Informačná stránka organizácie SAV

Výpočtové stredisko SAV (do 30.4.2018)

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Pre rok:

Poskytovanie informácií

CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (v €)
Neboli nájdené žiadne záznamy.