Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BONA, Martin - BLAŇAROVÁ, Lucia - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - ČEPČEKOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva - RADAČOVSKÁ, Alžbeta - LAVIKAINEN, Antti - KUCHTA, Roman - KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica**. Genetic interrelationships of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothriidea), the causative agent of sparganosis in Europe. In Parasite - Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 2022, vol. 29, art. no. 8. (2021: 0.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1252-607X. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/parasite/2022009 (APVV-15-0004 : Emerging fish-borne zoonozes in Europe: molecular diagnostics, origin and distribution of Diphyllobothrium. Vega č. 2/0027/21 : Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea). Bilateral mobility project SAS-ASCR 21-11 : Population genetics and biogeography of a zoonotic tapeworm Dibothriocephalus latus. 19-28399X : AQUAPARA-OMICS) Typ: ADCA
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulation of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacterial strains and infected with Trichinella spiralis. In Journal of Applied Microbiology, 2022, vol. 132, p. 4430-4439. (2021: 0.792 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1364-5072. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jam.15534 (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADCA
 • JUROVÁ, Jana. Vplyv inváznych rastlín na diverzitu druhov a štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód narušených ekosystémov : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Košice : Parazitologický ústav SAV, v.v.i., Košice, 2022. 115s. Typ: DAI
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BATŤÁNYI, Dominika - BABJÁK, Michal - DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BARČÁK, Daniel - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus. In Pathogens : Advances in the Control of the Helminthosis in Domestic Animals, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 301. (2021: 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11030301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Typ: ADMA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - ANTOLOVÁ, Daniela - RAMPALOVÁ, Jana - UNDESSER, Miroslava - KRAJČOVIČ, Tomáš - VÍCHOVÁ, Bronislava. Dirofilaria immitis Pulmonary Dirofilariasis, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases, 2022, vol. 28, no. 2, p. 482-485. (2021: 3.670 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1080-6040. Dostupné na: https://doi.org/10.3201/eid2802.211963 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. APVV-15-0114 : Standardisation of new approaches in the diagnosis of important helminthic diseases of humans and their application into the practice in the light of actual epidemiological and social conditions of Slovakia.) Typ: ADCA
 • MITERPÁKOVÁ, Martina** - TRBOLOVÁ, Alexandra - HURNÍKOVÁ, Zuzana - BALICKA, Agnieszka - ČABANOVÁ, Viktória - VALENTOVÁ, Daniela - LAPŠANSKÁ, Mária - ÁRMAIOVÁ, Nikolett - PAVLAČKA, Andrej - STLOUKAL, Eduard. Thelazia callipaeda in Slovakia – From sporadic cases to endemic areas. In Parasitology International, 2022, vol. 87, art. no. 102495. (2021: 0.564 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1383-5769. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102495 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 1/0479/18 : Analýza procesu starnutia sietnice u psov) Typ: ADMA
 • NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana** - VÁRADY, Marián - VADLEJCH, Jaroslav. Total Failure of Fenbendazole to Control Strongylid Infections in Czech Horse Operations. In Frontiers in Veterinary Science, 2022, vol. 9, art. no. 833204. (2021: 0.719 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2022.833204 (LTC19018 : Inter Cost Project) Typ: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BATŤÁNYI, Dominika - KOZŁOWSKA, Martyna - FILIPIAK, W. - ŁUKOMSKA, Anna - ŚLUSARCZYK, Sylwester - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIEŚLAK, Adam - VÁRADY, Marián - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Rumen Microbiome and Histopathology in Lambs Exposed to Gastrointestinal Nematodes. In Agriculture - Basel, 2022, vol.12, no.2, art. no. 301. (2021: 0.525 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020301 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence) Typ: ADCA
 • QUARTI, Basma - EL HAMZAOUI, Basma - STANKO, Michal - LAROCHE, Maureen - MEDIANNIKOV, O. - PAROLA, Philippe** - SEKEYOVÁ, Zuzana. Detection of Rickettsia raoultii in Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis inermis ticks in Slovakia. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00789-8 (VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. ANR-10-IAHU-03 : the French National Research Agency under the“Investissements d’avenir”programme) Typ: ADDA
 • RADAČOVSKÁ, Alžbeta* - ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva* - ŠOLTYS, Katarína - ŠTEFKA, Jan - MINÁRIK, Gabriel - GUSTINELLI, A. - CHUGUNOVA, Julia K. - KRÁLOVÁ HROMADOVÁ, Ivica**. Unique genetic structure of the human tapeworm Dibothriocephalus latus from the Alpine lakes region - a successful adaptation? In Parasitology, 2022, vol., no., p. (2021: 0.736 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-1820. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0031182022000634 Typ: ADCA
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADDA
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Typ: BAB
 • ŠNÁBEL, Viliam** - KUZMINA, Tetiana - ANTIPOV, Analollyj A. - YEMETS, Oleksandr M. - CAVALLERO, Serena - MITERPÁKOVÁ, Martina - D'AMELIO, Stefano - ANTOLOVÁ, Daniela - VASILKOVÁ, Zuzana - SALAMATIN, Ruslan. Molecular Study of Echinococcus granulosus Cestodes in Ukraine and the First Genetic Identification of Echinococcus granulosus Sensu Stricto (G1 Genotype) in the Country. In Acta Parasitologica, 2022, vol. 67, no. 1, p. 244-254. (2021: 0.439 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-2821. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00450-z Typ: ADCA
 • VARGOVÁ, Miroslava. Imunomodulačné vlastnosti bakteriocínov a bakteriocín-produkujúcich kmeňov a mechanizmy ich účinku v antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Parazitologický ústav SAV Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2022. 132s. Typ: DAI
 • ZUBRIKOVÁ, Dana - HEGLASOVÁ, Ivana - ANTOLOVÁ, Daniela - BLAŇAROVÁ, Lucia - VÍCHOVÁ, Bronislava**. A case report of Rickettsia-like infection in a human patient from Slovakia. In Biologia, 2022, vol. 77, no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00813-x (APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus