Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
DOBROPIS 2310088631 Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného č.2310088631  
UNION zdravotná poisťovňa a.s.,
Karadžičova 10, Bratislava 814 53
IČO: 36284831
14. 9. 2023 25,00
MK/B/2023/156288/MK/B/2023/00106632/25 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady  
Mesto Košice
Tr.SNP 48/A, Košice 040 11
IČO: 00691135
23. 8. 2023 1 426,20
8712226076 Poistná zmluva pre prívesný vozík - KE614YR  
UNIQA pojišťovna, a.s.,
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
IČO: 53812948
17. 8. 2023 16,68
číslo rozhodnutia : MK/B/2023/156288/MK/B/2023/001 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby  
Mesto Košice
Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
30. 5. 2023 1 426,18
8701575540 - číslo poistnej zmluvy Poistná zmluva pre prívesný vozík - KE025YP  
UNIQA pojišťovna, a.s.,
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
IČO: 52812948
17. 5. 2023 15,00
číslo poistnej zmluvy - 6819154048 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla ŠKODA FELICIA KE465HCBO  
Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava 1, 811 05
IČO: 31595545
3. 5. 2023 112,67
542023 Koncesionársky poplatok za 2. štvrťrok 2023  
RTVS - Rozhlas a televízia  Slovenska
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 47232480
5. 4. 2023 55,74
číslo rozhodnutia : MK/B/2023/156288/MK/B/2023/001 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby  
Mesto Košice
Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
2. 3. 2023 1 426,18
číslo zmluvy - 700604099 Poistenie MOJE AUTO pre vozidlo Škoda Felicia Combi KE465HC  
Allianz Slovenská poisťovňa a.s.,
Pribinova 19 ,811 09 Bratislava
IČO: 00151700
1. 3. 2023 52,58
číslo poistky : 6818843239 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor.vozidla KE976EM OPEL COMBO  
Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, Bratislava 1, 811 05
IČO: 31595545
1. 3. 2023 167,96
2405141028 -číslo poistnej zmluvy Havarijné poistenie OPEL COMBO KE 976EM  
Generali poisťovňa pobočka poisťovne z iného členského štátu,
lamačská cesta 3/A,Bratislava 841 04
IČO: 54228573
1. 2. 2023 146,70
1q /2023 Koncesionársky poplatok za 1. štvrťrok 2023  
RTVS - Rozhlas a televízia  Slovenska
Mlynská dolina 845 45 Bratislava 
IČO: 47232480
3. 1. 2023 55,74
2018002117 Prenájom majetku mesta Košice - vjazd na PaÚ SAV na Puškinovej ulici  
Mesto Košice
Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
2. 1. 2023 62,00