Informačná stránka organizácie SAV

Parazitologický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • HEGLASOVÁ, Ivana - NEZHYBOVÁ, Veronika - PŘIKRYLOVÁ, Iva**. An amended description of two Gyrodactylus species (Platyhelminthes: Monogenea) parasitizing Antarctic Notothenioid fish. In Journal of Helminthology, 2020, vol. 94, art. no. 20. ISSN 1475-2697.(P505/12/G112 : ECIP - European Centre of Ichtyoparasitology). Typ: ADCA
  • JAKŠOVÁ, Patrícia** - ĽUPTÁČIK, Peter - MIKLISOVÁ, Dana - HORVÁTHOVÁ, Františka - HLAVATÁ, Helena. Oribatida (Acari) communities in arable soils formed under waterlogged conditions: the influence of a soil moisture gradient. In Biologia, 2020, vol. X, no. X, p.XX. ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
  • LACA MEGYESI, Štefánia - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - MOLNÁR, Ladislav - RAJSKÝ, Matúš - SZESTÁKOVÁ, Edina - MAJOR, P. - SOROKA, Jaroslav - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián**. Wild ruminants as a potential risk factor for transmission of drug resistance in the abomasal nematode Haemonchus contortus. In European Journal of Wildlife Research, 2020, vol. 66, art. no. 9. ISSN 1612-4642. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus