Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • JUHÁSOVÁ, Ľudmila - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ľudovít - MAJOR, Peter - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva**. First record of Cathaemasia hians (Trematoda: Cathaemasiidae) in a new bird host, the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca). In Helminthologia, 2023, vol. 60, no. 4, p. 380-384. (2022: 1 - IF, Q3 - JCR, 0.28 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/helm-2023-0032 (Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Vega č. 1/0308/22 : Využitie biokompozitných materiálov v terapii fraktúr dlhých rúrovitých kostí u vtákov. 004UVLF-4/2022 : Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní) Typ: ADDA
  • KÖNIGOVÁ, Alžbeta** - BURCÁKOVÁ, Ľudmila - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOSTECKÁ, Z. - ŠIMKOVÁ, Jana - KREMEŇ, Jozef - KUZMINA, Tetiana - VÁRADY, Marián. Efficacy of a single-dose albendazole against lancet liver fluke Dicrocoelium dendriticum and liver enzymes activity in naturally infected sheep. In Experimental Parasitology, 2024, vol. 256, art. no. 108656. ISSN 0014-4894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.exppara.2023.108656 (Vega č. 2/0090/22 : Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách. No. 09I03-03-V01-00015 : Recovery and resilience plan fro Slovakia) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus