Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Úloha krv cicajúcich článkonožcov z radov Ixodida a Diptera v cirkulácii vektormi prenášaných mikroorganizmov
Program DŠ
Parazitárne choroby zvierat, denná forma
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Bronislava Víchová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Kliešte radu Ixodida sú epidemiologicky významnými prenášačmi celého spektra pôvodcov ochorení, sú vektormi vírusov, baktérií aj protozoárnych patogénov. Naopak, úloha krv cicajúcich článkonožcov čeľadí Tabanidae a Hippoboscidae v cirkulácii patogénov nie je doposiaľ úplne objasnená. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude posúdiť vplyv kliešťov aj článkonožcov čeľadí Tabanidae a Hippoboscidae na ekológiu a cirkuláciu patogénov na lokalitách s ich sympatrickým výskytom. Článkonožce budú vyšetrované pomocou molekulárnych metód na prítomnosť RNA a DNA patogénov: vírusu kliešťovej encefalitídy, orbivírusov, Anaplasma spp., Borrelia spp., Babesia spp., Bartonella spp., Ehrlichia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp., Theileria spp., Trypanosoma spp. Na molekulárnej úrovni bude študovaná genetická variabilita patogénov, ko-cirkulácia patogénov v prostredí a budú vyhodnotené vzájomné vzťahy medzi patogénom a vektorom. Potenciálna úloha zástupcov čeľadí Tabanidae a Hippoboscidae ako vektorov patogénov bola doposiaľ študovaná len okrajovo. Práca prinesie originálne a komplexné poznatky, ktoré budú jedinečné nielen pre Slovensko.