Informačná stránka organizácie SAV

Logo

odbor podpory vedy - referát správy a ochrany historických knižničných fondov - Lyceálna knižnica

Detašované pracovisko
Materská pôda: Ústredná knižnica SAV

Slovenská akadémia vied
Konventná 15
Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.uk.sav.sk