Informačná stránka organizácie SAV

Logo

odbor knižničných fondov

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústredná knižnica SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.uk.sav.sk