Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Parazitologický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
MVDr., PhD.
Antolová
Daniela
055/63314 11-13
MVDr., PhD.
Babják
Michal
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Barčák
Daniel
055/6331411-13
Ing.
Barľáková
Slavka
055/ 6222787
MVDr., PhD. 055/6331411-13
 
Bíleková
Iveta
055/6331411-13
RNDr., PhD. 055/6331411-13
RNDr., PhD.
Brázová
Tímea
055/63 314 11-13
RNDr., DrSc.
Bruňanská
Magdaléna
055/6222787
MVDr.
Burcáková
Ludmila
neuvedený
MVDr.
Ciglanová
Denisa
neuvedený
Ing., PhD.
Čerevková
Andrea
055/6222787
 
Čorbová
Alena
055/63 314 11
MVDr., PhD. 055/6331411-13
MVDr.
Fecková
Miroslava
055/6331411-13
Mgr.
Heglasová
Ivana
neuvedený
RNDr., DrSc.
Hrčková
Gabriela
055/6331411-13
RNDr., DrSc.
Hromadová
Ivica
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Hurníková
Zuzana
055/6331411-13
RNDr., PhD.
Jakšová
Patrícia
neuvedený
Mgr.
Jakubcsiková
Michaela
neuvedený
RNDr., PhD.
Jarošová
Júlia
neuvedený
Mgr.
Jászayová
Alexandra
neuvedený
Mgr., PhD.
Juhásová
Ľudmila
055/6331411-13
RNDr.
Jurčacková
Zuzana
neuvedený
Prof. MVDr., CSc.
Juriš
Peter
055/6331411-13
Mgr.
Jurová
Jana
neuvedený
RNDr.
Komáromyová
Michaela
neuvedený
Mgr.
Koneval
Martina
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Königová
Alžbeta
055/6331411-13
 
Krčmárik
Miroslav
055/63 314 11
  055/63 314 11
MVDr., PhD. 055/6331411-13
RNDr., PhD. 055/6325326
MVDr., PhD.
Miterpáková
Martina
055/6331411-13
 
Molnárová
Mária
055/6331411-13
  055/6331411-13
Mgr.
Novická
Helena
neuvedený
 
Onderová
Monika
055/ 63 253 26
RNDr., PhD.
Oros
Mikuláš
055/63 344 55
RNDr., PhD.
Orosová
Martina
055/6331411-13
doc. RNDr., PhD.
Papajová
Ingrid
055/6331411-13
Mgr., PhD.
Radačovská
Alžbeta
+421-55-63 314 11 – 13
Ing., PhD.
Renčo
Marek
055/6222787
 
Rohrerová
Kristína
055/63 314 11
 
Spišáková
Silvia
055/6331411-13
doc. RNDr., DrSc.
Stanko
Michal
055/ 63 253 26
RNDr., PhD.
Šalamún
Peter
055/6222787
MVDr.
Šmigová
Júlia
neuvedený
RNDr., CSc.
Šnábel
Viliam
055/6331411-13
MVDr., CSc.
Šoltys
Jindřich
055/6331411-13
Mgr.
Uhrovič
Dalibor
neuvedený
MVDr., PhD.
Urda Dolinská
Michaela
055/63 314 11-13
doc. MVDr., DrSc.
Várady
Marián
055/6331411-13
MVDr., PhD.
Vargová
Lucia
neuvedený
MVDr.
Vargová
Miroslava
0915137866
MVDr.
Vasilková
Zuzana
055/6331411-13
 
Veis
Ľubomír
neuvedený
RNDr., PhD.
Víchová
Bronislava
055/6331411-13
MVDr., PhD. 055/6331411-13

Aktualizuje: