Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
MVDr., DrSc.
Daniela
055/63314 11-13
MVDr., PhD.
Michal
055/6331411-13
 
Jaroslav
neuvedený
MVDr., PhD.
Daniel
055/6331411-13
Ing.
Slavka
055/ 6222787
 
Iveta
055/6334455
Mgr.
Veronika
neuvedený
RNDr., PhD.
Tímea
055/63 314 11-13
MVDr.
Ludmila
neuvedený
Ing., PhD.
Andrea
055/6222787
MVDr., PhD.
Eva
055/6331411-13
Mgr.
Viktória
neuvedený
Mgr.
Lucia
neuvedený
MVDr., PhD.
Emília
055/6331411-13
RNDr., DrSc.
Gabriela
055/6331411-13
RNDr., DrSc.
Ivica
055/6334455
doc. MVDr., PhD.
Zuzana
055/6331411-13
RNDr.
Lukáš
neuvedený
Mgr.
Michaela
neuvedený
RNDr., PhD.
Júlia
neuvedený
Mgr., PhD.
Ľudmila
055/6331411-13
RNDr., PhD.
Zuzana
neuvedený
MSc.
Richard
neuvedený
RNDr., PhD.
Michaela
neuvedený
Ing., PhD.
Petronela
neuvedený
MVDr., PhD.
Alžbeta
055/6331411-13
 
Viera
055/63 314 11
MSc., PhD.
Tetiana
neuvedený
MSc., PhD.
Olga
neuvedený
MVDr., PhD.
Marcela
neuvedený
MVDr.
Renáta
neuvedený
Mgr.
Anna
neuvedený
MVDr., DrSc.
Martina
055/6331411-13
 
Mária
055/6331411-13
Mgr.
Helena
neuvedený
RNDr., DrSc.
Mikuláš
055/63 344 55
RNDr., PhD.
Martina
055/6331411-13
doc. RNDr., PhD.
Ingrid
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Miroslava
neuvedený
Mgr., PhD.
Alžbeta
+421-55-63 314 11 – 13
MSc.
Araz
neuvedený
Ing., PhD.
Marek
055/6222787
prof. HDR. MSc., PhD.
Volodimir
neuvedený
RNDr., PhD.
Patrícia
neuvedený
 
Silvia
055/6331411-13
doc. RNDr., DrSc.
Michal
055/ 63 253 26
MSc., PhD.
Yaroslav
neuvedený
MVDr., PhD.
Júlia
neuvedený
RNDr., CSc.
Viliam
055/6331411-13
MVDr., CSc.
Jindřich
055/6331411-13
prof. MVDr., DrSc.
Marián
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Lucia
neuvedený
MVDr.
Zuzana
055/63314 12
 
Ľubomír
neuvedený
RNDr., PhD.
Bronislava
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Dana
055/6331411-13

Aktualizuje: