Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ALEKSANDRAVIČIENĖ, Asta - RADZIJEVSKAJA, Jana - STANKO, Michal - PAULAUSKAS, Algimantas. Bacterial pathogens in lice collected from small mammals. In 11th Baltic Theriological Conference, 25-27 January 2021, Kaunas, Lithuania : abstract book. - Kaunas, Lithuania : Vytautas Magnus University, Lithuania, 2021, s. 38. ISBN 978-609-454-510-8. Dostupné na internete: <https://btc.vdu.lt/> Typ: AFG
  • BAGRADE, Guna - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA, Marta**. The first records of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda:Diphyllobothriidae), a causative agent of human sparganosis, in Latvian wildlife. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 365-371. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06957-0 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0134/17 : Populačno-genetická charakterizácia inváznych druhov parazitov (Platyhelminthes); determinácia ich pôvodu a ciest šírenia) Typ: ADCA
  • BYSTRIANSKA, Júlia - PAPAJOVÁ, Ingrid** - ŠMIGA, Ľubomír - ŠOLTYS, Jindřich - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MAJLÁTH, Igor - GOMBOŠ, Filip - KLEBAN, Ján. First report on parasites of European beavers in the Slovak Republic. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 355-358. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06943-6 (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch) Typ: ADCA
  • KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VON SAMSON-HIMMELSTJERNA, Georg - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián**. Experimental evidence for the lack of sensitivity of in vivo faecal egg count reduction testing for the detection of early development of benzimidazole resistance. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 1, p. 153–159. ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06965-0 (Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Typ: ADCA
  • LEVYTSKA, Viktoriya A.** - MUSHINSKY, Andriy B. - ZUBRIKOVÁ, Dana - BLAŇAROVÁ, Lucia - DŁUGOSZ, Ewa - VÍCHOVÁ, Bronislava - SLIVINSKA, Kateryna - GAJEWSKI, Zdzislaw - GIZINSKI, Slawomir - LIU, Shuling - ZHOU, Lan - ROGOVSKYY, Artem S. Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, art. no. 101586. ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 Typ: ADCA
  • MAČÁK KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VARGOVÁ, Miroslava - REITEROVÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela. Cellular and humoral peritoneal immunity to Mesocestoides vogae metacestode infection in mice. In Parasites & vectors, 2021, vol.14, art. no.54. ISSN 1756-3305. (COST Action BM 1404 Mye-EUNITER : COST Action BM 1404 Mye-EUNITER. Vega č. 2/0091/17 : Vplyv infekcie modelovou pásomnicou Mesocestoides vogae na expresiu a funkcie vybraných regulačných molekúl myeloidných buniek u myší. APVV-17-0410 : PARIMUN - Objasnenie imunomodulačných účinkov DLE (dialyzovateľný leukocytárny extrakt) pri liečbe myší s parazitárnymi infekciami imunosupresívneho charakteru) Typ: ADMA
  • MICKIEWICZ, Marcin - CZOPOWICZ, Michał** - MOROZ, Agata - POTǍRNICHE, Arian-Valentin - SZALUŚ - JORDANOW, Olga - SPINU, Marina - GÓRSKI, Pawel - MARKOWSKA-DANIEL, Iwona - VÁRADY, Marián - KABA, Jaroslaw. Prevalence of anthelmintic resistance of gastrointestinal nematodes in Polish goat herds assessed by the larval development test. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, art. no. 19. ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-020-02721-9 (9506/E-385/R/2018 : Grant from the Ministry of Sciences and Higher Education of the Republic of Poland) Typ: ADCA
  • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - SOBCZAK-FILIPIAK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - MARŠÍK, Peter - TAUCHEN, Jan - VADLEJCH, Jaroslav - MICKIEWICZ, Marcin - KABA, Jaroslaw - VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADCA
  • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Blood parameters and immune responses during haemonchosis. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2021, vol. 24, p. 29-32. ISSN 1335-258X. Dostupné na internete: <http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/849> (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Typ: ADNB
  • RENČO, Marek** - NTALLI, Nikoletta - D'ADDABO, trifone. Short-Time Impact of Soil Amendments with Medicago Plant Materials on Soil Nematofauna. In Plants, 2021, vol. 10, art. no. 145. ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10010145 (Vega č. 2/0018/20 : Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny.) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus