký pracovník
RNDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Externý doktorand
Ing., PhD.
Pertonela
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Alžbeta
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Tetiana
Samostatný vedecký pracovník
MSc., PhD.
Olga
Samostatný vedecký pracovník
MVDr.
Renáta
Odborný pracovník VŠ
MVDr., DrSc.
Martina
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Helena
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Mikuláš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., PhD.
Ingrid
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
HDR. MSc., PhD.
Volodimir
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Patrícia
Odborný pracovník VŠ
doc. RNDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Yaroslav
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Júlia
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., CSc.
Jindřich
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Michaela
Samostatný vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Marián
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Lucia
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Miroslava
Vedecký pracovník
MVDr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Bronislava
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 46